Home Wiadomości Komisja Europejska pozywa Hiszpanie do sadu ws. destrukcji rzeki Donana.

Komisja Europejska pozywa Hiszpanie do sadu ws. destrukcji rzeki Donana.

Możliwość komentowania Komisja Europejska pozywa Hiszpanie do sadu ws. destrukcji rzeki Donana. została wyłączona
0

European Commission to take Spain to court over destruction of Doñana
Komisja Europejska wezwała Hiszpanię do sądu w sprawie zniszczenia Doñany.
W następstwie skargi złożonej przez WWF Hiszpania, Komisja Europejska ogłosiła dziś, że będzie odwoływać Hiszpanię do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w związku z poważnym pogorszeniem stanu Parku Narodowego Doñana oraz z powodu niewdrożenia unijnych przepisów dotyczących przyrody i wody – ramowa dyrektywa wodna UE oraz dyrektywy ptasią i siedliskową.
To dążenie do ocalenia Doñany następuje po latach bezczynności i powtarzających się naruszeń ze strony władz hiszpańskich, Ministerstwa Środowiska, a także andaluzyjskiego rządu i gmin, które nie zrobiły nic, aby zapobiec nielegalnemu nawadnianiu, które niszczyło mokradła Doñany.
Hiszpania narusza unijną ramową dyrektywę wodną, biorąc pod uwagę dramatyczny spadek poziomu tymczasowych wód gruntowych i powierzchniowych w Doñana oraz zły stan wody spowodowany zanieczyszczeniem azotanami z intensywnego rolnictwa w celu produkcji truskawek i czerwonych owoców. WWF Hiszpania potępiła również fakt, że degradacja niektórych chronionych siedlisk doprowadziła do upadku i bliskiego wyginięcia wielu gatunków, z których niektóre są zagrożone wyginięciem, takich jak kaczka jarzebata

„Po latach niedecyzyjnosci, Komisja Europejska w końcu wysłuchała apeli, by rzucić wyzwanie hiszpańskiemu rządowi w sprawie Doñany! To dobra wiadomość, a ETS musi teraz szybko podjąć decyzję o egzekwowaniu unijnych przepisów dotyczących przyrody i wody oraz powstrzymać niszczenie tych cennych terenów podmokłych „- powiedział Andreas Baumüller, szef działu zasobów naturalnych w Europejskim biurze ds. Polityki WWF. „Podobnie jak wiele innych zagrożonych stron, Doñana jest chroniona przez prawo UE, bez tego nadal byłyby degradowane, a niezwykłe dzikie zwierzęta unicestwiane. Ale jedno z tych praw jest atakowane. Wzywamy obywateli, aby przyłączyli się do ruchu ponad 220 000 osób, walczacego o unijną ramową dyrektywę wodną poprzez kampanię #ProtectWater. ”
Decyzja Komisji o pozwaniu Hiszpanii zajeła długi czas. WWF Hiszpania po raz pierwszy złożyła skargę w kwietniu 2010 r., w której potępiła destrukcyjne i niezrównoważone pozyskiwanie wody z obszaru Doñana w celu intensywnej uprawy truskawek. Ta działalność poważnie uszkadza cenną warstwę wodonośną (podziemną warstwę przepuszczalnej przez wodę skały) i chronione siedliska i gatunki, dla których przestrzeń ta została włączona do sieci Natura 2000.
W następstwie skargi wniesionej przez WWF Hiszpania, Komisja Europejska w listopadzie 2014 r. wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia przeciwko Hiszpanii, po której w kwietniu 2016 r. wydano uzasadnioną opinię. Dzisiaj ostatni krok w tym procesie został podjęty po skierowaniu sprawy przez Komisję do ETS.

Załaduj więcej... Wiadomości

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…