Stowarzyszenie ekologiczne EKO-UNIA
227 Odsłon

Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych”


Szanowni Państwo,
rozpoczynamy rekrutację do projektu ” Strażnicy dobrego stanu wód-monitoring regulacji środowiskowych” dofinansowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy projektu będą mogli brać udział w organizowanych przez nas spotkaniach monitoringowych oraz szkoleniach.
Szczegóły dotyczące rekrutacji, jak i dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo w załączniku „Regulamin udziału w projekcie 29.06.2018.. Zapraszamy do składania zgłoszeń, termin ich nadsyłania to 31.07.2018.

Regulamin udziału w projekcie 29.06.2018

1. Projekt „Strażnicy dobrego stanu wód -m

onitoring regulacji środowiskowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26, zwane dalej Realizatorem Projektu w partnerstwie z Towarzystwem na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. S. Leszczyńskiej 7.

2. Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2018-31.12.2019r.

3. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, numer umowy POWR.02.16.00-00-0070/17-00. Dofinansowanie projektu z programu PO WER UE wynosi 697 872,50 zł.

4. Celem głównym projektu jest podniesienie przygotowania minimum 10 organizacji strażniczych zajmujących się ochroną środowiska należących lub kandydujących do Koalicji Ratujmy Rzeki do skutecznego monitorowania prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony wód w okresie 20 miesięcy poprzez rozwój i wykorzystania następujących narzędzi:

  a. utworzenie i cykliczne działania sekretariatu Koalicji wypracowującego wspólne stanowiska i rekomendacje dot. procesu legislacyjnego (50 ekspertyz prawno-środowiskowych, 6 spotkań Koalicji, w tym o charakterze konsultacyjnym i z udziałem 3 ekspertów zagranicznych oraz reprezentantów administracji, raport dot. procesu stanowienia i wdrażania prawa z rekomendacjami dot. systemu legislacyjnego);
b. utworzenie, popularyzacja oraz utrzymanie przez minimum 3 lata po zakończeniu projektu narzędzi informatycznych służących rozwojowi funkcji monitorującej proces legislacyjny organizacji strażniczych;
c. przeprowadzenie badań społecznych wśród 2000 mieszkańców dorzeczy stanowiących dla NGO strażniczych punkt wyjścia do „uspołecznienia procesu legislacyjnego” i lepszego reprezentowania racji obywateli(raport z głównymi wnioskami wynikający

mi z diagnozy z rekomendacjami dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań socjologicznych);
d. podniesienie kompetencji minimum 48 działaczy i działaczek z minimum 10 NGO strażniczych w ramach 3 interaktywnych szkoleń zakończonych certyfikacją.

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

6. Projekt realizowany jest w oparciu o zasadę równych szans.

7. Biuro projektu:

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA,

ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław.

 

harmonogram płatności_10.07.2018

 

PODOBNE ARTYKUŁY
KONTAKT

ul. Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

tel./fax +48 71 344 22 64
info-ekounia@eko.org.pl

NEWSLETTER

Wróć na początek