Home Aktualności Seminarium Biogeograficzne

Seminarium Biogeograficzne

0
0

W dniach 24-26 marca w Warszawie odbyło się organizowane przez Komisję Europejską Bilateralne Seminarium Biogeograficzne dla Polski. Jest to procedura, która oceni kompletność polskiej sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. Ocenie będzie podlegać propozycja obszarów zgłoszona przez Polskę 29.10.2009 (zawiera 823 obszary pokrywające ok. 11% terytorium Polski). Jeżeli seminarium orzeknie, że dla określonych gatunków lub siedlisk sieć jest niewystarczająca, Polska będzie musiała uzupełnić sieć o dodatkowe obszary z tymi siedliskami / gatunkami.

Żródlo – klub przyrodników

Żródló- klub przyrodników

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Obserwator TEEP czerwiec 2022

(Transformacja Energetycznej Ponad Podziałami) W obecnym numerze znajdują się min. ciekawe…