Home Aktualności Apel Koalicji Klimatycznej do Prezydenta RP

Apel Koalicji Klimatycznej do Prezydenta RP

0
0
Apel

Apel

„…Apelujemy o włączenie się przez Pana Prezydenta do globalnego procesu, w którym mamy szanse znaleźć wspólne rozwiązania kryzysu klimatycznego i gospodarczego, niosące ze sobą długotrwałe korzyści dla wszystkich regionów świata i wszystkich ludzi…”

Warszawa, 19 września 2014

Szanowny Pan

Bronisław Komorowski

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon zaprosił Pana na Szczyt Klimatyczny, który odbędzie się 23 września bieżącego roku w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Zwrócił się – do Pana i wszystkich pozostałych światowych przywódców – z prośbą o podjęcie niezbędnych działań, które skutecznie ochronią nas przed klimatycznym chaosem.

My także, w imieniu 23 organizacji pozarządowych oraz wielu Polaków, apelujemy do Pana Prezydenta o uznanie wagi problemu, jakim są spowodowane działalnością człowieka zmiany klimatu oraz ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko, tak w Polsce, jak i na całym świecie. Apelujemy o włączenie się przez Pana Prezydenta do globalnego procesu, w którym mamy szanse znaleźć wspólne rozwiązania kryzysu klimatycznego i gospodarczego, niosące ze sobą długotrwałe korzyści dla wszystkich regionów świata i wszystkich ludzi.

Apelujemy o to, by głos Polski w światowej debacie na temat ochrony klimatu był głosem odważnym i konstruktywnym – pokazującym, że nasz kraj nie unika odpowiedzialności, nie cofa się przed nowymi wyzwaniami i nowymi kierunkami rozwoju – niskoemisyjnego i zrównoważonego.

W listopadzie ubiegłego roku, kiedy organizacje pozarządowe organizowały pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach, apelował Pan do Polaków o „ofiarność, hojność, wolę współuczestniczenia w pomaganiu innym, którzy znajdują się w dramatycznie trudnej sytuacji.” Wszystkie najważniejsze instytucje naukowe, włącznie z Międzyrządowym Panelem ds. Zmian Klimatu (IPCC) mówią nam, że to właśnie z powodu emisji gazów cieplarnianych takich dramatycznych wydarzeń będzie coraz więcej. Jeżeli nie ograniczymy emisji, możemy nie poradzić sobie ze skutkami zmian klimatu.

Konsekwencje mogą być poważne –- tak dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, jak i dla wszystkich sektorów gospodarki. Już teraz wiemy, że zarejestrowane straty przypisywane zmianom klimatu powstałe w Polsce w latach 2001-2010 wynosiły ok. 54 mld zł. W przypadku niepodjęcia działań w przyszłości, prawdopodobną konsekwencją mogą być straty szacowane na poziomie około 86 mld zł do roku 2020, oraz dodatkowo 119 mld zł w latach 2021-2030[i]. Nie możemy dopuścić, by nasze dzisiejsze zaniechania miały tak poważne konsekwencje. Nie możemy zapomnieć o ludzkich nieszczęściach, które będą towarzyszyły tym stratom.

Badania przeprowadzone przez CBOS przed Konferencją Klimatyczną ONZ w Warszawie w październiku 2013 roku dowodzą, że aż 73% Polaków chce, aby rząd polski zwiększył zaangażowanie w działania mające na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian klimatu. Ponad 80% Polaków widzi zagrożenie związane ze zmianami klimatu. Wyniki najnowszych badań Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wskazują, że 58% Polaków chce rozwoju odnawialnych źródeł energii i to w tym obszarze upatrują szanse na poprawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Polacy chcą czystego powietrza – o czym świadczy choćby walka mieszkańców Krakowa o jakość powietrza na terenie miasta w ramach Krakowskiego Alarmu Smogowego. Polacy są gotowi do działania.

Szanowny Panie Prezydencie,

Świętujemy w tym roku ćwierćwiecze naszej wolności, triumfu solidarności i nadziei na lepszą przyszłość. W ciągu 25 lat Polacy włożyli wiele wysiłku we wprowadzanie w naszym kraju pozytywnych zmian, również tych środowiskowych, które teraz procentują – jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju gospodarczego, rozwoju infrastruktury, skoku cywilizacyjnego związanego z rozwojem Internetu i telefonii komórkowej. Staliśmy się rozwiniętym, demokratycznym krajem. Na dobre i na złe należymy do globalnej społeczności. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, członkiem OECD, członkiem NATO. Dlatego spoczywa na nas większa niż na innych odpowiedzialność. Powinniśmy więc aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu najważniejszych globalnych problemów XXI wieku, takich jak zmiany klimatu.

Czas już, by słowu SOLIDARNOŚĆ przywrócić jego prawdziwą treść. Nasza dzisiejsza solidarność musi być globalna. Musi też być międzypokoleniowa, ponieważ mamy absolutną pewność, że to, co robimy dzisiaj, będzie miało długofalowe konsekwencje – zmieni jakość życia naszych dzieci i wnuków. Musimy być solidarni z tymi, których już dziś zmiany klimatu dotykają w sposób szczególny oraz tymi, których nie stać na działania ograniczające te zmiany oraz adaptację do nich.

Liczymy, iż Pan Prezydent weźmie pod uwagę opinię społeczeństwa polskiego i podczas Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku wystąpi z mocnym oświadczeniem, w duchu globalnej solidarności oraz odwagi w obliczu wielkich wyzwań i przemian, jaką my, Polacy wielokrotnie okazywaliśmy w przeszłości.

Z wyrazami szacunku,

Członkowie organizacji działających w Koalicji Klimatycznej.

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. Więcej informacji o Koalicji na stronie http://koalicjaklimatyczna.org/

Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Poland, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.

Apel do Prezydenta RP dot Szczytu Klimatycznego ONZ ost s1[i] Ministerstwo Środowiska, Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 roku z perspektywą do roku 2030, 2013

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…