Home Aktualności Bruksela grozi Polsce za brak ustawy o OZE

Bruksela grozi Polsce za brak ustawy o OZE

0
0

Komisja Europejska grozi Polsce sprawą w Trybunale Sprawiedliwości. Powodem jest niewdrożenie dyrektywy o odnawialnych źródeł energii.

Polska miała czas na implementację dyrektywy 2009/28 do grudnia 2010 r. Od tego czasu nasz kraj nie przyjął jednak ustawy o odnawialnych źródłach energii i unijna dyrektywa w dalszym ciągu nie jest wdrożona do polskiego porządku prawnego.

Polska, a także Grecja i Finlandia są jedynymi krajami, które nie impelentowały jescze dyrektywy 2009/28. Poniżej prezentujemy komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie.

KOMISJA EUROPEJSKA, KOMUNIKAT PRASOWY

Bruksela, dnia 22 marca 2012 r. – zwiększenie do przynajmniej 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 2020 r. to istotny warunek niezbędny do pobudzania trwałego rozwoju i konkurencyjności w Europie. Osiągnięcie tego celu uzależnione jest od zobowiązania się przez państwa członkowskie do pełnego wdrożenia wymogów prawa UE.

Termin wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy (2009/28/WE) w sprawie energii ze źródeł odnawialnych upłynął dnia 5 grudnia 2010 r. Transpozycja przepisów UE w wyznaczonym terminie jest dla Komisji kwestią priorytetową, szczególnie ze względu na to, że niepotrzebne opóźnienia przy ich wdrażaniu mogą zagrozić osiągnięciu celu UE w zakresie energii odnawialnej. Finlandia, Grecja i Polska nie poinformowały jeszcze jednak Komisji o pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

W tej sytuacji Komisja podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do wymienionych państw członkowskich. Jeśli nie wywiążą się one ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Kontekst

UE zobowiązała się do osiągnięcia 20% udziału energii odnawialnej w ostatecznym zużyciu energii oraz 10% udziału energii odnawialnej w transporcie. Ramy regulacyjne, jakie stwarza dyrektywa o energii odnawialnej, są jednym z podstawowych czynników warunkujących osiągnięcie tych celów.

Zgodnie z dyrektywą każde z państw członkowskich musi zrealizować swoje cele krajowe w zakresie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Państwa członkowskie muszą przyjąć przepisy ułatwiające na przykład dostęp do sieci dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a także określić procedury administracyjne i procedury planowania, aby osiągnąć te cele. Dyrektywa nakłada też wymóg wprowadzenia przepisów dotyczących gwarancji pochodzenia, zapewnienia informacji i szkoleń. Ponadto, jeżeli docelowy odsetek w transporcie planuje się osiągnąć przy zastosowaniu biopaliw, muszą one spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju.

źródło: Komisja Europejska / red. gramwzielone.pl

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…