Home Aktualności VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środ , 17.06.09 Warszawa

VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środ , 17.06.09 Warszawa

0
0

VII posiedzenie KM PO I i S , 17.06.09 Warszawa
Dyr. Pałasz
– prezentacja, pokazuje na tle realizacji programu za 2008 stan realizacji na dziś – stan na 15  maja 2009.  Program wystartował faktycznie z początkiem 2008r – zatwierdzony w grudniu 2007 przez KE
W 2008r dostosowanie wcześniej przygotowanych projektów kryteriów, wytycznych Priorytet X – w obecnym kształcie nie może być   realizowany, kłopot z UE- kwalifikacją do pomocy publicznej.
W różnym stopniu zamrożone jest 5 działań , ok. 530 mln. Euro ( 2% środków)
Przyrost zarejestrowanych wniosków z ok. 300 ( koniec 2008r) do 1114 ( 15.06.09)
60 umów o dofinansowanie – 4,5 mld zł
Minister Adam Zdziebło:
Oczekują przyspieszenia wniosków o płatność, rozliczenie trwa długo.
Manfred Beschel, KE
– przez 2 lata żadnego postępu. Sytuacja jest krytyczna- do końca roku zgłoszenie Radzie UE ostępów, po 3 latach nie wydała Polska ani 1 euro – to będzie oznaczało polityczną atastrofę. Chcieliby wiedzieć, dlaczego kluczowe projekty nie ruszyły, dlaczego realizacja przebiega tak wolno.
Pytanie do sektora energetycznego. Apeluje do wszystkich instytucji pośredniczących, prośba o prace jeszcze cięższą.
Minister Adam Zdziebło:
– mówi, że program ruszył od 2008 r, bo był zatwierdzony przez KE w grudniu 2007
Dyr. Łysoń, MRiRW
– problem Listy Indykatywnej projektów, niedostatek myślenia strategicznego, jaki jest sens  realizacji drogich projektów infrastrukturalnych w niepełnych przebiegach. Tak być nie może.
-Brak myślenia strategicznego między Wrocławiem a Warszawą, droga Walichnowy – A1 ma być do 2013  zbudowany, projekt łącznika między Opolem i Częstochową
– tak samo Y – po istniejących torach może jechać pociąg 3:50
Za lat 3 to może się wydarzyć , MRR za to odpowiada., wysłał list do Ministra dziś w tej sprawie.
Rozbieżność we wsparciu poszczególnych części kraju
Prosi o odpowiedz MInfrastruktury na pytania, które zadał 31.03, kryterium dyskryminujące obszary wiejskie- ponowne postawienie sprawy na posiedzeniu KM
Skrócenie czasu jazdy- jako obowiązkowe kryterium oceny wniosków do PO.
Dyr. Malarz, Min. Środowiska
– jakość projektów pozostawia wiele do życzenia, 2 lata trwała ocena KE, Opinia Jaspera- jak to traktować
Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko-Unia, przedstawiciel organizacji ekologicznych
Trzeba przygotować diagnozę procesu uchwalania i wdrażania POIiS od startu 2006-do dziś
Wymóg polityczny- to szybka realizacja wydatków do 2010 ( przegląd realizacji PO)
rozumie podejście –M. Beschel
Ale jest też wymóg racjonalny – przeciwko wydawania pieniędzy na łapu capu. Kluczowa jest jakość projektów. Widać , ze to tempo nowych wniosków ewidentnie przyrasta.
Minister Adam Ździebło

Deklaruje, że przygotują diagnozę, którą proponuję
Dyr. Pasek, MI
Przewiduje rok przetargów – plan dla Generalnej Dyr.Dróg Publicznych – 26 mld zł, 10 mld zł przeniesione do BGK, kredyty EBI z obligacji Tomasz Kowalczyk, Polski Kongres Drogowy,
Sytuacja wygląda źle. Popiera moje postulaty dotyczące diagnozy przygotowania PO IiŚ.
Zgłasza formalny wniosek powołania grupy roboczej ds. infrastruktury transportowej,
Popiera opinię dyr. Paska – borykają się z problemami bieżących płatności (?!), udział osób odpowiedzialnych za budżet
Dyr. Beschel
Nie chce, aby coś odbywało się kosztem jakości. Jeśli parametry finansowe nie będą przestrzegane- w 2011  zaczyna się nowe planowanie- i jeśli nie będzie odpowiedniego wydatkowania to będzie źle dla Polski w perspektywie następnego budżetu. To chciał głównie powiedzieć.
Przekazali Polsce 6,2 mld.- płatność zaliczkowa i nie ma wrażenia, że to nie starczy ?
Pyt do dyr. Paska – czy procedury przetargowe mają trwać rok ?
Mają szybką ścieżkę w KE, że ekspertyza w ciągu 48 h i raport- decyzja 12 dni !
Magdalena Krywicka- Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii apeluje o odpowiedzialne prognozowanie tych konkursów, przygotowywanie dokumentacji Po raz 3 firmy przygotowują, bo się zmieniają reguły, są zniechęcone.
Dyr. Beschel
Modyfikacja wydatków do 2010 z możliwością do 100 % zwrotu kosztów, obecnie propozycja KE przedstawiona Radzie- musi być jednomyślnie przyjęta
R. Gawlik
Pytam o kwestię wyjaśnienia kuchni finansowania PO – zaburzenia finansowe sygnalizowane przez dyr. Paska, kredyt MI (?)- z jednej strony, zaliczka 6,2 mld. Euro- informacja dyr. Beschela z drugiej ?
Dyr. Pałasz
Mechanizm finansowania jest rozpisany w PO, jednostki finansowane z budżetu państwa, GDDP- środki  przekazywane w budżetach, istnieje możliwość dawania zaliczek, pozostała część przez refundację.
Odbywa się certyfikacja na środkach już poniesionych wydatków( także na projekty nie zatwierdzone przez KE ( to nowość). MRR dziwi, że wstrzymywane są wnioski o płatność przez beneficjentów
Dyr. Pasek
Nie ma problemów z płatnościami przez GDDP wykonawcom
Mówił o zmianie mech. finansowanie dróg- zmiana ustawy- przeniesienie środków do
Krajowego Funduszu Drogowego ( dotacje budżet., EBI, emisja obligacji)

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…