Home Aktualności SEE Change Net

SEE Change Net

0
0

SEE Change Net jest organizacją założoną w Sarajewie w 2012 roku. Prowadzi kampanie na rzecz lepszego zarządzania, wyższej jakości życia oraz bardziej efektywnego wykorzystania zasobów w Europie Południowo-Wschodniej. Jej celem jest dbanie o zrównoważony rozwój wybranych krajów bałkańskich. SEE oznacza Social, Economic, and Environmental (społeczne, gospodarcze i środowiskowe). Organizacja posiada obecnie 6 pracowników oraz 18 organizacji partnerskich.

Kraje, w których działa organizacja SEE Change Net to Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Kosovo, Macedonia, Czarnogóra i Serbia. Główne zadania organizacji to:

  • – ustanowienie współpracy między instytucjami oraz organizacjami, które zajmują się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego; dążenie do zwiększenia współpracy między państwami z regionu w kórym pracują; wymiana wiedzy, doświadczeń, informacji z organizacjami o podobnym działaniu w kraju i za granicą
  • – działania w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • – wsparcie w promowaniu raportów, badań, ekspertyz, analiz oraz innych dokumentów a także organizacja konferencji, seminariów, spotkań, kursów, itp.; rozpowszechnianie materiałów multimedialnych,

SEE Change Net przy współpracy z innymi organizacjami z krajów bałkańskich tworzy i promuje raporty, m.in. „An Energy Community for the future” (Przyszłość Wspólnoty Energetycznej), „Recommendations Regarding the Reform of Energy Community Treaty” (Zalecenia w sprawie reformy Traktatu Wspólnoty Energetycznej), „Time to Phase Out Dirty Coal in South Eastern Europe: The Hidden Cost We Can Avoid” (Czas na wycofanie brudnego węgla z Europy Południowo-Wschodniej: Ukryty koszt, który możemy uniknać), „2050 Energy Model for South East Europe” (2050 – Model Energetyczny dla Europy Południowo-Wschodniej), „Warm, Safe, Clean Energy – Which Path are the SEE countries taking?” (Ciepła, Bezpieczna, Czysta Energia – Jaką drogę obierają kraje SEE?).

Ich ocena negocjacji członkowskich kraju z UE- BiH jest daleko od przyjętych celów, nie ma politycznego interesu. Dla pokazania , gdzie są interesy wskazują na inwestowanie Chińczyków i oligarchów rosyjskich w energetykę na węglu brunatnym. Wg ich relacji, w mediach czasem ukazują się artykuły o alternatywach energetycznych, jednak temat ten wciąż jest mało znany.

Stosunek do projektu Międzynarodowej Koalicji „Rozwój Tak-Odkrywki Nie”:

  • – są zainteresowani Koalicją, chcą jednak poznać więcej szczegółów,
  • – nasze projekty w dużej części się ze sobą pokrywają – wstępnie jednak są zainteresowani współpracą, chcą pozostać z nami w kontakcie i być informowani o postępach projektu,
  • – chcą abyśmy wspierali ich projekty podpisując się pod petycjami on-line,
  • – współpracują z 2 posłami w Parlamencie Europejskim.
]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…