Home Aktualności Projekt Kampania Informacyjna dla ludności obszarów wiejskich

Projekt Kampania Informacyjna dla ludności obszarów wiejskich

0
0
zielona gospodarka

Rozwój zrównoważony i ochrona przyrody – Kampania Informacyjna dla ludności obszarów wiejskich w krajach Europy środkowej (program PRINCE)

Nazwa projektu

OCHRONA PRZYRODY I ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY

– KAMPANIA INFORMACYJNA DLA LUDNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH

W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Partnerzy:

Projekt zrealizowały dwie organizacje polskie(Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju) i 2 czeskie (Arnika i Partnerstvi)

Cele projektu:

Ukazanie możliwości wykorzystania funduszy europejskich na obszarach wiejskich na konkretnych przykładach z krajów Europy Zachodniej. Przeprowadzenie badania i promocji doświadczeń Lokalnych Grup Działania (LGD) Programu Leader +  w powiązaniu z ochroną przyrody.

Co zrobiliśmy?

1. Studia obszarów LGD (Case Study)

Ich celem było zebranie i opracowanie danych oraz przygotowanie ilustrowanych przykładów wykorzystania funduszy europejskich w krajach tzw. Starej  Europy. Wybrane zostały miejsca z doświadczeniami we współpracy LGD Leadera + na terenach cennych przyrodniczo, posiadających na swoim terenie obszary europejskiej Sieci NATURA 2000

Dotychczas opracowano studia obszarów dotyczące Górnołużyckiej Krainy Wrzosowisk i Stawów (Niemcy- Saksonia), Uckermarkische Seen (Niemcy- Brandenburgia), Wachau (Austria),  Pielachtal (Austria) oraz Kyjovské Slovácko (południowe Morawy – Czechy).

2. Wyjazdy studyjne ( Study Tours)

Odbyły się 3 wyjazdy studyjne na tereny lokalnych partnerstw LGD – w październiku 2005 r do Saksonii a w listopadzie 2005r. do Kyjovskégo- Slovácka  oraz do Wachau (Austria). W  2006r. odbył się wyjazd do Brandenburgii (Niemcy), oraz do Walii.

3. Punkt informacyjny (Active Informational Point)

Punkt informacyjny, mieszczący się w siedzibie Stowarzyszenia „Eko-Unia”, udzielał wszelkich informacji związanych z działaniami w obrębie programów rolno-środowiskowych i LEADER + rolnikom oraz innym zainteresowanym osobom. Ponadto punkt prowadził dystrybucję materiałów informacyjnych.

5. Konferencje regionalne

Tematyka konferencji regionalnych obejmowała przegląd zdobytych doświadczeń  z Austrii i Niemiec i Czech w zarządzaniu obszarami Natury 2000 oraz programem LEADER+.

15 grudnia 2005r. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (DFE) we współpracy z siecią Partnerstw Leadera z południowo- zachodniej Polski zorganizowała seminarium we Wrocławiu. 1 i 14 marca 2006r. odbyły się kolejne dwie konferencje: w Szczecinie i Białymstoku przygotowane przez Stowarzyszenie „Eko-Unia”. DFE przygotowała również seminarium w Krakowie w marcu 2006 r.

7. Publikacje

Przygotowane zostały dwie ulotki. Pierwsza prezentuje mechanizmy wspierające Naturę 2000 w obrębie programów rolno – środowiskowych, druga zaś program LEADER+. Broszura polsko- czeska  przedstawia opis dobrych praktyk, istotnych w zarządzaniu siecią Natura 2000 w powiązaniu z rozwojem lokalnym w obu naszych krajach.

8. Produkcja filmu

Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia” przygotowało film dotyczący dobrych praktyk wykorzystania funduszy europejskich na obszarach wiejskich. Podczas wszystkich wyjazdów studyjnych sporządzana była dokumentacja filmowa.

9. Podsumowanie projektu:

Na zakończenie projektu odbyło się seminarium międzynarodowe w Miliczu podsumowujące rezultaty warsztatów lokalnych i konferencji regionalnych w Republice Czeskiej i w Polsce ( kwiecień 2006). Jako efekt końcowy projektu powstał portal internetowy http://www.natura2000.pl prezentujący w barwny i bogaty sposób zebraną wiedzę i doświadczenia.

Przy realizacji projektu współpracowały ze sobą cztery organizacje:

A) Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia” (koordynator projektu) ul. Białoskórnicza 26; 50-134 Wrocław tel./fax +48 71 344 22 64 adres e-mail: ekounia@eko.wroc.pl strona internetowa: http://www.eko.org.pl/ekounia/

B) Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju (DFE) ul. Białoskórnicza 26; 50-134 Wrocław tel.: +48 71 343 08 49 fax: +48 71 344 59 48adres e-mail: dorota@eko.org.pl strona internetowa: http://www.eko.wroc.pl/

C) Arnika – Nature Conservation Program Chlumova 17, 130 00 Praha 3, Czechy tel./fax: +420-222 78 14 71 adres e-mail: priroda@arnika.org strona internetowa: http://www.arnika.org/

D) Partnerstvi – Environmental Partnership Panska 7, 602 00 Brno, Czechy tel.:+420-542 422 771 fax: +420-542 422 777 adres e-mail: tomas.ruzicka@ecn.cz

]]>