Home ENERGIA i KLIMAT Siedem Złotych Zasad otwartego planowania sprawiedliwej transformacji energetycznej na poziomie regionalnym

Siedem Złotych Zasad otwartego planowania sprawiedliwej transformacji energetycznej na poziomie regionalnym

Możliwość komentowania Siedem Złotych Zasad otwartego planowania sprawiedliwej transformacji energetycznej na poziomie regionalnym została wyłączona
0

PODPISZ PETYCJE

Siedem poniższych zasad ustanawia wytyczne dla władz regionalnych i krajowych, które opracowują i wdrażają strategie zrównoważonej transformacji energetycznej na szczeblu regionalnym. 

Są one szczególnie istotne dla „zespołów krajowych”, które omawiają i planują działania transformacyjne, ostatecznie wybierając projekty, które mają ubiegać się o finansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Inicjatywy Transformacji Regionów Węglowych UE.

Pełne zastosowanie tych zasad zapewni aktywny udział wszystkich zainteresowanych w procesie wyboru i realizacji projektów, aby umożliwić sprawną regionalną transformację w kierunku odchodzenia od węgla, zgodnie ze zobowiązaniami UE wynikającymi z Porozumienia Klimatycznego ONZ z Paryża.

Zgodnie z tymi zasadami do obowiązków władz należy:

1. Opublikowanie informacji o zamiarze utworzenia partnerstwa lub grupy w celu jak najszybszego zaplanowania sprawiedliwe transformacji. Jasno sformułowane i otwarte zaproszenie powinno być umieszczone w dostępnym miejscu, co najmniej trzy tygodnie przed datą pierwszego spotkania grupy. Władze powinny korzystać z wielu kanałów, w tym mediów społecznościowych. 

2. Dążenie do uczestnictwa jak najszerszej, reprezentatywnej grupy partnerów we wszystkich spotkaniach i włączenie partnerów we wszystkie procesy istotne dla sprawiedliwej transformacji. Powinni oni przestrzegać Europejskiego Kodeksu Postępowania w Zakresie Partnerstwa.

W spotkaniach, których celem będzie planowanie i przygotowanie transformacji, powinni zawsze uczestniczyć:

a. oprócz centralnego rządu: kompetentne władze regionalne, lokalne i inne władze publiczne, 

b.  partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele związków zawodowych 

c. organy reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerzy środowiskowi i działacze społeczni. 

Na każdym spotkaniu powinni być obecni wybrani w przejrzysty sposób przedstawiciele organizacji pozarządowych – przynajmniej jeden spośród organizacji lokalnych i jeden z krajowych Władze powinny również dążyć do zaangażowania przedstawiciela społeczności lokalnej, na przykład burmistrza. 

3. Zapewnienie wszystkim partnerom równego statusu i prawa głosu. Wszyscy partnerzy powinni być zaangażowani w opracowanie długoterminowego, strategicznego planu transformacji i kryteriów wyboru projektów zgodnych z tą strategią, a także w proces oceny i selekcji projektów. 

4. Udostępnienie wszystkim partnerom tych samych informacji i dokumentów w tym samym czasie, co najmniej dwa tygodnie przed spotkaniem. Listy projektów, w tym preferowane projekty i kryteria ich wyboru, powinny być przejrzyste i łatwo dostępne.

5. Wdrożenie przejrzystych mechanizmów przekazywania informacji zwrotnych w celu zgłaszania uwag i zaznaczania wkładu poszczególnych partnerów w zbiorowy proces uzgodnień.  

6. Zapewnienie publicznej dostępności protokołów ze wszystkich posiedzeń komisji, zawierających listy uczestników oraz wszelkie decyzje dotyczące projektów, nie później niż dwa tygodnie po każdym spotkaniu. 

7. Ułatwienie zaangażowania lokalnej społeczności i całego społeczeństwa w proces transformacji. Wszystkie dokumenty i decyzje powinny być otwarte na szerokie konsultacje społeczne. Powinny istnieć proste i w jasny sposób sformułowane procedury, umożliwiające zgłaszanie nowych pomysłów i komentowanie przez opinię publiczną istniejących propozycji projektów i planów przejściowych.

Niniejszy dokument został wydany przez kampanię Europe Beyond Coal w lipcu 2019 r. 

Europe Beyond Coal to sojusz grup społeczeństwa obywatelskiego pracujących nad przyspieszeniem zamykania kopalń węgla i elektrowni opartych na węglu. Sojusz zapobiega powstawaniu nowych projektów węglowych i przyspiesza przejście na czystą, odnawialną energię i poprawę efektywności energetycznej. Nasze grupy poświęcają swój czas, energię i zasoby na tę niezależną kampanię mającą na celu uwolnienie Europy od węgla nie później niż w 2030 r.

Załaduj więcej... ENERGIA i KLIMAT

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…