Home Aktualności Zieloni dla przyszłości Europy

Zieloni dla przyszłości Europy

0
0
zieloni podluzne

Debata o przyszłości Europy. Zapraszamy na stronę www "Zieloni dla przyszłości Europy "

  • 06.2002 – 03.2003 – Polska (Wrocław/ Warszawa/ Kraków/ Spała) – realizacja kilku- etapowego projektu "Konwent – Partnerstwo społeczne – debata i konsultacje”/ "Debata o Przyszłości Europy" polegającego na monitorowaniu debaty toczącej się przy okazji prac Konwentu o Przyszłości Europy oraz informowaniu mieszkańców Polski o postępach prac nad Konstytucją Europejską oraz o proponowanych zmianach instytucjonalnych w Unii Europejskiej po rozszerzeniu. W ramach projektu prowadzono: monitorowanie debaty w Polsce i w UE, publikowanie informacji o najważniejszych wydarzeniach na stronie internetowej (www.eko.org.pl/konwent – wersja polska i www.greens.org.pl – wersja angielska). Prowadzono punkt informacyjny, zapewniający dostęp do informacji o: a) postępach w pracach Konwentu; b) działaniach instytucji rządowych dotyczących kluczowych spraw związanych z przygotowaniami do członkostwa Polski w Unii Europejskiej; c) stanowisku Zielonych w kluczowych kwestiach związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej, itp. Organizowaliśmy cykliczne spotkania z gośćmi – uczestnikami prac Konwentu i ich współpracownikami z Polski i UE (szczególnie z Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim) w głównych ośrodkach regionalnych kraju, we współpracy z organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w kampanii referendalnej promującej przystąpienie Polski do UE. Miały miejsce także debaty i konsultacje społeczne z udziałem sektora pozarządowego w różnych regionach kraju – integracja ruchu Zielonych wokół zagadnienia przygotowania Polski do członkostwa w UE, organizacja konsultacji poprzez Internet i spotkania w województwach.
  • W ramach projektu zorganizowano kilka konferencji: Kraków – VII 2002 –Demokracja płci, o udziale kobiet w polityce, z udziałem kobiet aktywnych politycznie w Niemczech; Wrocław – X 2002 – Warsztaty na temat finansowania z EFS pn. „Europejski Fundusz Społeczny- szansa na nowe miejsca pracy po uzyskaniu członkostwa w UE”; Warszawa, Sejm RP – XII 2002 – Seminarium pn. Zieloni o Przyszłości Europy z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego Pierra Jonckheer'a oraz parlamentarzystów polskich (z SLD, PO, PiS i in.); Spała – II/ III 2003 – konferencja z udziałem organizacji pozarządowych na temat wypracowania stanowiska w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz udziału w kampanii referendalnej; Współorganizacja wspólnie z IUCN wizytacji na Mazowszu Komisji Rolnej Parlamentu Europejskiego; Seminarium w Warszawie w siedzibie Banku Światowego w sprawie programów LEADERA i PREPARE z Hanesem Lorenzenem, doradcą Komisji Rolnej PE;
  • Inne działania informacyjne: Założenie i obsługa strony Internetowej Zrobione zostały narzędzia do dynamicznego tworzenia stron internetowych i zamieszczania informacji w różnych tytułach. W ramach projektu przetłumaczono wiele dokumentów dot. Unii Europejskiej. Były to m. in.: Zielona Konstytucja – posła do PE – Johannesa Voggenhubera; Skróty sprawozdań z Grup Roboczych Konwentu Przyszłość Europy; Materiały poseminaryjne – zostały sporządzone i udostępnione zapisy wszystkich konferencji i seminariów prowadzonych w ramach projektu
  • Spotkania z mediami organizowane były regularnie dla przedstawicieli różnych organizacji społecznych przy okazji wystąpień i konferencji (Radio Wrocław, Rzeczpospolita, G.Wyborcza, PAP). Dziennikarz z Radia Wrocław przy okazji naszych seminariów na stale rozpoczął współpracę i robienie audycji na temat Wspólnej Polityki Rolnej – m.in. po wizytacji Mazowsza przez Komisji Rolną Parlamentu Europejskiego. Przygotowanych zostało ok. 40 audycji. Zostały one wyemitowane w rozgłośniach obejmujących zasięgiem południowo-zachodnią Polskę;
  • 04.2003 – 04.2004 – Polska – dalszy ciąg realizacji projektu "Konwent – partnerstwo społeczne – debata i konsultacje”/ Kampania promocyjna "Do Unii po zmiany". O ile udział w I. części Projektu polegał na śledzeniu ustaleń na poszczególnych etapach prac Konwentu, o tyle w II. części chodziło o wsparcie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w działaniach prowadzonych w ramach kampanii referendalnej promującej wejście Polski do UE., a także o wypracowanie i uzgodnienie stanowiska ruchu polskich Zielonych w związku z referendum akcesyjnym (udział w kampanii "Tak").
  • Stowarzyszenie "Eko-Unia" wzięło udział w kampanii referendalnej, zachęcając mieszkańców Wrocławia do wzięcia udziału w glosowaniu. Braliśmy udział w Paradzie Schumana, mieliśmy dwukrotnie swój domek „informacyjny” na Rynku i stoisko na Partynicach.
  • W ramach projektu Stowarzyszenie utrzymywało regularne kontakty z dziennikarzami.
  • Odbyły się dwa ważne warsztaty związane z Debatą o Konwencie: – Jeden z nich odbywający się nad Narwią w woj. mazowieckim dotyczył Konstytucji Europejskiej w kontekście możliwości organizacyjnych polskich Zielonych oraz zasad organizacji Europejskiej Partii Zielonych. – Drugi warsztat programowy w Kryształowicach k/Wrocławia ocenił dorobek Konwentu o Przyszłości Europy w kontekście prac polskich Zielonych nad polskim dokumentem programowym – Zielonym Manifestem. Brało w nich udział łącznie ok. 25 osób a w przygotowaniach na listach internetowych ok. 50 osób. Opracowane materiały trafiły do grona ponad 100 osób, a poprzez stronę internetową do wielokrotnie liczniejszych zainteresowanych.
  • W ramach Projektu odbyliśmy szereg spotkań informujących o Traktacie Konstytucyjnym i stanowisku Zielonych, przy okazji spotkań obywatelskiej grupy referendalnej w Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Toruniu, Katowicach, Bielsku Białej, Poznaniu i innych miastach.
]]>