Home Aktualności Anty-nagroda dla Polski w Kopenhadze!

Anty-nagroda dla Polski w Kopenhadze!

0
0

wypowiedź  ministra Dowgielewicza, który stwierdził: W Kopenhadze rozpoczyna się sekwencja zdarzeń, które miejmy nadzieję zakończą się w Meksyku, gdzie będziemy mieli narzędzia, by ocenić, czy możemy zwiększyć cel redukcyjny UE z 20 do 30%[1].

Polska powinna przestać być hamulcowym Europy. Decyzja Unii o bezwarunkowym podwyższeniu celu redukcji do 30% zasadniczo wpłynie na wynik Konferencji w Kopenhadze. Wypowiedź ministra Dowgielewicza wskazuje, że polscy politycy nie znajš dynamiki procesu negocjacji klimatycznych mówi Robert Cyglicki, dyrektor należšcego do Koalicji Klimatycznej Greenpeace Polska. Unia aspiruje do pozycji klimatycznego lidera i jeśli faktycznie chce nim być, to musi podjść bardziej ambitne zobowiązania na rzecz ochrony klimatu. Dynamikę negocjacji można porównać do domina za decyzją Unii mogą podążyć inne kraje: Japonia, Kanada, Australia, a przede wszystkim Stany Zjednoczone. Jeżeli Unia teraz nie podwyższy swojego celu redukcyjnego, podniesienie celów przez inne kraje stanie się bardzo mało prawdopodobne. To Kopenhaga, a nie Meksyk jest tym miejscem, gdzie muszš zapaść kluczowe decyzje. Nie możemy oszukać atmosfery i poprosić zmian klimatu, żeby poczekały na decyzję Polski. Wtedy może być już za późno – dodaje Cyglicki. Z powodu kryzysu gospodarczego, koszt osiągnięcia 30% celu redukcji emisji jest obecnie porównywalny do kosztów realizacji celu 20% wyliczonych w zeszłym roku, co w odpowiedzi na stwierdzenie polskiego ministra przyznał Ed Milliband, brytyjski Sekretarz Stanu ds. Energii i Klimatu. Poparło go sześć innych unijnych krajów. Podobne kalkulacje przygotowały też Ecofys[2] i Komisja Europesjkiej[3].
Decyzja Unii w tej sprawie bezwarunkowego podniesienia celu redukcji do 30% powinna zapaść podczas trwającego obecnie spotkania przywódców europejskich w Brukseli. [1] http://euobserver.com/19/29111 <ttp://euobserver.com/19/29111%22>
[2] http://www.ecofys.com/com/publications/documents/Serpec4pager.pdf
<ttp://www.ecofys.com/com/publications/documents/Serpec4pager.pdf%22>
[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
<ttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ%22>/LexUriServ.do?uri=M:2008:0781:FIN:PL:PDF Dodatkowe informacje:*
Robert Cyglicki, robert.cyglicki@greenpeace.pl,  tel. +48 501 10 17 69
Anna Dršżkiewicz, koalicjaklimatyczna@gmail.com tel. +45 30 74 18 67 http://www.chronmyklimat.pl/lang/pl/page/z_kopenhagi/id/85/stronicowanie/1/view/anty_nagroda_dla_polski_w_kopenhadze_/ ]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…