Co robimy

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Nasze działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
Co robimy?
■ Chronimy bioróżnorodność i prowadzimy czynną ochronę przyrody.
Projekty: „Zieloni Kosynierzy”, „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura
2000 w południowo-zachodniej Polsce”, „Młodzi Strażnicy Przyrody” mające na celu zachowanie
ginących w Polsce ekosystemów. Realizowane są m.in. na cennych przyrodniczo łąkach
dzierżawionych od Lasów Państwowych i osób prywatnych.
■ Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Zainicjowaliśmy współpracę ośmiu gmin dolnośląskich w Partnerstwie Doliny Dobrej Widawy
korzystając z unijnego programu Leader. Zrealizowaliśmy międzynarodowy projekt: „Ochrona
przyr

ody i rozwój zrównoważony – kampania informacyjna dla ludności obszarów wiejskich
w krajach Europy Środkowej”.
■ Propagujemy ochronę naturalnego środowiska Bałtyku.
W ramach projektów: „Bałtyk jest w Polsce” oraz „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie”
współpracując z organizacjami FISH oraz OCEAN2012 wspieramy ochronę zagrożonego środowiska
Bałtyku. Uczestniczymy w obradach „Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds Rybołówstwa”.
Celem debaty jest zapobieganie skutkom nadmiernych połowów ryb, wprowawadzenie
zasad zrównoważonego rybołówstwa w reformowanej Wspólnej Polityce Rybackiej Unii
Europejskiej.
■ Pomagamy obywatelom – prowadzimy interwencje środowiskowe.
Projekty „Zielona Wachta – Biuro Interwencji” i „Energia dla Klimatu” pomagają lokalnym
społecznościom w uzyskaniu informacji i porad prawnych dotyczących inwestycji zagrażających
naturalnemu środowisku.

Tym samym wspieramy obywatelskie prawo do współdecydowania o lokalizacji kopalni
odkrywkowych, farm wiatrowych, elektrowni węglowych i atomowych itp.
■ Prowadzimy edukację ekologiczną – szkolenia, warsztaty, programy edukacyjne.
Zrealizowaliśmy szereg programów z zakresu edukacji ekologicznej: „Cała prawda o odpadach”,
„Mniej odpadów? – tak!”, „Człowiek w Naturze”, „Papier – produkt globalny”, „Energia
dla Klimatu”. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych podejmując wiele tematów z dziedziny
ochrony środowiska.
■ Promujemy działania służące ochronie klimatu – zdecentralizowaną energetykę, odnawialne
źródła energii i jej oszczędzanie.
Wśród młodzieży szkolnej zorganizowaliśmy konkurs „Hasła w Klimacie”, który był okazją do
przekazania ogólnej wiedzy o związku energetyki z zagrożeniem klimatu.
Projekty „Wzmocnienie pozycji samorządów w proklimatycznych procesach inwestycyjnych
w Polsce” oraz „Energia dla Klimatu” służą poprawie efektywności energetycznej kraju oraz
budowie zdecentralizowanych, odnawialnych źródeł energii w miejsce wielkich elektrowni węglowych
i atomowych.
■ Pomagamy w opracowaniu ekspertyz, opinii i ocen wpływu inwestycji na środowisko.
Wspieraliśmy m.in. wykonanie raportu przyrodniczego dotyczącego oddziaływania planowanej
kopalni odkrywkowej w regionie legnickim, opiniowaliśmy inwestycje drogowe i kolejowe
pod względem wpływu na przyrodę. Pośredniczymy w uzyskaniu ekspertyz i ocen oddziaływania
na środowisko przyrodnicze planowanych inwestycji.

Wpis dostępny również w języku: enangielski