Home Aktualności Kobiety Pomorza przeciwko atomowi

Kobiety Pomorza przeciwko atomowi

0
0

Awaria elektrowni atomowej w Japonii ujawniła  niebezpieczeństwa związane z energetyką jądrową oraz jej rzeczywiste koszty ekologiczne, społeczne i gospodarcze .  Skażenie powietrza, wód (skażenie wody morskiej wokół elektrowni przekracza 4000 procent), gleby, żywności, setki tysięcy ewakuowanych ludzi oraz 133 miliardy dolarów odszkodowań dla ofiar katastrofy elektrowni (koszt szacunkowy wg. Bank of America – Merill Lynch)– to zaledwie cząstkowy bilans kosztów katastrofy.

Okazuje się przy tym, że w Japonii – jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie – rząd ukrywał rzeczywiste koszty i problemy energetyki jądrowej, nie aktualizował standardów radioaktywności, zatajał informacje o incydentach nuklearnych, pozostawił nierozwiązanymi kwestie odpadów nuklearnych, i w sposób niejawny hamował rozwój alternatywnych źródeł energii. Dowiadujemy się także o innych ważnych faktach, np. o tym, że koszt zamknięcia 20 przestarzałych elektrowni w Wielkiej Brytanii wynosi 56 miliardów funtów brytyjskich, a z danych ekspertów ekonomicznych wynika, że nowoczesne siłownie nuklearne to jedne z najbardziej kapitałochłonnych inwestycji, jakie kiedykolwiek istniały.

W obliczu tych faktów wyrażamy głębokie zaniepokojenie ilością niebezpieczeństw łączących się z energetyką jądrową. Niepokoi nas także brak refleksji polskich władz oraz władz Pomorza nad tymi niebezpieczeństwami i kosztami. Podczas gdy inne kraje – np. Niemcy – wycofują się z energetyki jądrowej, Polska – śladem Białorusi – trwa przy swoich atomowych ambicjach, nie prowadząc przy tym rzetelnej i uczciwej kampanii informacyjnej oraz publicznej debaty w tej dziedzinie.

W związku z powyższym wyrażamy sprzeciw wobec bezrefleksyjnych planów rozwoju energetyki jądrowej na Pomorzu, i za pośrednictwem mediów zwracamy się do władz Polski i Pomorza o:

1. uczciwą i otwartą debatę publiczną na temat polityki energetycznej w Polsce i na Pomorzu;

2. uczciwe przestawienie wszelkich kosztów związanych z budową, funkcjonowaniem i likwidacją elektrowni jądrowej (dotychczasowe wyliczenia nie uwzględniają części kosztów związanych np. z zewnętrznym kontekstem funkcjonowania elektrowni) ;

3. rzetelną analizę potencjału innych źródeł energii na Pomorzu, z uwzględnieniem m.in. najnowszych badań i raportów w tej dziedzinie, wskazujących  na ogromny potencjał energetyki odnawialnej na Pomorzu ;

4. uwzględnienie obowiązującej we wszystkich krajach UE perspektywy równości płci oraz naczelnych zasad zrównoważonego rozwoju na każdym etapie planowania, działań i oceny rozwoju energetyki. Interesuje nas przede wszystkim uwzględnienie wpływu danego modelu rozwoju energetyki na:

–  jakość życia,

– spójność społeczną,

–  stan środowiska naturalnego,

–  zdrowie przyszłych pokoleń,

– rynek pracy i szanse kobiet na uczestnictwo w realizacji danego programu.

W imieniu Kobiet dla Pomorza:

Hanna Brejwo – samorządowiec,

Marzena Dobrowolska – SLD,

Ewa Graczyk – literaturoznawczymi, profesorka Uniwersytetu Gdańskiego,

Ewa Gromada –  działaczka społeczna,

Elżbieta Jachlewska, Alicja Kosińska, Ewa Lieder – Partia Kobiet,

Beata Maciejewska – Partia Zieloni 2004,

Małgorzata Tarasiewicz – Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW.

Kontakt:  Beata Maciejewska beata.maciejwska@zieloni2004.pl , tel. 609 770 793

Porozumienie „Kobiety dla Pomorza” grupuje pomorskie parlamentarzystki, radne,  przedstawicielki organizacji pozarządowych, partii politycznych, kobiety sztuki, kultury oraz nauki.  Ponad podziałami politycznymi działamy na rzecz praw kobiet na Pomorzu. http://kobietydlapomorza.webs.com

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…