Home Aktualności Wystąpienie przed Komisją Petycji /Bruksela, 15.06.2011/

Wystąpienie przed Komisją Petycji /Bruksela, 15.06.2011/

0
0

Pani Przewodnicząca, Nazywam się Irena Rogowska jestem autorką petycji nr 46/2010, którą osobiście wraz z 6000 podpisów przekazałam w lutym ubiegłego roku Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.

 

Reprezentuję mieszkańców swojego regionu jako Wójt Gminy oraz lider Społecznego Komitetu „STOP ODKRYWCE” i przewodnicząca Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz powstrzymania planów budowy nowych kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową – „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”. Wraz ze mną są członkowie Koalicji, wójtowie i burmistrzowie regionu, gdzie planowana jest budowa kopalni oraz przedstawiciel Fundacji „Greenpeace Polska”.

25 stycznia br. zaprezentowałam naszą sprawę na forum Komisji dlatego przypomnę jedynie, że petycja dotyczy nieuszanowania przez władze RP wyników referendów przeprowadzonych w związku z planami wydobycia złóż węgla brunatnego na terenie liczącego dziesiątki tysięcy mieszkańców regionu: Legnica – Lubin – Ścinawa – Prochowice – Ruja- Miłkowice- Kunice.

27 września 2009 r. mieszkańcy naszych sześciu gmin opowiedzieli się przeciw odkrywce głosując na NIE. Było to jedyne na taką skalę udane tj. ważne i wiążące referendum lokalne w historii wolnej Polski.

Z przykrością informuję Komisję, że żaden z naszych postulatów nie został w międzyczasie spełniony, żadna z przyczyn naszego protestu nie uległa dezaktualizacji. Budowa największej w Europie, odkrywkowej kopalni węgla brunatnego zagraża nam nadal. Nasza sytuacja jest obecnie nawet gorsza bowiem realne działania Rządu RP, przyspieszony tryb legislacji wskazują na to, że stoimy w przededniu objęcia terenu naszych gmin ochroną złoża przed dalszą zabudową infrastrukturalną niezwiązaną z energetyką. Ochrona złoża „Legnica” byłaby wstępem do uruchomienia wydobycia węgla brunatnego, a dla gmin nią objętych oznaczałaby powolną anihilację bez względu na to czy kopalnia powstanie czy też nie. Wszystko to, jak już Wysoka Komisja wie, stanie się wbrew woli mieszkańców regionu, wbrew uchwałom Rad Gmin, wbrew opinii publicznej za to po myśli potężnego lobby węglowego – lobby archaicznych, niszczących środowisko technologii.

Nasz kraj przysparza nam w wielu dziedzinach powodów do dumy, jest liderem przemian ustrojowych, olbrzymim wysiłkiem stara się pokonywać dystans cywilizacyjny, wyrównywać dysproporcje w rozwoju. Nie możemy jednak pojąć dlaczego akurat w dziedzinie wydobycia węgla Polska nie chce iść z duchem postępu, dlaczego decyduje się łamać prawa własnych obywateli, jawnie naginać procedury administracyjne, omijać obowiązujące prawo?. Obywatele pytają dlaczego jesteśmy lekceważeni, dlaczego nikt nie chce z nami nawiązać dialogu, odpowiedzieć choćby na zaproszenie do rozmowy ?. Naszą intencją nigdy nie było bezpodstawne przenoszenie wewnętrznych problemów na poziom międzynarodowy, liczyliśmy wręcz, że sprawę po naszej styczniowej wizycie w Brukseli uda się sprowadzić do wymiaru krajowego. Wystosowaliśmy kolejne zaproszenie dla Premiera Rządu RP do odwiedzenia naszych gmin – po raz kolejny pozostało bez odpowiedzi. Do niedawna nie bylibyśmy w stanie uwierzyć, że czas dla naszej sprawy znajdą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego – Premier polskiego rządu niestety nie. Realna polityka władz, której celem jak dotąd jest zabezpieczenie interesów korporacji węglowych kosztem dramatu tysięcy ludzi i zniszczenia środowiska dotyczy nie tylko naszego regionu ale całego kraju. Podobnie jak my referenda w sprawie odkrywki przeprowadziły gminy Brody i Gubin (woj. lubuskie) i podobnie jak u nas bez efektu.

Zamiast deklaracji, że wynik referendum zostanie uszanowany i wbrew naszej woli kopalni odkrywkowej nikt nie wybuduje – mamy zapis w Koncepcji Krajowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wskazujący konieczność ochrony złóż „Legnica” i „Gubin”. Minister Środowiska w marcu br. zawiadomił nasze samorządy o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego „Legnica” i „Ścinawa”. W obliczu rosnącego zagrożenia 9 maja br. powołaliśmy Ogólnopolską Koalicję „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

W jej skład wchodzi kilkanaście gmin z trzech województw zamieszkiwanych przez ponad sto tysięcy osób. Koalicje razem z samorządami tworzą inicjatywy obywatelskie i stowarzyszenia ekologiczne. Tworzy się autentyczny oddolny ruch obywatelski. Jego celem jest wdrożenie w życie woli mieszkańców, którzy opowiedzieli się przeciw odkrywce oraz obrona gmin przed prewencyjnym wprowadzeniem ochrony złóż. Nasza Koalicja prowadzi debatę na rzecz odnawialnych źródeł energii, przejścia do gospodarki niskowęglowej i niskoemisyjnej.

Pani Przewodnicząca Wysoka Komisjo, mają Państwo w naszym starciu z machiną polskiego państwa, niepowtarzalną szansę by stanąć po stronie słabszych i skazanych na porażkę. Możecie wesprzeć też pewien europejski wybór cywilizacyjny, którego celem jest wdrożenie, także w naszym kraju, alternatywnych form produkcji energii. Nie mamy już wielu narzędzi aby przekonać nasze władze by za priorytet nie przyjmowały budowy nowych odkrywkowych kopalń węgla brunatnego. Wasza pomoc, wsparcie każdego z deputowanych może okazać się bezcenne. Nadal uważamy, że powinnością każdego kraju jest zachowanie zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń, gdy postęp technologiczny pozwoli korzystać z nich w sposób nie wymuszający straszliwej ofiary w postaci masowych wysiedleń i dewastacji środowiska. Jako coraz większa grupa przeciwników odkrywki nadal jesteśmy przekonani, że nasza sprawa jest wyjątkowa bo dotyczy losu wielu tysięcy ludzi, broniących domów, miejsc pracy, przyszłości swoich dzieci i środowiska naturalnego. Zwracamy się zatem do Wysokiej Komisji o podjęcie, jeśli to możliwe bez chwili zwłoki, nadzwyczajnych działań takich jak: przeprowadzenie wizyty wyjaśniającej w naszym kraju, przygotowanie sprawozdania zawierającego obserwacje i zalecenia oraz poddanie go pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu. Liczymy, że tym sposobem uda skłonić Rząd Polski do dialogu z własnymi obywatelami i to zanim jeszcze nasz kraj obejmie prezydencję w Unii Europejskiej.

 

Dziękuję za uwagę.

 

 

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…