Home Aktualności Szczelinowanie hydrauliczne powoduje zanieczyszczenie wody w Wyoming

Szczelinowanie hydrauliczne powoduje zanieczyszczenie wody w Wyoming

0
0

Agencja Ochrony Środowiska poinformowała, że po raz pierwszy znaleźli dowody zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku szczelinowania hydraulicznego ( metoda stosowana przy wydobyciu gazu łupkowego- przyp. tłum.)

EPA odkryła substancje chemiczne w warstwie wodonośnej wody pitnej w środkowo-zachodnim Wyoming. Mieszkańcy twierdzili, że z ich studni śmierdziało chemikaliami, pisze Time. 1) „Próbki pobrane z dwóch studni głębinowych monitorowanych w  miejscowości Pavillion w Wyoming, wykazały zawartość syntetycznych substancji chemicznych, takich jak glikole i alkohole” stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego w płynach w technologii hydraulicznego szczelinowania ” powiedziała Agencja  w dzisiejszym oświadczeniu internetowym”, donosi Bloomberg. 2) Szczelinowanie hydrauliczne, zwane również (po angielsku)  fracking, jest kontrowersyjną metodą wydobywania gazu z łupków, która odegrała ogromną rolę w otwarciu wielu złóż gazu w USA. Podczas procesu szczelinowania miliony galonów ( 1 galon amerykański- ok. 3,8 litra  – przyp. tłum.)wody z dodatkami chemicznymi są wstrzykiwane  w skałę łupkową, co zwiększa jej przepuszczalność i pozwala, aby zasoby ropy i gazu łatwiej wypływały. Odkrycie to może mieć negatywny wpływ na przemysł wydobywczy a także wpływ na państwo, aby starało się  uregulować ten  kontrowersyjny proces. Do tej pory, przemysł ropy i gazu twierdził, że fracking jest bezpieczny. Oświadczenie EPA jest pierwszym krokiem w procesie uzyskania wyników poddania weryfikacji ( wydobycia gazu łupkowego) zarówno przez opinię publiczną i naukowców. ” Dla EPA najwyższym priorytetem pozostaje zapewnienie, że mieszkańcy Pavillion mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej”, powiedział Jim Martin, regionalny administrator EPA w Denver, raportuje NPR. „Cieszymy się, że te ustalenia w projekcie sprawozdania (EPA) mówią o przejrzystym i publicznym  procesie weryfikacji.” Obszar Pavillion jest jedynym miejscem, gdzie stwierdzono zanieczyszczenia wód podziemnych występujące w wyniku szczelinowania. EPA stwierdza,  że różne metody szczelinowania zostały wykorzystane w tym miejscu w odróżnieniu od  innych obszarów, oraz , że wiercenia są zazwyczaj wykonane w bardziej odległych miejscach z dala od wody pitnej.

http://www.energyandcapital.com/articles/fracking-causes-water-pollution-in-wyoming/1962

  1. http://ecocentric.blogs.time.com/2011/12/08/epa-implicates-fracking-in-groundwater-pollution/
  2. http://www.bloomberg.com/news/2011-12-08/gas-fracking-chemicals-detected-in-wyoming-aquifer-epa-says.html


Żródło: Fracking Causes Water Pollution in Wyoming

 

EPA Investigating the Situation

By Cori O’Donnell

Thursday, December 8th, 2011

The Environmental Protection Agency announced today that for the first time they have found evidence of groundwater pollution as a result of hydraulic fracturing.

The EPA discovered chemicals in a drinking water aquifer in west-central Wyoming. Residents were claiming that their well water reeked of chemicals, says Time.

„Samples taken from two deep-water monitoring wells in Pavillion, Wyoming, showed synthetic chemicals such as glycols and alcohols ‘consistent with gas production and hydraulic fracturing fluids,’ the agency said today in an e-mailed statement,” reports Bloomberg.

Hydraulic fracturing, also known as fracking, is a controversial method of extracting shale gas that has played a huge role in opening up many gas reserves in the U.S.. During the fracking process millions of gallons of water with chemical additives are injected into the rock, giving it a higher permeability and allowing oil and gas resources to flow with ease.

This finding could have negative effects on the drilling industry, and could influence states that have been trying to determine how to regulate this already controversial process. Until now, the oil and gas industries have argued that fracking is safe.

The EPA’s announcement is their first step in a process to bring findings up for review by both the public and scientists.

„EPA’s highest priority remains ensuring that Pavillion residents have access to safe drinking water,” said Jim Martin, EPA regional administrator in Denver, reports NPR. „We look forward to having these findings in the draft report informed by a transparent and public review process.”

The Pavillion area is the only site found to have groundwater pollution occur as a result of fracking. The EPA notes that a different method of fracking had been used in this location than in other areas, and drilling is typically done in more remote locations away from drinking water.

Portal: Energy and capital

http://www.energyandcapital.com/articles/fracking-causes-water-pollution-in-wyoming/1962

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…