Home Aktualności Węgiel Łużycki, 21 grudnia 2013 r.

Węgiel Łużycki, 21 grudnia 2013 r.

0
0

 • Kopalnia Garzweiler przedmiotem rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym
 • Marsz gwieździsty w 2014 r. (pochody docierające z różnych stron). Termin pochodów – 5 stycznia.
 • Rozmowy w sprawie kopalni Welzow zakończona po pięciu dniach
 • List czytelnika w sprawie debaty poświęconej kopalni Welzow
 • Komisja Europejska sprawdza zniżki na węgiel brunatny uzyskane dzięki zwolnieniu z kosztów „EEG Umlage”
 • Regionalne spotkanie kościelne planowane na terenie Łużyc w 2015 r.
 • 1. Kopalnia Garzweiler przedmiotem rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym

  Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w wyroku dotyczącym kopalni Garzweiler wzmocnił prawa właścicieli zagrożonych gruntów do wnoszenia skargi w postępowaniach dotyczących powstania kopalni. „Możliwość obrony prawnej musi być dostępna w odpowiednim czasie, aby realistyczne było wykonanie wyroku” – czytamy w uzasadnieniu. I dalej: „Dzięki temu w przyszłości powinny być wykluczone sytuacje, gdy skarżący, np. pojedynczy człowiek w opuszczonej już wsi, musi wytrwać na swoim stanowisku, ponieważ jego prawo zaskarżenia kopalni zostało mu odmówione, a odzyska je dopiero w zamian za wywłaszczenie”. Budowę kopalni powstałych w sytuacji, gdy mieszkańcom odmawiano prawa do zaskarżenia, jak to się stało np. w miejscowości Horno (kopalnia Jänschwalde), można uznać za sprzeczną z konstytucją.

  Jednakże sędzia ostatecznie nie poparł dyskutowanego wcześniej „prawa do stron ojczystych”. Stąd też skarga do Trybunału Konstytucyjnego złożona przez mieszkańca Immerath została odrzucona. Dziękujemy Stefanowi Pützowi, który wkrótce będzie musiał opuścić swoje rodzinne strony, za wieloletnią walkę. Wystąpił on w imieniu wszystkich poszkodowanych przez niemieckie prawo górnicze. Konkretne efekty 100-stronicowego wyroku w sprawie planów budowy kopalni na terenie Łużyc będą teraz kontrolowane przez osoby biorące udział w sprawie. Dołączamy informację prasową sądu oraz wyrok:

  http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg13-076

  http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20131217_1bvr313908.html

  2. Marsz gwieździsty w 2014 r. (pochody docierające z różnych stron).

  Termin pochodów – 5 stycznia

  Również w 2014 r., w pierwszą niedzielę, mieszkańcy wsi zagrożonych powstaniem kopalni Jänschwalde-Nord zapraszają na Marsz Gwieździsty. Miejsce i czas spotkań poszczególnych pochodów:

  13:00 Grabko, Gaststätte

  13:15 Atterwasch, Feuerwehr

  13:30 Kerkwitz, Dreieck

  Pochody te spotykają się o godzinie 14 przy „Alten Schafstall, gdzie dostępne będą także ciepłe napoje i bufet.

  3. Rozmowy w sprawie kopalni Welzow zakończona po pięciu dniach

  Rozmowy dotyczące powstania kopalni węgla brunatnego Welzow-Süd II zakończyły się w poniedziałek, 16 grudnia, po pięciu dniach. Wcześniej przewidywano maksymalnie 4 dni dyskusji. Mieszkańcy Proschim, Welzow i Lieske dali wyraźny znak, że nie zgadzają się na aktualny plan kopalni. Podobne stanowisko wyraziło serbołużyckie stowarzyszenie parasolowe Domowina oraz Związek Rolników Brandenburgia. Krytycy kopalni prawie jednogłośnie zażądali odstępstwa od budowy części kopalni Teilfeld II i zakończenia prac wydobywczych na części Teilfeld I. Władze planistyczne muszą teraz przeanalizować wyniki rozmów oraz zadecydować w sprawie licznych uwag. Wcześniej planowano, aby 10 kwietnia zebrać ostanie głosy Komitetu ds. Węgla Brunatnego i uchwalić plan przed wakacjami (to znaczy przed wrześniowymi wyborami do Landtagu). W prasie ogłoszono, że dopiero w lutym okaże się, czy plan będzie zrealizowany w tym terminie.

  Zeszłego lata, w sumie 120 tys. mieszkańców opowiedziało się przeciwko planowi powstania kopalni.

  4. List czytelnika w sprawie debaty poświęconej kopalni Welzow

  Prezentujemy list czytelnika:

  „Serdecznie dziękuję za podsumowanie z dnia 10.12.2013 r. Podczas debaty siedziałem w rzędzie ze zwolennikami kopalni.

  1. Mogę potwierdzić, że było wiele pustych miejsc, a osoby, które były często zmieniały miejsca bez większego zainteresowania sprawą.
  2. Podczas gdy Pan Weymanns z prezydium poprosił krytyków węgla o spokój, za moimi plecami, podczas przemowy Pani Zuchold (będącej po stronie krytyków węgla) ktoś głośno krzyknał „Wyrzucić ją”; a z innej strony ktoś inny „Dać jej w ryj”. Wtedy jednak prezydium nie zareagowało. Poza tym, ktoś zwrócił się do reprezentantki Grüne Liga – „Czego tu chcesz?” Podobnie jak wcześniej nikt z prezydium nie zareagował na to zdarzenie.

  5. Komisja Europejska sprawdza zniżki na węgiel brunatny uzyskane dzięki zwolnieniu z kosztów „EEG Umlage”

  Dnia 18 grudnia Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie działań w sprawie naruszenia zasad umowy przez Republikę Federalną Niemiec. Postępowanie dotyczy przepisów w sprawie energetyki odnawialnej. Działania Komisji dotyczą natomiast przede wszystkim licznych zwolnień z opłat (EEG Umlage – finansowanie systemu wynikającego z ustawy o odnawialnych źródłach energii) przyznanych wysoce energochłonnym przedsiębiorstwom energetycznym. Oznacza to nieprzestrzeganie zasad wolnego rynku, co Bruksela zamierza zwalczyć. Od wielu miesięcy niemiecka opinia publiczna krytykuje zasady dystrybucji kosztów. Przykładowo duże firmy korzystają z niespotykanych wcześniej niskich cen prądu (zwolnienie z opłat EEG Umlage), podczas gdy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne muszą płacić koszty EEG Umlage. Firmy dotychczas zwolnione z opłat EEG Umlage to między innymi kopalnie węgla brunatnego. Czekamy na decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie.

   6. Regionalne spotkanie kościelne planowane na terenie Łużyc w 2015 r.

  Według doniesień gazety Lausitzer Rundschau kościół ewangelicki planuje zorganizowanie na rok 2015 regionalny dzień kościelny pod hasłem „Dobrze żyć na terenie Łużyc”. Informacji tej udzielił w tym tygodniu biskup Markus Dröge w rozmowie z premierem Woidke. Wyraził także stanowisko kościoła, który opowiada się za rozpoczęciem odejścia od energetyki opartej na węglu brunatnym.

  ]]>

  Załaduj więcej... Aktualności

  Zobacz również

  Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

  Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…