Home Aktualności Uwagi do Szczegółowego opisu priorytetów w PO IiŚ

Uwagi do Szczegółowego opisu priorytetów w PO IiŚ

0
0

Janusz Mikuła
Przewodniczący Pre-KM POiIŚ Szanowny Panie Ministrze Zgodnie z Pana zaproszeniem  przesyłam uwagi do tego obszernego dokumentu.  Jego przeczytanie,  analiza, sfromułowanie i spisanie uwag zajęło  nam kilka pracowitych dni. Liczę, że postulaty i propozycje zmian zostaną  wnikliwie przeanlizowane i MRR ustosunkuje się do nich merytorycznie. Piszę te słowa wprost, bo według stosunku do naszej pracy będziemy oceniać szanse na przyszłą konstruktywną, partnerską współpracę w Komitecie Monitorującym POIiŚ. Świetnie Pan rozumie, wywodząc się z organizacji ekologicznych, jak czułe są  te organizacje  na lekceważnie i zbywanie ich społecznej pracy polegającej na ocenie  rożnego rodzaju dokumentów rządowych. A z taką praktyką mają POE przede wszystkim do czynienia. Oby te uwagi i obawy były na wyrost. Podtrzymuję także uwagi Klubu Przyrodników do Priorytetu V i Listy Indykatywnej ( w załączeniu) i proszę o potraktowanie ich j.w.

Pliki:

Uwagi do  „Szczegółowego opisu priorytetów” w PO IiŚ – Radosław Gawlik

Uwagi Klubu Przyrodników  do Listy Indykatywnej w Konsultacjach społecznych  

Uwagi KP do Priorytetu V. w konsultacjach społecznych
 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…