Home Aktualności Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Lubin na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Lubin na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

0
0

15 lutego br.  Irena Rogowska – Wójt Gminy Lubin oraz Jerzy Szumlański – Przewodniczący Rady Gminy,  na zaproszenie Andrzeja  Dąbrowskiego (Klub Poselski Solidarna Polska) wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Jednym z  głównych punktów porządku obrad Komisji była  Koncepcja  Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030)  referowana przez  podsekretarza  stanu w  MRiRW   Tadeusza Nalewajka.

{gallery}Galerie/w_sejmie,width=170,height=123,limit=1,limit_quantity=2{/gallery}KPZK 2030, przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r., mimo wielomiesięcznych protestów i licznych uwag jakie wnosili samorządowcy skupieni w Ogólnopolskiej Koalicji „Rozwój Tak-Odkrywki Nie”, choćby w przekazanym Premierowi Donaldowi Tuskowi  liście otwartym (25 sierpnia 2011 r),  spotkała się z silną krytyką zarówno członków Komisji jaki zaproszonych gości. Wiceprzewodniczący  Komisji Jan Krzysztof Ardanowski wyraził opinię, że ze względu na liczne uchybienia powinna ona zostać  wręcz  w całości odrzucona. 

 Wójt Gminy Lubin w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że KPZK 2030 przewiduje de facto wprowadzenie ochrony złoża węgla brunatnego „Legnica” przed dalszą zabudową infrastrukturalną niezwiązaną z energetyką , która ma polegać na prawnej ochronie przed  działalnością człowieka-  w tym inwestycyjną, osadnictwem  czy budową infrastruktury transportowej. To z kolei prowadzić ma do przygotowania budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Wprowadzona tym sposobem blokada oznacza dla gmin kompletny zastój w ich rozwoju, a w konsekwencji powolną anihilację, w imię niczym nieuzasadnionych interesów branży węgla brunatnego. Wprowadzenie ograniczeń w zabudowie na ponad 60 % powierzchni gminy, na jakim zalega złoże węgla brunatnego spowoduje niewyobrażalne skutki zarówno dla Gminy Lubin jak i dla społeczeństw oraz budżetów sąsiednich gmin leżących na złożu.  Zapisy dotyczące ochrony  zupełnie rozmijają się z wolą obywateli sześciu zagrożonych odkrywką gmin jaką wyrazili w referendum z 27.09.2009 r., głosując wówczas przeciw planom budowy kopalni. Zamrożenie procesów inwestycyjnych na tak znacznym obszarze, spowoduje ogromne straty materialne i społeczne, a  ewentualna odkrywkowa kopalnia  może w ostatecznym rachunku okazać się nieopłacalna lub nawet zbędna, z uwagi na szybki postęp techniczny i wynikające z niego inne możliwości rozwiązania problemów energetycznych kraju.

 Możliwe wprowadzenie ograniczeń związanych z ochroną złóż, uniemożliwiające właściwie jakąkolwiek działalność inwestycyjną, stanowi nie podlegające dyskusji naruszenie podstawowych praw własności i innych praw majątkowych obywateli. 

 Przewodniczący Rady Gminy Lubin podniósł kwestię daleko idącej sprzeczności pomiędzy  planami Rządu RP, a prawem miejscowym jak np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które  umożliwia w obecnym kształcie dalszy, zrównoważony rozwój gminy.  Jako godny  ubolewania  uznał fakt, iż po kilku  latach społecznych  protestów  nie znana jest odpowiedź na pytanie czy prawo do inwestowania w rozwój,  w spokojne życie rolników,  mieszkańców zagrożonych gmin  i  ich rodzin nie ulegnie wkrótce zmianie  ?

 W  przekazanym na piśmie,  przewodniczącemu  Komisji,  stanowisku władz gminy Lubin znalazła się dramatyczna  prośba o wyjaśnienie: dlaczego  referendum z 2009 r. nie zostało uszanowane, a jego wyniki nie są uwzględnione ani w KPZK ani w „Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. ? , dlaczego obywatele  nigdy nie doczekali się  precyzyjnej deklaracji, że ich wola zostanie wdrożona w życie?,  dlaczego, mimo obietnic, Rząd RP nie prowadzi dialogu z pełnoprawnymi obywatelami swojego kraju ?

Wizyta  włodarzy Gminy Lubin w Sejmie była okazją do spotkania z władzami klubu parlamentarnego Solidarna Polska. Pani poseł Beata Kempa przekazała swoje wyrazy poparcia dla mieszkańców zagrożonych odkrywką gmin deklarując jednocześnie wszechstronną pomoc w ramach uzgodnionych, wspólnych przedsięwzięć. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że kwestia nieuszanowania przez władze państwowe wyników referendów w sprawie odkrywki ma charakter ponadpartyjny i powinna spotkać się ze wsparciem parlamentarzystów  wszystkich opcji  politycznych.  

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…