Home Aktualności Informacja o stanie prawnym przy potencjalnych wywłaszczeniach pod kopalnię węgla w Gubinie- Brodach

Informacja o stanie prawnym przy potencjalnych wywłaszczeniach pod kopalnię węgla w Gubinie- Brodach

0
0

W ostatnich miesiącach wiele mówi się o wywłaszczeniach pod kopalnię. Warto jednak pamiętać, że proces ten będzie dokonywał się etapami, prawdopodobnie poczynając od okolic Koperna.

Właściciele nieruchomości w Brodach, znajdą się w dużo gorszej pozycji negocjacyjnej, ponieważ ich własność może być poddana wywłaszczeniu już po rozpoczęciu inwestycji, gdy ceny na rynku nieruchomości spadną ze względu na sąsiedztwo i szkodliwy wpływ kopalni.

Do uzyskania koncesji na wydobywanie węgla, inwestor nie musi być właścicielem ziemi!!! 

Zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn) wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą (np. węgiel brunatny) stanowi cel publiczny. W związku z tym nieruchomości położone na obszarze wyznaczonym w planie miejscowym na cele kopalni, mogą być wywłaszczone na podstawie przepisów ugn. Co do zasady, prawo własności powinno być nabyte w drodze umowy, brak możliwości jej podpisania umożliwia jednak przeprowadzenie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy.

Kontrowersyjna (co do jej ważności istnieją duże wątpliwości prawne – por. www.niedlakopalni.pl) uchwała o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody jest pierwszym krokiem do tego, by wywłaszczenia mogły mieć podstawę prawną. Poparta przez część radnych „uchwała”, zwolenników kopalni, otwarcie występuje wbrew woli mieszkańców wyrażonej w ważnym i wiążącym referendum. Doprowadza do tego, że to nie właściciel, rolnicy i mieszkańcy nieruchomości będą decydować o losie tych ziem, lecz organy publiczne i inwestor.

Powiedz „Nie kopalni odkrywkowej” i razem z nami odwołaj Radę Gminy, która działa wbrew naszej woli!

aktualności prawne w sprawie inwestycji – www.niedlakopalni.pl

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…