Home Projekty Archiwalne Inicjatywa na rzecz czystego powietrza

Inicjatywa na rzecz czystego powietrza

Możliwość komentowania Inicjatywa na rzecz czystego powietrza została wyłączona
0

Zarówno raporty Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, jak i sam Program Ochrony Powietrza dla woj. dolnośląskiegojasno identyfikują niską emisję (emisję z lokalnych kotłowni i pieców, głównie z domów indywidualnych i kamienic) jako główne źródło tych zanieczyszczeń. Ponad 95 % zanieczyszczeń benzo[a]pirenem oraz ok. 70 % pyłów zawieszonych pochodzi z lokalnych pieców, w których spalany jest węgiel, ale nierzadko także śmieci – stare meble, plastiki, opony.

We Wrocławiu istnieje jednocześnie dość dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza (podłączonych do niej jest około 60% mieszkańców). Miasto posiada również sieć gazową – istnieją zatem niezbędne alternatywne źródła energii cieplnej, które można zastosować w miejsce paliw stałych.

W 2012 r. stwierdzono, że dobowe normy dla stężenia PM10 były we Wrocławiu przekroczone o 71 i 68 dni (dwie stacje), podczas gdy dopuszczona prawem UE norma to 35 dni w roku.

Sytuacja w innych miastach na Dolnym Śląsku też nie jest dobra. W 2012 roku w Nowej Rudzie normy dobowe były przekroczone przez 112 dni, w Jeleniej Górze – Cieplicach przez 86, w Legnicy przez 77, w Szczawnie­Zdroju przez 70i. Jeszcze większy problem występuje w przypadku benzo[a]pirenu (B[a]P). Średnioroczne dopuszczalne przez Unię stężenie tego kancerogenu wynosi 1 ng/m3. W 2012 roku we Wrocławiu średnia roczna B[a]P sięgnęła 430% normy, w Nowej Rudzie 1360%, w Zgorzelcu 950%, w Szczawnie Zdroju 700%, w Legnicy 650%.

Wiedza o problemie

Świadomość społeczna wielkiego problemu niskiej emisji jest mała, dużo mniejsza niż w Krakowie, który z sukcesem zmierzył się z zanieczyszczeniem powietrza. Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) to apolityczna inicjatywa obywatelska, która ma na celu zachęcać polityków do podjęcia działań, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza we Wrocławiu i innych miastach na Dolnym Śląsku.

Działania dla Wrocławia

Miasto rozpoczęło program wymiany pieców KAWKA, sponsorowany z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaplanowano już wydanie 20 mln. zł. Jednak nie przyniesie to wielkiej poprawy, bo działania są bardzo rozproszony i obejmuje zaledwie 1 tysiąc pieców węglowych, gdy potrzeby sięgają wg Urzędu Miasta 40­50 tysięcy pieców.

Kim jesteśmy?

Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.

Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę:

Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie poparcia rezolucji WHO dotyczącej wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie Jeszcze w tym miesiącu podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia zaplanowano przyjąć pierwszą w historii rezolucję Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na ludzkie zdrowie. Przyjęcie rezolucji będzie kamieniem milowym dla walki o czyste powietrze oraz dodatkowym narzędzie dla naszej pracy nad lepszą jakością powietrza na szczeblu krajowym oraz europejskim. Apelujemy do Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza o wsparcie amitnych celów rezolucji oraz jej wiążących zapisów dla wszystkich krajów.

Negocjacje nad kontynuowane są w Genewie podczas Światowego Zgromadzenia Zdrowia (World Health Assembly). Dyrektor HEAL, Genón K. Jensen uczestniczy w WHA w ramach delegacji Światowego Stowarzyszenia Medycznego, wzywając do opracowania rozwiązań, które pozwolą na znaczącą redukcję zanieczyszczeń powietrza oraz poprawę zdrowia publicznego w Europie i na świecie.

W związku z negocjacjami, apelujemy o do Ministra Arłukowicza o wsparcie i wzmocnienie przygotowywanej rezolucji, ze szczególnym naciskiem na:

• ustanawianie konkretnych zobowiązań (zamiast dobrowolnych deklaracji) wszystkich państw

do działania na rzecz poprawy zdrowia swoich obywateli;

• sprawnie funkcjonujący międzynarodowy system oceny i mechanizm nadzoru, uwzględniający

konkretne wskaźniki i cele wedle rekomendacji Sekretariatu WHO;

• większy nacisk na konieczność wdrażania gospodarki niskoemisyjnej i eliminacji energetyki

węglowej, która w ogromnej mierze przyczynia się do powstawania zanieczyszczeń powietrza;

• uznawania działań organizacji pozarządowych jako jednego z kluczowych środków na rzecz

poprawy jakości powietrza.

Pełna treść listu znajduje się w tym miejscu.

Dalsze informacje na temat Światowego Zgromadzenia Zdrowia można znaleźć na stronie

internetowej WHO.

Więcej informacji w dziale Dolnośląski Alarm Smogowy

Zapraszamy na stronę projektu  

Załaduj więcej... Projekty Archiwalne

Zobacz również

EKOPATRIOCI – seria spotkań przedwyborczych

Ekopatrioci wiedzą, że długofalowe i pragmatyczne myślenie o przyszłości kr…