Home Aktualności Bałtyk jest w Polsce

Bałtyk jest w Polsce

0
0
morze2

Celem projektu było podnoszenie świadomości społecznej w zakresie problemów, a zwłaszcza zagrożeń środowiskowych Morza Bałtyckiego. Do polskich obszarów morskich należą morze terytorialne i tzw. wyłączna strefa ekonomiczna. Stanowią one obszar o wielkości 10 % powierzchni naszego kraju. Są to tereny o dużym potencjale gospodarczym.

Więcej o Kampanii www.eko-unia.org.pl/baltyk Naszym dążeniem było, aby projekt uświadomił opinii publicznej, że działania i zachowania na wybrzeżu oraz w głębi kraju rzutują na stan Bałtyku w wymiarze ekologicznym, gospodarczym i społecznym. Zaplanowaliśmy zbudowanie Partnerstwa na rzecz Bałtyku złożonego z różnych grup społecznych oraz przygotowanie „Planu dla Bałtyku”. Byłby to dokument prezentowany na konferencjach regionalnych oraz na ogólnopolskiej konferencji z udziałem przedstawicieli rządu i parlamentu. Wnioski z tego planu posłużą rozwiązywaniu problemów i ograniczaniu zagrożeń naszego Bałtyku. W ramach projektu przewidzieliśmy także założenie i prowadzenie strony www oraz realizację filmu o problemach Morza Bałtyckiego. Projekt realizowany był przez 10 miesięcy bieżącego roku i otrzymał 80 % wsparcie finansowe ze środków UE, którymi administruje Fundacja Fundusz Współpracy  ]]>