Home Aktualności Bardzo dobry wywiad w TV z ekspertem od OZE, byłym ministrem środowiska – Tomaszem Podgajniakiem

Bardzo dobry wywiad w TV z ekspertem od OZE, byłym ministrem środowiska – Tomaszem Podgajniakiem

0
0

Tomasz Podgajniak – wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO). Uznany w kraju specjalista w zakresie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej, autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań i publikacji w zakresie monitoringu środowiska, analiz ryzyka ekologicznego, ocen oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskowego, zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom oraz energetyki. W 1981 ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność zawodową rozpoczął w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska na stanowisku inspektora, a następnie do 1985 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Studiów i Analiz w Zespole Kontroli PIOŚ w Warszawie. W latach 1985-1989 był pracownikiem pierwszej w Polsce prywatnej firmy ochrony środowiska – Biura Studiów i Doradztwa Ekologicznego „Ekoprojekt” w Gdańsku, kończąc pracę na stanowisku Dyrektora Oddziału Warszawskiego. W grudniu 1988 roku został jednym z założycieli Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, gdzie w latach 1991 – 2003 był wiceprezesem Zarządu NFOŚ odpowiedzialnym za pion ekspercki i działalność ekonomiczną Fundacji. Od listopada 2003 roku sprawował funkcje podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. W maju 2005 roku został powołany na stanowisko szefa resortu, sprawując urząd ministra do końca funkcjonowania gabinetu Marka Belki, tj. do 31 października tego roku. Po odejściu z rządu sprawował funkcje kierownicze w firmach projektowo- inżynierskich z branży ochrony środowiska i energetyki odnawialnej.

„…Wracam z Niemiec z poczuciem niedosytu i kaca, że oni tak szybko biegną do przodu, a my nie potrafimy z tych doświadczeń skorzystać…” Polecamy >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…