Home Aktualności TAŃSZA ENERGIA I 100 TYS. MIEJSC PRACY.

TAŃSZA ENERGIA I 100 TYS. MIEJSC PRACY.

0
0
greenpeace

greenpeace

POLSKI RZĄD NIE MOŻE ZWLEKAĆ ZE ZMIANAMI W ENERGETYCE.  Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) doprowadzą do obniżenia cen energii dla obywateli i pozwolą przyspieszyć wzrost gospodarczy.

Już w roku 2030 ponad 50% energii elektrycznej może być  w Polsce produkowane ze źródeł odnawialnych, a dzięki rozwojowi sektora OZE powstanie ponad 100 tys. miejsc pracy. Najnowszy raport ekspercki przygotowany na zlecenie Greenpeace „[R]ewolucja Energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej” [1] udowadnia, że zmiana struktury rynku energii będzie korzystna dla polskiej gospodarki.

Raport przygotowany przez ekspertów z Instytutu Energetyki Odnawialnej we współpracy z Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLR w Stuttgarcie porównuje rządową strategię rozwoju energetyki z autorskim scenariuszem alternatywnym. Scenariusz rządowy zakłada kontynuację produkcji energii w oparciu o spalanie paliw kopalnych. Raport „[R]ewolucja Energetyczna dla Polski” pokazuje, że zmiana struktury rynku energetycznego oparta o poprawę efektywności energetycznej i stopniowe przechodzenie na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, jest realną alternatywą. Udowadniają to przedstawione w raporcie analizy techniczne, ekonomiczne i gospodarcze wykonane na podstawie aktualnych prognoz wzrostu gospodarczego, cen paliw i technologii oraz liczby ludności w Polsce do roku 2050. Nie będzie to jednak możliwe bez pilnej zmiany polityki energetycznej, implementacji unijnych dyrektyw, a zwłaszcza bez przyjęcia przez Polskę ustawy o OZE proponującej stabilny system wsparcia [2].

„Dalsze uzależnienie Polski od paliw kopalnych nie jest konieczne, ponieważ mamy ogromny, niewykorzystany potencjał krajowych odnawialnych źródeł energii, który blokują niewłaściwe decyzje polityczne. Rząd zbyt długo próbował utrzymywać mit, że przyszłość Polski zależy od węgla. W obliczu wyników prezentowanych analiz polski rząd potrzebuje nowych argumentów, aby obronić tą strategię. Z tego powodu Greenpeace proponuje ponowne otwarcie debaty o przyszłości polskiej energetyki, biorąc pod uwagę pełen rachunek kosztów, zysków i strat. – mówi Anna Ogniewska, koordynatorka projektu „Energia Odnawialna” w Greenpeace Polska.

Autorzy raportu proponują odejście od energetyki korporacyjnej na rzecz energetyki zdecentralizowanej. Wykorzystanie potencjału krajowych źródeł odnawialnych, które są istotą bezpieczeństwa energetycznego, prowadzi do obniżenia kosztów produkcji energii i znacznego ograniczenia importu surowców. Zmiana nie jest możliwa bez przekształcenia obecnego modelu w model rozproszonej energetyki gminnej i energetyki obywatelskiej rozłożonej równomiernie po całym kraju [3]. Jeżeli polski rząd umożliwi rozwój energetyki odnawialnej to w roku 2050 z OZE będzie może być wyprodukowane nawet 88% energii elektrycznej oraz 76% energii cieplnej i chłodu. Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za wdrożeniem alternatywnego scenariusza są koszty energii dla odbiorców.

„[R]ewolucja energetyczna w Europie i na świecie dzieje się na naszych oczach. Dlaczego? Ponieważ prowadzi do obniżenia kosztów energii. Na zmianie strategii i stopniowym przechodzeniu na produkcję energii ze źródeł odnawialnych najbardziej skorzystają ludzie. Wbrew obiegowym opiniom rozwój OZE w Polsce nie wpłynie znacząco na wysokość rachunków za energię do roku 2030. Za to po roku 2030 koszty energii elektrycznej dla odbiorców zaczną spadać. W strategii ukierunkowanej na OZE osiągną 8,2 eurocenta/kWh, podczas gdy utrzymanie obecnej polityki podniesie te koszty do 11,8 eurocentów/kWh.” – dodaje Anna Ogniewska.

Kontakt:

Anna Ogniewska – koordynatorka projektu „Energia Odnawialna” w Greenpeace Polska, 506 124 689, email: anna.ogniewska@greenpeace.pl„>anna.ogniewska@greenpeace.pl

Katarzyna Guzek – rzeczniczka prasowa kampanii Greenpeace Klimat i Energia, 500 236 211, email: katarzyna.guzek@greenpeace.pl„>katarzyna.guzek@greenpeace.pl

Przypisy:

[1] Raport dostępny jest tutaj: http://www.greenpeace.org/poland/pl/press-centre/dokumenty-i-raporty/Rewolucja-energetyczna-dla-Polski/

[2] Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji 2.0.2 z 9 października 2012 r.

[3] Zmiana polityki może doprowadzić do tego, że już do roku 2020 w sektorze mikroinstalacji mogłoby powstać 2,5 mln prosumentów (czyli indywidualnych inwestorów zarówno produkujących jak i konsumujących energię).

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…