Home ENERGIA i KLIMAT Słońce na dachach

Słońce na dachach

Możliwość komentowania Słońce na dachach została wyłączona
0

Zieloni, Stowarzyszenie EKO-UNIA i Partnerzy na rzecz transformacji energetyki i ochrony klimatu
Warszawa, luty/marzec 2019 r.   6/2019(7)*

Działajmy mądrze, skutecznie, ponad podziałami

Zwiększenie efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii to wielkie wyzwania naszych czasów, które stają się pilną koniecznością. Zmiany klimatyczne dotyczą wszystkich – niezależnie od poglądów czy sympatii politycznych. Zapraszamy do współpracy każdego – pojedyncze osoby, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, samorządy, wsie, biznes, partie polityczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje i ruchy społeczne.

Co jest dla nas najważniejsze?


Ludzie marzą o stabilności. O zdrowiu. O interesach swojej rodziny. Chcą mieć poczucie bezpieczeństwa i spokój. Własny prąd pozwala zaoszczędzić pieniądze, które można wydać na potrzeby własne i bliskich. W gminach pozwala przekierować rosnący strumień opłat za zakup energii od monopolistów na rozwój własnej gospodarki opartej na dostępnych za darmo zasobach słońca, wiatru czy biomasy.

Zieloni i EKO-UNIA – w partnerstwie i ponad podziałami promują „Słońce na dachach”

„Słońce na dachach” to energia z paneli słonecznych, fachowo zwanych fotowoltaicznymi (PV).
Nasz projekt ma służyć wszystkim – każdemu, kto mieszka w naszym kraju. Całej Polsce tak bardzo potrzebującej dobrych rozwiązań przyjaznych ludziom i przyrodzie.

Docelowo w całym kraju powinniśmy mieć panele słoneczne PV na dachach, które zaopatrzą domy w energię elektryczną na nasze potrzeby, również w bliskiej przyszłości do wentylacji, ogrzewania i chłodzenia (pompy ciepła) i przemieszczania się pojazdami elektrycznymi.

Dlaczego to takie ważne?

Produkując swój prąd z odnawialnej energii, redukujemy wydatki na energię, gazy cieplarniane, a także możemy przyczynić się do ograniczania smogu.

Już dziś najbardziej opłacalnym ekonomicznie sposobem likwidacji smogu i redukcji emisji CO2 jest zastąpienie domowych kotłów pompami ciepła zasilanymi odnawialnymi źródłami energii. Upowszechnienie tego rozwiązania to kwestia najbliższej przyszłości, ale potrzebna jest nasza aktywność – nie tylko pojedynczych osób, ale przede wszystkim samorządu i rządu.

„Słońce na dachach” to także nasza odpowiedź na kryzys cenowy na rynku energii elektrycznej spowodowany przez monopolistów węglowych i złą politykę rządów. Odpowiedź na zagrożenie bezpieczeństwa naszego państwa, którego władze sprzyjające monopolom energetycznym walczyły od lat z odnawialnymi źródłami energii( OZE). Państwa, w którym coraz dramatyczniej brakuje wody (należymy do krajów o najniższych zasobach wody w Europie), a trzeba pamiętać, że monopol energetyki węglowej wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na wodę do chłodzenia latem, kiedy na skutek ocieplenia klimatu doskwierają nam głębokie susze.

Upały grożą już dziś – z powodu gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną do chłodzenia – wyłączeniami prądu, a nawet wyłączeniem ( tzw. blackoutem ) całego systemu energetycznego opartego na węglu kamiennym i brunatnym.


Jakie są korzyści ze „Słońca na dachach”?
1) Po zainstalowaniu na dachu paneli słonecznych płacimy wielokrotnie mniejsze rachunki za energię elektryczną. Zwrot inwestycji finansowanej bez dotacji, ze środków własnych i/ lub z kredytów bankowych, czy z programu „Czyste Powietrze” (oprocentowanie ok. 2 % rocznie, ale wciąż za bardzo zbiurokratyzowana procedura), z ulgą podatkową od 2019 r., następuje w 7-8 lat*!

2) Wspieramy system elektroenergetyczny, rośnie bezpieczeństwo kraju, zmniejszamy ryzyko blackoutu (wyłączenia prądu) latem w słoneczne dni, gdy rośnie zużycie prądu przez klimatyzatory (panele PV produkują w tym czasie dużo energii).

3) Rośnie udział OZE w strukturze energetycznej – redukujemy wydatki państwa związane z karami za niespełnienie podjętego w ramach UE zobowiązania osiągnięcia do 2020 roku celu 15-procentowego udziału OZE w miksie energetycznym Polski – grozi nam karne 8-12 mld PLN wydatków związanych z koniecznością zakupu energii z OZE za granicą. Każdy milion domów ze źródłami PV to około 2 mld PLN mniej kar.

4) Rosną kompetencje pracowników firm wykonawczych, nas prosumentów( konsumentów i producentów energii).

5) Wzrasta potencjał rozwoju nowoczesnych technologii dla gospodarstw domowych i liczba miejsc pracy w sektorze OZE. Ma to też znaczenie na ścianie wschodniej, na popegeerowskich obszarach Polski północno-zachodniej i w innych regionach szczególnie borykających się z problemami bezrobocia.

6) Rośnie zainteresowanie obywateli długofalowymi rozwiązaniami rozwiązującymi problem smogu – termomodernizacją z wykorzystaniem zasilanych energią elektryczną systemów wentylacji z odzyskiem ciepła i pomp ciepła zastępujących kotły.

7) Strategicznie wspieramy przyrost dochodów własnych społeczeństwa polskiego. Poprzez mniejszy import surowców energetycznych powodujemy, że polskie pieniądze zamiast finansować kremlowskich oligarchów i arabskich szejków zostaną w kraju.

Liczmy dobrze – dobierzmy moc instalacji, net- metering co nam daje?

System net-meteringu pozwala zmagazynować energię u operatora sieci. Te nadwyżki energii, które wyprodukujemy w dni słoneczne, możemy odebrać i rozliczyć w dni pochmurne i zimą w ilości 80% (dla instalacji o mocy do 10 kW). To tak, jakbyśmy mieli w sieci darmowy akumulator o 80-procentowej sprawności.

Ważne jest właściwe, optymalne dobranie paneli słonecznych. Podajemy tabelę mocy i liczbę paneli w zależności od zużycia energii w gospodarstwie domowym.

Uproszczona tabela optymalizująca zapotrzebowanie na moc paneli PV*

Zużycie roczne energii kWh (można odczytać z dotychczasowych rachunków) Roczna ilość energii do wyprodukowania PV optymalna (kWh) wynikająca z net-meteringu (x1,2) Moc paneli PV optymalna (kWe) Uwagi
1 1500 1 800 1,8
2 2000 2 400 2,4
3 3000 3 600 3,6 Wartości przeciętne dla domu o powierzchni ok. 150 m2
4 5000 6 000 6
5 8000 9 600 9,6 Dla domu j.w. z pompą ciepła

*UWAGA Tabela pomaga określić optymalną moc instalacji PV na dachu, dobór mocy wymaga jednak dodatkowego określenia z fachowcami i projektantami instalacji nachylenia i usytuowania dachu, dodatkowych potrzeb energetycznych (np. ogrzewania wody, ogrzewania pompą ciepła, pojazdów, maszyn elektrycznych używanych często w gospodarstwie itp.) oraz sposobu i czasu korzystania z energii elektrycznej.

Ostateczna decyzja powinna uwzględniać też najbliższe plany, np. ogrzewanie pompą ciepła, ogrzewanie wody czy zakupienie skutera elektrycznego. Nie przepłacajmy, nie instalujmy za dużo paneli w stosunku do zapotrzebowania, bo według obecnie obowiązujących przepisów nadwyżka pójdzie za darmo do koncernu energetycznego. Zawsze można w miarę potrzeb dobudować kolejne panele w przyszłości.

Korzyści – ceny usług energetycznych

W ich policzeniu pomoże dostępny w Internecie prosty arkusz obliczeniowy: https://bit.ly/2Ik5QLW

Instalacja PV, przy budowie bez dotacji i kredycie ok. 2%, z uwzględnieniem ulgi podatkowej, którą rząd wprowadził od 1.1.2019 r. (18% od nakładów poniesionych na PV) – zwróciłaby się w ok. 7 lat.**

To przy obecnych cenach energii, które jednak nieuchronnie w przyszłych latach wzrosną, gdy przyjdzie gospodarstwom domowym oraz firmom zapłacić za błędną, wspierającą monopole energetyczne, politykę.

Ci, którzy zainstalują u siebie instalację fotowoltaiczną, zapewnią sobie niższe ceny energii.

==================================================================================

**Ostrożniejsze wyliczenia Instytutu Energetyki Odnawialnej mówią o zwrocie nakładów (z kosztami kapitału) u osób indywidualnych w 10-11 lat, szybszym o kilka lat w wypadku firm, osób prawnych (wpływ VAT i wyższych taryf energii z węgla).

Opracowanie:

Zespół ds. Energii partii Zieloni: Urszula Zielińska, Miłosława Stępień, Ewa Sufin-Jacquemart

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA: Radosław Gawlik

Konsultacja i patronat:

prof. Jan Popczyk – elektroenergetyk, Powszechna Platforma Transformacyjna Energetyki 2050,

Marcin Popkiewicz – analityk megatrendów, portal „Nauka o Klimacie”,

Dr Ludomir Duda, audytor energetyczny z rekomendacją Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr 0001, ekspert budownictwa ekologicznego,

Beata Nowak – portal „Zielone Wiadomości”,

Andrzej Mazik – portal „Zielona Brama”

Paweł Pomian – redaktor „Odpowiedzialny Inwestor”

======================================================

*Numeracja jednolita TEPP- Transformacji Energetycznej Pond Podziałami:

1. TEP 1/2018 – Ponadpartyjny apel Zielonych dotyczący transformacji i ochrony klimatu plus 11 wyzwań, Warszawa, 21.12.18.

2. TEP 1/2019(2) – „Możliwości transformacji energetycznej Polski”, Warszawa, 10.1.19.

3. TEP 2/2019(3) – Konferencje PSL i innych partii politycznych, Warszawa, Sejm, 11.1.19.

4. TEP 3/2019(4) – Konferencja „Możliwości transformacji energetycznej Dolnego Śląska”, Wrocław, 29.1.19.

5. TEP 4/2019(5) – Inicjatywa programowa i debata dwóch środowisk: Stowarzyszenie EKO-UNIA oraz PPTE z udziałem partii Zieloni, Gliwice, 14.2.19.

6. TEP 5/2019( 6) – „Transformacja energetyczna i walka ze smogiem” – spotkanie z gminami i aktywistami społecznymi, Bystra, gm. Wilkowice, 19.2.19.

7. TEP 6/2019 (7) – Apel „Słońce na dachach” i konferencja prasowa, Warszawa, PKiN, 21.2.19.

8… cd następuje…

Załaduj więcej... ENERGIA i KLIMAT

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…