Home Aktualności USA w trosce o klimat ?! Standardy dla nowych elektrowni węglowych w USA.

USA w trosce o klimat ?! Standardy dla nowych elektrowni węglowych w USA.

0
0

27.03.2012 Agencja Ochrony środowiska USA (EPA) zaproponowała pierwsze w historii USA standardy dla nowych elektrowni węglowych.

Decyzja EPA jest bezpośrednim rezultatem werdyktu Sądu Najwyższego USA z 2007 roku. EPA ustaliła w 2009 roku, że emisja gazów cieplarnianych oraz powodowane nią zanieczyszczenia zagrażają zdrowiu i dobrostanowi Amerykanów poprzez powodowanie długotrwałych zmian klimatu, których efekty obejmują negatywny wpływ na zdrowie ludzkie i na środowisko. Nowe standardy EPA wymagają, aby nowe elektrownie na węgiel oraz na gaz zredukowały poziom emisji CO2 do poziomów wydajnych elektrowni na gaz. Prawdopodobnym skutkiem takiej decyzji będzie wyposażenie nowych elektrowni na węgiel w CCS ( technologię wychwytywania i zatłaczania CO2 – przyp. tłumacza). Jeszcze kilka lat temu wszytko wskazywało na nagły wzrost budowy nowych elektrowni na węgiel w USA. Jednak sytuacja zmieniła się na korzyść gazu (ceny gazu są tak niskie, że firmy energetyczne zdecydowały się na budowę elektrowni gazowych zamiast tych opartych na węglu). Proponowane zapisy, których uchwalenie trwało lata i które zostały zaakceptowane przez Biały Dom po miesiącach analizy, nakazują nocnym elektrowniom emisje nie większą niż 1,000 funtów CO2 na  1 megawat wyprodukowanej elektryczności. Średnia dla elektrowni na gaz w USA. wynosi 800-850 funtów CO2 na megawat spełnia to kryterium. Elektrownie na węgiel emitują średnio 1768 funtów CO2 na megawat. Proponowane standardy nie dotyczą istniejących elektrowni. Jednakże firmy energetyczne zapowiadają wyłączenie ponad 300 kotłów co stanowi 42 GW, prawie 13% produkowanego na bazie węgla prądu elektrycznego w USA. Jest to bardziej opłacalne niż dostosowanie tych kotłów do nowych standardów emisyjności. Michael Brune, dyrektor generalny Sierra Club powiedział, że nowe zasady są zgodne z duchem czasu i dobrze oddają koniec pewnej epoki, podczas, której węgiel dostarczał większość elektryczności w USA. Obecnie 40% elektryczności w USA wytwarzana jest w oparciu o węgiel. Sektor energetyczny odpowiedzialny jest za 40% emisji gazó1) cieplarnianych w USA. Brune zaznaczył, że jest to jedyna płaszczyzna, na której czynione są znaczące postępy w ograniczeniu emisji GHG.

                                                Tłum. K. Krysiak

Źródło:  

Epa.gov >>      

USclimatenetwork


]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…