Home Aktualności Chcemy dialogu o lasach – spotkanie w Nadleśnictwie Oława

Chcemy dialogu o lasach – spotkanie w Nadleśnictwie Oława

Możliwość komentowania Chcemy dialogu o lasach – spotkanie w Nadleśnictwie Oława została wyłączona
0
Nadleśnictwo Oława siedziba

18 stycznia odbyliśmy spotkanie w Nadleśnictwie Oława. Tematem rozmów były wycinki lasów na terenie nadleśnictwa oraz oczekiwania społeczne w tym temacie. Naszą szczególną uwagę kładliśmy oraz będziemy kłaść w przyszłości, na najcenniejsze lasy w tym regionie – Lasy Gredzińskie oraz Grądy w Dolinie Odry.

W trakcie spotkania stronę społeczną reprezentowało Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, FOTA4climate oraz stowarzyszenie Mam Głos, sołtys z gminy Oława, mieszkańcy oraz radni gminy Siechnice. Nadleśnictwo reprezentował natomiast zastępca nadleśniczego Krzystof Flis.

W trakcie spotkania przedstawiliśmy nasze stanowisko, czyli:

  • drzewostany w wieku 120 lat i więcej, powinny być w całości wyłączone z wycinek;
  • lasy, które zostaną zaakwalifikowane do lasów społecznych, powinny być w całości wyłączone z gospodarki leśnej, poza niezbędnymi działaniami sanitarnymi;
  • lasy grądowe i łęgowe w obszarach Natura 2000, powinny zostać w całości uznane za lasy referencyjne.

W trakcie spotkania zaznaczyliśmy, że osoby korzystające z lasów podlegających nadleśnictwu, chcą brać czynny udział w sprawach dotyczących tych terenów, zależy im aby ich zdanie było brane pod uwagę, gdyż nie tylko funkcja gospodarcza lasów, ale również funkcje społeczne i przyrodnicze, są funkcjami bardzo istotnymi o których należy pamiętać i w każdych planach dotyczących lasów, zawsze uwzględniać. Głos społeczeństwa nie może być w temacie lasów pomijany.

Planujemy spotkać się z zastępcą nadleśniczego w terenie, gdzie wspólnie z nim oraz przyrodnikami obejrzymy miejsca wycinek i na bieżąco będziemy dyskutować o aspektach, których nie akceptujemy oraz naszych dalszych oczekiwaniach wobec Nadleśnictwa Oława, które jak cała instytucja Lasy Państwowe, zarządza lasami w imieniu społeczeństwa i ze zdaniem społeczeństwa powinno się liczyć.


Projekt „EkoObywatel – wsparcie interwencji i zmian systemowych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z dotacji Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…