Home Aktualności Sprzeciw wobec promowania stopni w Nieszawie i elektrowni na Wiśle

Sprzeciw wobec promowania stopni w Nieszawie i elektrowni na Wiśle

0
0

Pan Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki

Szanowny Panie Premierze, W imieniu wymienionych poniżej organizacji pozarządowych wnioskuję o zmianę współczynników korekcyjnych dla hydroelektrowni w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii[1] oraz usunięcie zapisów promujących w ustawie i dokumentach towarzyszących budowę elektrowni wodnej na Wiśle poniżej Włocławka.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) przyjęto wartości współczynników rosnące wraz ze wzrostem mocy hydroelektrowni, co jest sprzeczne z ideą rozpraszania źródeł energii promowaną w europejskiej polityce energetycznej. Elektrownie wodne dużej mocy, wymagające budowy nowych, wysokich piętrzeń, charakteryzujące się wysokimi kosztami inwestycyjnymi i obarczone znacznym ryzykiem, a także znacząco negatywnie oddziałujące na ekosystemy wodne i powodujące konflikty społeczne[2], nie powinny być wspierane przez Państwo. Wsparcie powinno dotyczyć wyłącznie małych elektrowni wodnych (MEW) o mocy do 5 MW budowanych lub modernizowanych na istniejących piętrzeniach.

Bardzo wysoki koszt inwestycyjny (35 000 000 zł/MW) świadczy o nieracjonalności wspierania dużej energetyki wodnej. Elektrownie wodne o mocy ponad 20 MW charakteryzują się najwyższymi kosztami inwestycyjnymi spośród wszystkich rodzajów OZE rozpatrywanych w OSR, ponad dwukrotnie wyższymi od MEW o mocy do 5 MW.

Konstrukcja współczynników, jak i treść Uzasadnienia do projektu ustawy o odnawianych źródłach energii oraz OSR nie pozostawiają wątpliwości, że ustawa w obecnym kształcie w części dotyczącej hydroenergetyki ma na celu wsparcie jednej inwestycji, a mianowicie budowy nowego stopnia i elektrowni wodnej na Wiśle poniżej Włocławka. Można o tym przeczytać wprost w opisie założeń projektodawcy w rozdziale „I. Energetyka wodna” na stronach 45-46 OSR, a także w podpunkcie 12 na stronach 19-20 oraz punkcie 8 na stronach 39-40 Uzasadnienia. Ponieważ nie jest żadną tajemnicą, że inwestorem nowego stopnia na dolnej Wiśle jest koncern ENERGA, sformułowanie ze strony 45 OSR „Założeniami projektodawcy jest aby doszło do pozytywnej decyzji w sprawie budowy stopnia wodnego Ciechocinek-Nieszawa…” jest jawnym naruszeniem zasady konkurencji poprzez wspieranie wybranego producenta energii elektrycznej.

Uważamy, że nie do zaakceptowania jest użycie fałszywych argumentów o ochronie przeciwpowodziowej i regulacyjnej roli nowego zbiornika (s. 40 Uzasadnienia). Niezależne badania modelowe wskazują na całkowity brak pozytywnego wpływu nowego zbiornika na bezpieczeństwo powodziowe doliny Wisły w rejonie Torunia, a przy niektórych scenariuszach – na znaczący wzrost zagrożenia, spowodowany podwyższeniem wysokości fali powodziowej nawet o1 m. Użycie argumentu o znaczeniu rekreacyjnym (taras widokowy) stopnia Ciechocinek – Nieszawa uważamy za co najmniej niestosowne w takim dokumencie, jak uzasadnienie ustawy.

Zwracamy uwagę Pana Ministra na fakt, iż ustawa wspiera przedsięwzięcie, którego realizacja będzie sprzeczna z polskim i unijnym prawem ochrony przyrody (ustawa o ochronie przyrody, dyrektywa siedliskowa i dyrektywa ptasia), na co od lat wskazują środowiska ekologiczne i co znalazło potwierdzenie w opiniach organów doradczych Ministra Środowiska  – Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko[3]. Budowa nowego stopnia na dolnej Wiśle może wywołać konflikt społeczny o skali podobnej do konfliktu o budowę obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy.

Zważywszy na powyższe argumenty domagamy się:

  • usunięcia wsparcia dla hydroelektrowni o mocy powyżej 20 MW budowanych na nowych piętrzeniach;
  • usunięcia ze wszystkich dokumentów towarzyszących projektowi ustawy o odnawialnych źródłach energii zapisów promujących budowę hydroelektrowni na Wiśle poniżej Włocławka;
  •  zwiększenia wartości współczynników korekcyjnych dla MEW o mocy do 5 MW.

Z poważaniem

Jacek Engel

/Prezes Zarządu Fundacji Greenmind/

W imieniu następujących organizacji:

Fundacja Greenmind

Fundacja Greenpeace Polska

Fundacja WWF Polska

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Klub Gaja

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO‑UNIA[1] Wersja 2.02 z dnia 9,10,2012r.
[2] World Commission on Dams. 2000. Dams and Development: A new Framework for Decision-Making. Earthscan, London, UK.

[3] Stanowisko PROP z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie planu budowy stopnia wodnego w Nieszawie – Ciechocinku

Opinia PROP z dnia 7 października 2008 r. w sprawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek” z czerwca 2008 r.

Stanowisko KKOOŚ z dnia 8 października 2008r. w sprawie oceny wariantów przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo ekologiczne stopnia we Włocławku.

Dokument do pobrania (pdf) >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Wzywamy nowy rząd do uczciwej i odważnej transformacji Turowa

Rząd PiS w przypadku Turowa wybrał kampanię antyczeską i antyunijną oraz pseudopatriotyzm …