Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
Brak komentarzy 26 Odsłon

Plan zagospodarowania Rembertowa

Drogą internetową wpłynęła prośba o pomoc w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zygmuntówki (Rembertów). Obszar ten jest cenny przyrodniczo ze względu na stary drzewostan, pierśnice drzew wskazują na nawet 70-letni wiek drzew. Leśna okolica jest miejscem życia wielu gatunków zwierząt. Występują tu m.in. sójki – ptaki podlegające ścisłej ochronie gatunkowej, wpisane na Listę gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną na terenie Polski opracowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004. Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) nie można niszczyć siedlisk i ostoi tego gatunku. Proponowany plan zagospodarowania oprócz niszczenia cennych siedlisk powoduje także wzrost poziomu hałasu oraz zanieczyszczeń położonych w pobliżu działek, a tym samym znaczący spadek jakości życia wszystkich mieszkańców okolicy – zarówno zwierząt jak i ludzi. W ramach interwencji przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych i mailowych z mieszkanką zgłaszającą interwencję. W wyniku wywiadu powstało pismo skierowane do Prezydenta m. st. Warszawy zawierające uwagi do planu przestrzennego zagospodarowania. Dotychczas brak odpowiedzi na pismo – nie upłynął jeszcze termin, w którym Urząd powinien ustosunkować się do wniesionych uwag.

WPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wypełnij wszystkie wymagane pola. *

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

NEWSLETTER

Wróć na początek