Home Aktualności Społeczeństwo w Działaniu

Społeczeństwo w Działaniu

0
0

Budujemy demokrację! Ona oznacza, że często ważniejsze są przyroda i nasze ojczyzny !Nowe inwestycje powinny być korzystne dla społeczeństwa, tworzyć miejsca pracy i dochody dla państwa i regionu. Ale bywa, że mają powstać po wycięciu starych drzew, w naszym ulubionym zakątku przyrodniczym, koło naszego domu czy mieszkania – to tej pory naszej oazy spokoju. I czujemy, że coś jest nie tak! Często mamy rację. Biznes w setkach przypadków ma w  nosie Twój spokój, przyrodę i drzewa. Chce jedynie zysków! Przedstawiamy Państwu tutaj informacje o już prowadzonych akcjach społecznych przeciwko kilku niewłaściwym przedsięwzięciom, ale także może być to dla Państwa inspiracja, bodziec do rozpoczęcia działań w swoich sprawach. Pokazujemy przykłady walki z  urzędnikami czy nieuczciwymi przedsiębiorcami o nasze małe ojczyzny, przykłady przychodzące z różnych stron Polski. Bywa, że są to starcia z niechlujstwem i głupotą, czasem wyrachowaniem i  niejasnymi powiązaniami. Zasada zrównoważonego rozwoju zapisana w naszej Konstytucji mówi, że równie ważne, a często ważniejsze od zysków i miejsc pracy są przyroda i nasze małe ojczyzny! Inwestor często nie jest związany wyłącznie z jednym miejscem, choć tak często twierdzi. Jak chce rzeczywiście zrealizować daną inwestycję, znajdzie inną lokalizację, da miejsca pracy i wytworzy zyski. O czym warto pamiętać zderzając się z niechcianym projektem: 1. W procedurach administracyjnych, także tych dotyczących ochrony środowiska, obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Oznacza to, że odpowiedni urząd ma obowiązek na Twoje życzenie udostępnić wszelkie posiadane dokumenty w danej sprawie. Możesz poprosić o  ich skopiowanie. 2. Staraj się działać wspólnie z innymi zainteresowanymi, szukaj partnerów. Możesz próbować znaleźć sojuszników w  miejscu zamieszkania, możesz poszukać organizacji ekologicznych w  okolicy czy np. autorytetów ze świata nauki zajmujących się daną dziedziną. 3. Jak zbierzesz informacje, przygotuj pismo do odpowiednich władz, w  którym opiszesz problem, to co Was niepokoi oraz propozycje rozwiązania tej sytuacji. Zbierz także podpisy mieszkańców popierających Twoje działania. 4. Zanieś pismo do urzędu. Najlepiej porozmawiaj z odpowiednim urzędnikiem lub lokalnym politykiem. Akcentuj zaniepokojenie grupy ludzi i problemy, które widzicie. Pytaj, co się będzie dalej działo z procedurą w sprawie lokalizacji przedsięwzięcia. Weź w sekretariacie potwierdzenie złożenie pisma na kopii swojego dokumentu. 5. Poszukaj kontaktu z  prawnikami, może mieszkają w okolicy i włączą się do akcji społecznie. Dobrze jest mieć w  postępowaniu kompetentnego prawnika pilnującego właściwego przebiegu procedur. Bardzo często są one naruszane i  można to łatwo wykazać w samorządowych kolegiach odwoławczych. 6. Poszukaj kontaktu z mediami. Opisz sprawę, daj kopię Waszego pisma. Zachęć do napisania artykułu, zrobienia audycji radiowej czy reportażu w TV na ten temat. Pokazuj problemy, jakie niesie ze sobą inwestycja, wykaż jej negatywny wpływ na społeczność, przyrodę, a także możliwe alternatywne rozwiązania, które widzą mieszkańcy. 7. Chcesz się przeciwstawić, musisz działać! Samo raczej się nie zrobi. Więcej informacji http://www.eko.org.pl/interwencje.php]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…