Home OCHRONA PRZYRODY "MOTYLE CZY BIZNES- Europa może mieć jedno i drugie !"

"MOTYLE CZY BIZNES- Europa może mieć jedno i drugie !"

0
0

Europejska Agencja Środowiska (EEA) 30 listopada opublikowała IV Raport Środowisko, stan i prognozy – SOER2010 – będący kompleksową oceną sposobu i przyczyn zmieniania się środowiska naturalnego Europy oraz podejmowanych w związku z tym działań. W jego podsumowaniu Agencja stwierdziła, że w pełni zintegrowane podejście do przekształcania Europy w ekologiczną gospodarkę efektywnie wykorzystującą zasoby może nie tylko przyczynić się do zdrowego środowiska, ale także zwiększyć dobrobyt i spójność społeczną.

Z nowej oceny Agencji wynika, że globalne zapotrzebowanie ludzi na wyżywienie, ubranie,  mieszkania i transport gwałtownie wzrastają. Te zwiększające się wymagania wywierają nacisk na ekosystemy, gospodarkę i spójność społeczną  tak w Europie jak i poza nią. Jednakże, SOER 2010 potwierdza,  że dobrze zaplanowana polityka ochrony środowiska przyczynia się do jego stałej poprawy w Europie bez osłabiania jej potencjału wzrostowego.

SOER 2010 podkreśla również lepsze zrozumienie powiązań między zmianami klimatu, różnorodnością biologiczną, wykorzystaniem zasobów i zdrowiem ludzi – oraz tym jak narzędzia, takie jak planowanie przestrzenne, reforma podatków ekologicznych, zapobieganie zanieczyszczeniom,  środki ostrożności i kalkulacja zasobów mogą wspierać oparte na naturalnym kapitale podejście do zarządzania nimi.

Całość raportu w wersji polskiej >>

]]>

Załaduj więcej... OCHRONA PRZYRODY

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…