Home Aktualności OZE zamiast węgla brunatnego

OZE zamiast węgla brunatnego

0
0

Informacje od  Koalicjantów Rozwój Tak – Odkrywnik Nie

Jak cześć z Państwa wie,  w następstwie  zeszłorocznej  wizyty studyjnej  w Austrii (Gussing i Mureck)  zorganizowanej przez  członka  naszej Koalicji tj.  Stowarzyszenie Ekologiczne  Eko-Unia  (jeszcze raz wielkie podziękowania !!!!!!)  i Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy –  samorządowcy (gospodarze gmin i radni) z sześciu  naszych  gmin zainspirowani tamtą wizytą  postanowili wziąć udział w kolejnej,   połączonej z podpisaniem deklaracji przystąpienia do   Stowarzyszenia Austria – Poland Cooperation (APC). 

Tak więc model rozwojowy gmin  tak dobrze  zaprezentowany uczestnikom poprzedniej i obecnej  wizyty w Austrii może, bez oglądania się na władze centralne, realnie zafunkcjonować  jako alternatywa dla odkrywki ,  i to już w nieodległej przyszłości. Wszyscy   (radni,wójtowie)  są  pod wielkim wrażeniem  tamtych rozwiązań i mają  zamiar wkrótce przynajmniej cześć z nich  przenieść na grunt  swoich gmin.  Burmistrz   Strem  p. Deutch  przyjedzie do Polski  20 marca br.  na konsultacje z mieszkańcami naszych gmin i prezentację modelu Gussing.  Po ustaleniu szczegółów wizyty  prześlemy  info  i zaproszenie  również do pozostałych  członków  Koallicji. 

Przewodnicząca Koalicji  p. Wójt  I.Rogowska  wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Lubin p. J. Szumlańskim  wzięli  udział ( 15.02.) w posiedzeniu sejmowej komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi – oboje zabrali głos w sprawie KPZK – zostawiając  nasze stanowisko na piśmie przew. komisji posłowi Jurgielowi (PiS).

Nie omieszkaliśmy  wspomnieć o niedzielnym   referendum w sprawie elektrowni atomowej , które natychmiast zostało przez MG uznane patrz art.  – a nasze referenda  z 2009 r.nie. Patrz załącznik >>

Była okazja spotkać z posłami klubu SP- którzy podchwycili naszą  wcześniejszą inicjatywę dotyczącą  organizacji w Sejmie dużej konferencji w sprawie odkrywek, polityki energetycznej , ekologicznej  oraz alternatywy dla węgla.  Konferencja (sala kolumnowa Sejmu ) pod roboczym tytułem   „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” ma być przygotowana merytorycznie przez  nas ( Koalicję) – jej wstępny  termin to  przełom marca /kwietnia  br.  lub zaraz  po świętach.  Będziemy się starali wciągnąć  inne kluby do współpracy bo temat co przyznali nasi rozmówcy  jest ponadpartyjny i ma zasięg ogólnopolski. Dostaniemy też wsparcie poprzez  posłów  do PE.

OZE zamiast węgla brunatnego 

wnp.pl (DC) – 16-02-2012 07:57

Przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu woj. dolnośląskiego chcę czerpać z austriackich wzorców rozwoju odnawialnych źródeł energii. Mają one być alternatywą wobec budowy kopalni węgla brunatnego i wykorzystującej go elektrowni. 

W dniach 5- 8 lutego br., na zaproszenie Stowarzyszenia Austria – Poland Cooperation (APC) w organizacji, gospodarze gmin: Lubin, Kunice, Miłkowice, Ruja, Ścinawa i Prochowice (woj. dolnośląskie) wraz z grupą towarzyszących im radnych wzięli udział w wyjeździe studyjnym do miejscowości Güssing i Mureck (regiony: Burgenland i Styria w Austrii). 8 lutego 2012 r. podczas spotkania w Ambasadzie RP w Wiedniu w obecności Radcy Handlowego Ambasady Jerzego Jędrzejewskiego miało miejsce uroczyste podpisanie deklaracji przystąpienia do APC przez te gminy. 

Deklarację jako członkowie założyciele podpisali Irena Rogowska – wójt Gminy Lubin, Alicja Sielicka – burmistrz Miasta i gminy Prochowice, Zdzisław Tersa – wójt Gminy Kunice, Robert Chruściel – wójt Gminy Ruja, Waldemar Kwaśny-wójt Gminy Miłkowice oraz Andrzej Holdenmajer – burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa. 

Stowarzyszenie Austria – Poland Cooperation (APC) będzie mieć na celu rozwijanie wielopłaszczyznowej współpracy polsko – austriackiej tworzącej bazę do realizacji projektów we wszystkich obszarach gospodarki, szczególnie zaś w zakresie energii odnawialnych, gospodarki odpadami, infrastruktury komunalnej oraz rozwoju turystyki. 

Członkami APC będą m.in. austriackie i polskie jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje wspierające rozwój gospodarczy jak np. Austriacka Federalna Izba Gospodarcza. Przedsięwzięcie spotkało się z życzliwością i istotnym wsparciem ze strony Ambasad Austrii i Polski bowiem stanie się jeszcze jedną płaszczyzną porozumienia i zbliżenia między naszymi narodami, także na poziomie lokalnych samorządów. 

Wcześniej samorządowcy z sześciu gmin regionu legnickiego zapoznali się z modelem rozwoju gmin skierowanym na samowystarczalność energetyczną jaki od blisko 20 lat, wdrażany jest w Güssing i Mureck. 

Program wizyty studyjnej obejmował m.in: przegląd najnowszych technologii z sektora odnawialnych źródeł energii, funkcjonowanie przedsiębiorstw wykorzystujących OZE, warsztaty teoretyczne połączone z wizytami w poszczególnych obiektach funkcjonujących w oparciu o odnawialne źródła energii, informację na temat stosowanych w Austrii kluczowych technologii wykorzystujących m.in. biomasę i biogaz oraz geotermię i fotowoltaikę. 

Szczególnie interesujące w ocenie samorządowców były instalacje na biomasę wykorzystywane do: ogrzewania budynków, produkcji energii elektrycznej oraz wytwarzania biopaliw (biodiesel). Rozwiązania technologiczne zastosowane w obu austriackich gminach umożliwiły im osiągnięcie pełnej niezależności energetycznej w oparciu o lokalne i co najważniejsze odnawialne źródła energii. Gminy te zaspokajają w 100 proc. swoje potrzeby energetyczne sprzedając po korzystnych cenach olbrzymie nadwyżki taniej energii do sieci krajowej. 

Model rozwojowy na jaki zdecydowali się mieszkańcy obu regionów stał się podstawą ich dynamicznego rozwoju i wysokiego obecnie poziomu życia. Bezrobocie dzięki inwestycjom w OZE w gminie Güssing wynosi zaledwie ok. 4 proc. Dzięki współpracy w ramach APC i pomocy Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie (Europejskie Centrum Energii Odnawialnych) w Güssing, samorządowcy zamierzają przenieść gotowe rozwiązania na grunt swoich gmin wskazując jednocześnie, że rozwój z udziałem naturalnych i co istotne odnawialnych źródeł energii, jakich przecież lokalnie jest pod dostatkiem, może być realną alternatywą dla modelu energetycznego opartego o nieodnawialne surowce kopalne, w tym właśnie węgiel brunatny. 

– Po raz kolejny reprezentanci gmin naocznie przekonali się, że istnieje i co najważniejsze doskonale działa inna droga rozwoju – o niebo bardziej przyjazna i nowoczesna niż proponowana na siłę, wbrew woli społecznej, dewastująca środowisko oraz zasoby materialne i społeczne odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego – oceniają samorządowcy. 

 Kilkanaście dni wcześniej w austriackim Gussing przebywał również na zaproszenie miejscowych władz Arnold Schwarzenegger, który był również zainteresowany działaniem znajdującego się tam Europejskiego Centrum Energii Odnawialnych.  

http://energetyka.wnp.pl/oze-zamiast-wegla-brunatnego,162658_1_0_0.html 

http://www.cire.pl/ 

http://elubin.pl/wiadomosci

http://gmina.lubin.pl/

http://ioze.pl/energetyka-wiatrowa/aktualnosci/

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…