Home Aktualności Ile trzeba zapłacić za morskie farmy wiatrowe?

Ile trzeba zapłacić za morskie farmy wiatrowe?

0
0

Pełna wersja raportu „Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku” 

Przedstawiamy Dokument opracowany przez ekspertów: Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej Grupy  Doradczej SMDI „Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku” >>

„Pierwsze morskie farmy wiatrowe na polskiej części Bałtyku mogą ruszyć w 2018 roku i mieć moc około 150 MW, a do 2025 roku mogą się już kręcić wiatraki o mocy około 5000 MW. Jednak pod warunkiem, że wartość współczynnika korekcyjnego dla morskich farm wiatrowych na okres 2012-2016 zostanie ustalona na minimum 2,1 zamiast zakładanej obecnie wartości 1,3, a w następnym okresie 2017-2021 na poziomie około 1,5 – uważają eksperci Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Grupy Doradczej SMDI.

Bariery o charakterze regulacyjnym, które powodowały, że w Polsce zainteresowanie wiatrową energetyką morską zaczynało się i kończyło na poziomie werbalnym, zostały zasadniczo usunięte wskutek nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej w 2011 roku. Efekt był taki, że w ciągu kilku miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Eksperci Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Grupy Doradczej SMDI wykonali raport zatytułowany „Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku”. Wynika z niego, że pierwsze morskie farmy wiatrowe na polskiej części Bałtyku mogłyby ruszyć w 2018 roku i mieć moc 150 MW. W kolejnych latach mogłoby ich przybywać i w 2025 roku takie farmy mogłyby mieć już moc 5000 MW i produkować rocznie około 19 TWh energii elektrycznej. 

W raporcie zawarte są szczegółowe analizy kosztów inwestycji w morskie farmy wiatrowe w polskich warunkach w zależności od odległości lokalizacji farmy od brzegu. Wynika z nich m.in., że średni poziom nakładów inwestycyjnych na 1 MW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych w Polsce w odległości do 10 km od brzegu warunkach z roku 2011 to około 13,5 mln zł, a wartość oczekiwanej przez inwestorów stopy zwrotu z kapitału z inwestycji w morskie farmy wiatrowe w Polsce oszacowana została na poziomie 12 proc. w oparciu o m.in. analizę rentowności inwestycji w funkcjonujące projekty w Europie. 

W szczególności raport wskazuje jednak , że zarówno obecny jak i zakładany w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii z 22 grudnia 2011 roku poziom wsparcia dla energetyki morskiej może okazać się zbyt niski, aby zapewnić wykorzystanie możliwości Polski w zakresie budowy morskich farm wiatrowych. Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi przez ekspertów Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Grupy Doradczej SMDI wartość współczynnika korekcyjnego dla morskich farm wiatrowych na okres 2012-2016 powinna zostać ustalona na poziomie minimum 2,1 zamiast zakładanej obecnie wartości 1,3, a w następnym okresie 2017-2021 na poziomie około 1,5. 

Źródło: Ęnergetyka.wnp.pl >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…