Home Aktualności Węgiel Łużycki, 24 kwietnia 2013 r.

Węgiel Łużycki, 24 kwietnia 2013 r.

0
0

Przedstawiamy aktualne doniesienia z łużyckiego regionu węgla brunatnego:

  1. Budowa kopalni Nochten II nie jest konieczna według specjalistów ds. gospodarki – rozważania przed obradami komitetu do spraw węgla brunatnego
  2. Wniosek przeciwko nowym kopalniom w saksońskim Landtagu
  3. Dyskusja w sprawie szkód górniczych, 2 maja, Grießen
  4. „Alians łużycki” pisze do Landtagu w Brandenburgii i w Saksonii
  5. Ruch dla ojczyzny znowu wybrany 

1. Budowa kopalni Nochten II nie jest konieczna według specjalistów ds. gospodarki – rozważania przed obradami komitetu do spraw węgla brunatnego

Z perspektywy skutecznej restrukturyzacji energetycznej (Energiewende), rozwój i promocja nowych kopalni nie są konieczne ani też efektywne ekonomicznie.  W opublikowanej ekspertyzie Niemieckiego Instytutu do Badań Gospodarki (DIW) poddano analizie energetyczną i ekonomiczną zasadność planowanej kopalni Nochten II. Prognozy opracowane przez Instytut jasno pokazują, że zaopatrzenie elektrowni Boxberg może być zapewnione z kopalni Nochten I oraz Reichwalde aż do przewidywanego końca ich eksploatacji.

„Węgiel brunatny nie jest konieczny w ramach restrukturyzacji energetycznej, poza tym szybko straci na znaczeniu, pomimo obecnej wagi na rynku” – sądzi prof. Christian von Hirschhausen, dyrektor ds. badań naukowych Instytutu w Berlinie i współautor raportu. „Zadaniem rządu Landu Saksonia jest restrukturyzacja terenu Łużyc w kierunku zrównoważonego rozwoju”. Prof. Claudia Kemfert, przewodnicząca Sektora Energetyki, Ruchu Drogowego i Środowiska przy Instytucie DIW dodaje: „Przy uwzględnieniu negatywnych skutków środowiskowych stosowania węgla brunatnego okazuje się, że mamy do czynienia z nośnikiem energetycznym, który trudno uznać za ekonomiczny i przyjazny dla środowiska”. (Doniesienia prasowe DIW).

W czwartek, 25 kwietnia spotyka się komitet do spraw węgla brunatnego Regionalnego Związku Planistycznego regionu Łużyc Górnych i Dolnego Śląska, aby omówić plan budowy kopalni Nochten II. W związku z tą budową przewiduje się 1500 przesiedleń w regionie Schleife. Podobnie jak w przypadku kopalni Welzow II w Brandenburgii, również w landzie Saksonia przedstawiona została prognoza prof. Erdmanna związanego z Prognoseforum GmbH. W opracowanej przez firmę Prognoseforum GmbH ekspertyzie uzasadniona została konieczność budowy kopalni, co wydaje się być zgodne z życzeniem zwolenników węgla. W obu jednak przypadkach przedstawione zostało również stanowisko przeciwne, już w grudniu 2012 roku, reprezentowane przez prof. Hirschhausen z DIW. Podobnie, w ostatnią sobotę, na ważnym spotkaniu zorganizowanym przez stowarzyszenie „Zmiana strukturalna teraz. Bez Nochten II” w Trebendorf, profesor przedstawił swoje krytyczne stanowisko w sprawie budowy kopalni.

Ekspertyza w sprawie wykazania bądź obalenia konieczności kontynuowania planów budowy kopalni Nochten II ze względu na zapotrzebowanie energetyczne ukazała się jako materiał DIW i jest dostępna tutaj:

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.420129.de/diwkompakt2013-072.pdf

Pełna informacja prasowa DIW dostępna jest tutaj:

https://www.diw.de/de/diw_01.c.420133.de/themen_nachrichten/energiewende_in_deutschland_ausbau_der_braunkohleverstromung_und_neuer_tagebau_sind_ueberfluessig_und_umweltschaedlich.html

  1. Wniosek przeciwko nowym kopalniom w saksońskim Landtagu

 Frakcja partii Die Linke złożyła wniosek w saksońskim Landtagu o odwołanie pozwolenia na dalsze planowanie nowych kopalni. Frakcja żąda również aktualizacji programu energetycznego i klimatycznego landu Saksonia. Dzięki temu także żądania stowarzyszenia „Zmiana strukturalna teraz. Bez Nochten II” znalazły się na obradach saksońskiego  Landtagu w ramach porządku dziennego. Wniosek krytykuje m.in. rosnące emisje gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem węgla brunatnego. Dotyka także problemów gospodarki wodnej, zagrożeń osuwiskami na terenach kopalnianych czy braku wsparcia dla osób zamieszkujących na tych terenach w związku z planowanymi przesiedleniami. Poruszona została również kwestia kultury Serbołużyczan.

Doniesienia prasowe Die Linke można znaleźć na poniższej stronie internetowej:

http://www.linksfraktionsachsen.de/index.phpsection=news&;cmd=details&newsid=2579&teaserId=6

Wniosek dostępny jest również tutaj:

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=11753&;dok_art=Drs&leg_per=5&pos_dok=-1

3. Dyskusja w sprawie szkód górniczych, 2 maja, Grießen

 

Frakcja Landtagu Partii Zielonych (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) serdecznie zaprasza 2 maja do Centrum Gminnego w Grießen na spotkanie pod tytułem „Uznanie szkód górniczych – pomoc poszkodowanym mieszkającym w pobliżu kopalni węgla brunatnego”. Gościem specjalnym tego spotkania będzie Gero Debusmann, emerytowany prezydent Wyższego Sądu Krajowego w Hamm oraz przewodniczący ośrodka dla osób poszkodowanych w wyniku szkód górniczych w Nadrenii Północnej Westfalii.

Zgodnie z prawem górniczym, poszkodowani w wyniku działania kopalni sami muszą wykazać przed firmą górniczą, że szkody powstałe w ich domach mają związek z pracą kopalni. W Brandenburgii poszkodowani nie mogą liczyć w tym zakresie na żadną pomoc ze strony administracji, co przypomina często walkę Dawida z Goliatem. Z kolei w innym regionie węgla brunatnego, w Nadrenii Północnej Wesfalii od końca 2010 roku stosuje się arbitraż w tego rodzaju sporach. Brandenburskie Ministerstwo Gospodarki nie zdecydowało się na wprowadzenie takich możliwości.

Podczas spotkania dyskutowane będą nie tylko doświadczenia związane ze stosowaniem arbitrażu, ale także kwestia przerzucenia ciężaru dowodu na pozwanego w przypadku szkód górniczych.

Centrum gminy znajduje się przy Dorfstraße 7, w 03197 Jänschwalde, w dzielnicy Grießen. Zgłoszenia na spotkanie nie są wymagane. Dokładne informacje na temat spotkania znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

http://www.sabine-niels.de/medien/pressemitteilungen/391-anerkennung-von-braunkohlebergbau-schaeden-ein-kampf-wie-david-gegen-goliath-was-hilft-betroffenen-in-den-tagebaurandgemeinden

  1. „Alians łużycki” pisze do Landtagu w Brandenburgii i Saksonii

 Partia dla mniejszości narodowych oraz regionu „Alians łużycki” skierowała 22 kwietnia list protestacyjny do szefów frakcji Landtagu w Brandenburgii i w Saksonii przeciwko niszczeniu łużyckich wsi i przeznaczeniu ich pod kopalnie węgla brunatnego. Krytyka dotyczy przede wszystkim prawa górniczego w zakresie wywłaszczania terenów. Prawo to funkcjonuje w tej samej formie od czasów II wolny światowej i sprzyja zastraszeniu poszkodowanych mieszkańców. List został opublikowany m.in. na stronie niederlausitz-aktuell:

 http://www.niederlausitz-aktuell.de/artikel_1214_28689.php

  1. Ruch dla ojczyzny znowu wybrany

 

W zeszły wtorek w Kerkwitz, w ramach tegorocznego spotkania członków stowarzyszenia „Przeciwko projektom kopalni węgla brunatnego – dla ojczyzny” zarząd związku z przewodniczącym Dieterem Augustyniakiem na czele został wybrany już po raz drugi. Serdecznie gratulujemy!

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…