Home Aktualności Ryba za Burtą

Ryba za Burtą

0
0

WSZYSCY JESTEŚMY CZUJNI! Szanowny Panie Ministrze Marku Sawicki. 

3/4 europejskich łowisk jest nadmiernie wyeksploatowane. Każdego roku na europejskich morzach za burtę wyrzucanych jest ponad milion ton martwych ryb.  Jutro, podczas kluczowego spotkania w Luksemburgu, będzie Pan pomagał w podjęciu decyzji w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Polacy pokładają w Panu nadzieję, że wniesie Pan czynny wkład w naprawienie tej sytuacji, dzięki czemu zachowane zostaną zdrowe łowiska, które będą mogły być wykorzystywane przez wiele przyszłych pokoleń.

Oczekujemy, że spotkanie zakończy się wprowadzeniem reform do Wspólnej Polityki
Rybołówstwa, które będą zawierały chociaż takie zmiany, jak:
• odnow ienie wszystkich łow isk do 2015 ro ku
• do 2016 ro ku wprow adzenie zakazu pr aktyki odrzutów
• do 2014 wdro żenie systemu rejestrow ania po łow ów
• stwor zenie europ ejskiej siatki rezerw atow mor skich
PONAD 800 000 wspierających Kampanię Ryba Za Burtą! obserwuje Pana
poczynania w tej sprawie… Proszę, niech Pan nas nie zawiedzie!
Z poważaniem,
Robert Makłowicz
Dołącz do kampanii Ryba Za Burtą! i podpisz petycję na www.rybazaburta.pl www.rybazaburta.pl Szanowny Panie Ministrze Marku Sawicki
WSZYSCY JESTEŚMY CZUJNI!

Z poważaniem,
Robert Makłowicz

{gallery}Galerie/ryba,width=170,height=123,limit=1,limit_quantity=3{/gallery}

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…