Home Inicjatywy Interwencje

Interwencje

Możliwość komentowania Interwencje została wyłączona
0

– Włączenie się organizacji do toczącego się postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „ Zmiana wykorzystywanego paliwa na pył węglowy oraz budowa silosu magazynowanego na pył węgla brunatnego na terenie Wytwórni Mas Asfaltowych w Pęczu.

– Wniosek o rezygnacje z planów rozwoju inwestycji narciarskich na terenie sołectwa Rzyki obejmujących masywy Beskidu Małego: Potrójną, Klimaskę i Turoń. Zmiana przeznaczenia ok 260 ha z funkcji lasów i polan śródleśnych na inwazyjną turystykę narciarską, która jest nie do pogodzenia z celami ochrony parku krajobrazowego Beskidu Małego, rezerwatu przyrody Madohora oraz obszaru Natura 2000 Beskid Mały.

– Wniosek do Głównego Inspektora o kontrolę warunków pracy w PGE Górnictwo i Energia Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Stowarzyszenie uważa, że pracownicy kopalni pracują w bardzo złych warunkach, w szczególności dotyczy to powietrza i znajdującego się w nim zapylenia. Problemem kopalni jest też hałas, na który skarżą się pracownicy.

– Wniosek : zwołania” okrągłego stołu: w sprawie zieleni miejskiej oraz dotyczący powstrzymania wycinki klonu pospolitego Acer platanoides z obwodem pnia wynoszącym 192 cm oraz prośba dotycząca wszystkich starych drzew we Wrocławiu( również tych zakwalifikowanych do wycięcia po decyzjach Urzędu marszałkowskiego.

– Podjęcie interwencji w sprawie zachowania cmentarzyska wielofazowego ( grobowce bezkomorowe kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu oraz kurhany kultury łużyckiej z epoki brązu) w m. Góry gm. Wilczyn. Poparcie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. Objęcia ochroną prawną całości cmentarzyska kurhanowego.

– Interwencja dotycząca zagrożenia dla wód powierzchniowych i wgłębnych związanego z funkcjonowaniem i rozbudową fermy w Miodarach przy terenie sąsiadującym podjętym ochroną NATURA 2000. Reakcja w sprawie podjęta została na podstawie sygnału od mieszkańców Miodar, ale również o badania instytucji państwowych. Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w czerwcu 2017 roku wykazały obecność jonów azotowych w wodach podziemnych na terenie funkcjonującej fermy trzody chlewnej. Oznacza to, że doszło do zanieczyszczenia wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – Oleśnica – Nieciszów.

– kontynuowaliśmy od pewnego momentu jako jedyna organizacja pozarządowa formalny udział w postępowaniu prawnym i sprzeciw wobec budowy drogi wodnej oraz Przekopu przez Mierzeję Wiślaną . Zdecydowaliśmy się na czynne włączenie w połowie 2017r roku zainicjowaliśmy spotkanie w Krynicy Morskiej samorządu, działaczy lokalnych, organizacji społecznych oraz naukowców poświęcone problemowi Przekopu Mierzei Wiślanej oraz budowie drogi wodnej do Elbląga. EKO-UNIA zdecydowała się zostać stroną postepowania środowiskowego prowadzonego przez RDOŚ w Olsztynie

Załaduj więcej... Inicjatywy

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…