Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA od 1994 r. realizuje projekty ekologiczne i społeczne
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Nasze działania mają zasięg lokalny, krajowy i międzynarodowy.
Co robimy?
■ Chronimy bioróżnorodność i prowadzimy czynną ochronę przyrody.
Projekty: „Zieloni Kosynierzy”, „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura
2000 w południowo-zachodniej Polsce”, „Młodzi Strażnicy Przyrody” mające na celu zachowanie
ginących w Polsce ekosystemów. Realizowane są m.in. na cennych przyrodniczo łąkach
dzierżawionych od Lasów Państwowych i osób prywatnych.
■ Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
Zainicjowaliśmy współpracę ośmiu gmin dolnośląskich w Partnerstwie Doliny Dobrej Widawy
korzystając z unijnego programu Leader. Zrealizowaliśmy międzynarodowy projekt: „Ochrona
przyr

ody i rozwój zrównoważony – kampania informacyjna dla ludności obszarów wiejskich
w krajach Europy Środkowej”.
■ Propagujemy ochronę naturalnego środowiska Bałtyku.
W ramach projektów: „Bałtyk jest w Polsce” oraz „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie”
współpracując z organizacjami FISH oraz OCEAN2012 wspieramy ochronę zagrożonego środowiska
Bałtyku. Uczestniczymy w obradach „Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds Rybołówstwa”.
Celem debaty jest zapobieganie skutkom nadmiernych połowów ryb, wprowawadzenie
zasad zrównoważonego rybołówstwa w reformowanej Wspólnej Polityce Rybackiej Unii
Europejskiej.
■ Pomagamy obywatelom – prowadzimy interwencje środowiskowe.
Projekty „Zielona Wachta – Biuro Interwencji” i „Energia dla Klimatu” pomagają lokalnym
społecznościom w uzyskaniu informacji i porad prawnych dotyczących inwestycji zagrażających
naturalnemu środowisku.

Tym samym wspieramy obywatelskie prawo do współdecydowania o lokalizacji kopalni
odkrywkowych, farm wiatrowych, elektrowni węglowych i atomowych itp.
■ Prowadzimy edukację ekologiczną – szkolenia, warsztaty, programy edukacyjne.
Zrealizowaliśmy szereg programów z zakresu edukacji ekologicznej: „Cała prawda o odpadach”,
„Mniej odpadów? – tak!”, „Człowiek w Naturze”, „Papier – produkt globalny”, „Energia
dla Klimatu”. Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych podejmując wiele tematów z dziedziny
ochrony środowiska.
■ Promujemy działania służące ochronie klimatu – zdecentralizowaną energetykę, odnawialne
źródła energii i jej oszczędzanie.
Wśród młodzieży szkolnej zorganizowaliśmy konkurs „Hasła w Klimacie”, który był okazją do
przekazania ogólnej wiedzy o związku energetyki z zagrożeniem klimatu.
Projekty „Wzmocnienie pozycji samorządów w proklimatycznych procesach inwestycyjnych
w Polsce” oraz „Energia dla Klimatu” służą poprawie efektywności energetycznej kraju oraz
budowie zdecentralizowanych, odnawialnych źródeł energii w miejsce wielkich elektrowni węglowych
i atomowych.
■ Pomagamy w opracowaniu ekspertyz, opinii i ocen wpływu inwestycji na środowisko.
Wspieraliśmy m.in. wykonanie raportu przyrodniczego dotyczącego oddziaływania planowanej
kopalni odkrywkowej w regionie legnickim, opiniowaliśmy inwestycje drogowe i kolejowe
pod względem wpływu na przyrodę. Pośredniczymy w uzyskaniu ekspertyz i ocen oddziaływania
na środowisko przyrodnicze planowanych inwestycji.

KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

Polityka prywatności
NEWSLETTER

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Wróć na początek

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close