Home STRAŻNICY DOBREGO STANU WÓD O programie Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych”

Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych”

Możliwość komentowania Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” została wyłączona
0
Szanowni Państwo,
rozpoczynamy rekrutację do projektu ” Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” dofinansowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy projektu będą mogli brać udział w organizowanych przez nas spotkaniach monitoringowych oraz szkoleniach.
 
Szczegóły dotyczące rekrutacji, jak i dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo w załączniku „Regulamin udziału w projekcie 29.06.2018.. Zapraszamy do składania zgłoszeń, termin ich nadsyłania to 31.07.2018.
 

Regulamin udziału w projekcie 29.06.2018
1. Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -monitoring regulacji środowiskowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26, zwane dalej Realizatorem Projektu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. S. Leszczyńskiej 7.
2. Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2019r.
3. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00. Dofinansowanie projektu z programu PO WER UE wynosi 697 872,50 zł.
4. Celem głównym projektu jest podniesienie przygotowania minimum 10 organizacji strażniczych zajmujących się ochroną środowiska należących lub kandydujących do Koalicji Ratujmy Rzeki do skutecznego monitorowania prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony wód w okresie 20 miesięcy poprzez rozwój i wykorzystania następujących narzędzi:
  a. utworzenie i cykliczne działania sekretariatu Koalicji wypracowującego wspólne stanowiska i rekomendacje dot. procesu legislacyjnego (50 ekspertyz prawno-środowiskowych, 6 spotkań Koalicji, w tym o charakterze konsultacyjnym i z udziałem 3 ekspertów zagranicznych oraz reprezentantów administracji, raport dot. procesu stanowienia i wdrażania prawa z rekomendacjami dot. systemu legislacyjnego);
b. utworzenie, popularyzacja oraz utrzymanie przez minimum 3 lata po zakończeniu projektu narzędzi informatycznych służących rozwojowi funkcji monitorującej proces legislacyjny organizacji strażniczych;
c. przeprowadzenie badań społecznych wśród 2000 mieszkańców dorzeczy stanowiących dla NGO strażniczych punkt wyjścia do „uspołecznienia procesu legislacyjnego” i lepszego reprezentowania racji obywateli(raport z głównymi wnioskami wynikającymi z diagnozy z rekomendacjami dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań socjologicznych);
d. podniesienie kompetencji minimum 48 działaczy i działaczek z minimum 10 NGO strażniczych w ramach 3 interaktywnych szkoleń zakończonych certyfikacją.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
6. Projekt realizowany jest w oparciu o zasadę równych szans.
7. Biuro projektu:

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA,

ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław.

Raport badawczy: badanie ankietowe wśród dorosłych Polaków. Badania społeczne w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych” Wrocław 2018

RAPORT BADAWCZY

  • Rekrutacja do projektu Strażnicy dobrego stanu wód

     Szanowni Państwo,  rozpoczynamy rekrutację do projektu ” Strażnicy dobreg…
Załaduj więcej... O programie

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…