Home Aktualności Rusza kampania promująca energetykę jądrową

Rusza kampania promująca energetykę jądrową

0
0

Na drugą połowę marca br. zaplanowano oficjalną inaugurację kampanii promującej energetykę jądrową. Kampania potrwa 2,5 roku i będzie kosztować 18,2 mln zł.

– Wyniki ostatnich badań społecznych wskazują, że Polacy swój poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej określają jako niski. Ponad 80 proc. respondentów ocenia swoją wiedzę o energetyce jądrowej jako niedostateczną, blisko 40 proc. badanych uznaje, że nie ma żadnej wiedzy w tej dziedzinie. Na tej podstawie można stwierdzić, że kampania informacyjna na ten temat jest konieczna – informuje Piotr Żbikowski z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki wybrało wykonawcę kampanii w przetargu publicznym. Najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym i merytorycznym złożyło konsorcjum firm Partner of Promotion, Migut Media i Maxus-Warszawa. Umowa z wykonawcą została zawarta 2 grudnia 2011 r. Kampania potrwa 2,5 roku i będzie kosztować             18 286 414       mln zł brutto. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze, m.in. badania opinii publicznej oraz prace kreacyjne. Inauguracja kampanii została zaplanowana na II połowę marca. 

MG wyjaśnia, że celem kampanii jest dostarczenie Polakom aktualnych i rzetelnych informacji na temat energetyki jądrowej, w tym zasad funkcjonowania elektrowni jądrowej, jej wpływu na środowisko i zdrowie, efektywności energetyki jądrowej, systemów zabezpieczeń, które zostaną zastosowane w pierwszej polskiej siłowni tego typu. 

– Celem resortu nie jest natomiast promocja „atomu”. W swoich założeniach kampania będzie miała charakter stricte informacyjny. MG chce, żeby Polacy zostali wyposażeni w wiedzę, która pozwoli im racjonalnie ocenić wszelkie za i przeciw tego przedsięwzięcia. W ramach kampanii będzie prowadzony dialog ze społeczeństwem o korzyściach i ewentualnych minusach wprowadzenia energetyki jądrowej w naszym kraju – zapewnia Piotr Żbikowski. 

Kluczowym elementem kampanii będą działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnych. Będą to m.in. konsultacje społeczne, w trakcie których resort będzie chciał poznać oczekiwania i obawy mieszkańców regionów, wskazanych jako potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowej. 

MG przekonuje, że dąży do tego, aby rzetelne informacje na temat energetyki jądrowej dotarły do jak największej liczby Polaków. W kampanii wykorzystany zostanie szeroki wachlarz środków komunikowania się ze społeczeństwem: telewizja, radio, Internet, prasa drukowana. Kanały komunikacji będą dopasowane do charakterystyki wybranych grup docelowych i zdiagnozowanych w badaniach deficytów wiedzy. 

Resort pragnie, aby w efekcie działań informacyjnych co najmniej 25 proc. Polaków oceniło swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej, jako bardzo dobrą lub dobrą, zaś odsetek osób nie posiadających żadnej wiedzy na ten temat, zmniejszył się o połowę (do 20 proc.). MG ma nadzieję, że w wyniku kampanii, ponad połowa Polaków świadomie opowie się za budową elektrowni jądrowych w naszym kraju. 

Polski rząd podjął decyzję o wdrażaniu energetyki jądrowej by poprawić bezpieczeństwo energetyczne państwa, zapewnić stabilne dostawy energii elektrycznej po racjonalnych kosztach oraz ułatwić wypełnienie zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności dotyczących redukcji emisji CO2. W ocenie MG, rozwój sektora jądrowego to także olbrzymia szansa dla polskiego przemysłu, który w przyszłości może być dostawcą usług i urządzeń dla energetyki jądrowej. 

Zgodnie z aktualizacją strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035, pierwsza elektrownia jądrowa, o mocy ok. 3000 MW, zostanie oddana w 2025 r. Druga elektrownia jądrowa, również o mocy ok. 3000 MW, ma zostać oddana w roku 2029. PGE prognozuje, że będzie posiadać co najmniej 51 proc., a optymalnie 75 proc., udziału w elektrowniach jądrowych. 

Udział energii z elektrowni jądrowej w produkcji PGE w roku 2025 ma wynieść 12 proc., w roku 2030 ma wzrosnąć do 36 proc. Odnawialne źródła energii w 2030 r. mają produkować w PGE 14 proc. energii. 

Grupa szacuje, że uśredniony koszt energii elektrycznej z elektrowni jądrowej będzie na poziomie ok. 65-68 euro za 1 MWh, co uzasadnia budowę elektrowni w większości scenariuszy. 

Źródło: wnp.pl >>

 

]]>