Home ENERGIA i KLIMAT Komunikat nr 5 Społecznego Komitetu "STOP Odkrywce"

Komunikat nr 5 Społecznego Komitetu "STOP Odkrywce"

0
0
stop_odkrywce

stop_odkrywceZapraszamy na stronę Komitetu „Stop odkrywce”>>

Społeczny Komitet  „STOP Odkrywce”  informuje, że w dniu 15 września br. w Parszowicach  (gmina Ścinawa) odbyło się drugie w tym roku zebranie ogólne z udziałem prezydium i członków zwyczajnych Komitetu.

Podczas  spotkania  podsumowano dotychczasowe działania Społecznego Komitetu. Przyjęty też został plan dalszych przedsięwzięć mających na celu uszanowanie werdyktu społecznego jakim był wynik  referendum z 27.09.2009 r.  oraz upamiętnienia pierwszej rocznicy jego przeprowadzenia.

1) Jako sukces samorządowców i krok w dobrą stronę oceniono przedstawione 6.09.2010 r., stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego mówiące o niewprowadzaniu ochrony złóż węgla brunatnego „Legnica” w projekcie zmian wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego. Daje ono mieszkańcom regionu pewną nadzieję na całkowite wycofanie się rządzących z planów budowy kopalni metodą odkrywkową a przynajmniej nie wprowadzania w najbliższym czasie ochrony złoża przed dalszą zabudową infrastrukturalną.

Stanowisko Marszałka, co przekazano już opinii publicznej w oświadczeniu Komitetu
z dnia 10 września br.,  nie oznacza jednak, że niebezpieczeństwo odkrywki minęło
a decyzja samorządu województwa zablokuje całkowicie pomysły, co do eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową.

Dotychczasowe stanowisko rządu, w tym unikającego jak ognia wizyty w regionie Wicepremiera Pawlaka,  naciski lobby węglowego  oraz toczące się intensywnie prace legislacyjne świadczą o tym, że z planów budowy odkrywki oraz wprowadzenia ochrony złoża przed dalszą zabudową  jednak się nie wycofano.

2) W związku z powyższym Komitet zaakceptował propozycję ponownego wysłania pisma  do Prezesa Rady Ministrów, w formie listu otwartego, z wezwaniem do odstąpienia od planów budowy kopalni na terenach gmin gdzie mieszkańcy wypowiedzieli się w referendum przeciw odkrywce.

Poprosimy aby Premier Donald Tusk osobiście przyjął odpowiedzialność za rozwiązanie nabrzmiałego problemu zgodnie z wolą wielotysięcznej społeczności  naszego regionu oraz by po raz wtóry nie kierował sprawy do Ministra Gospodarki, jawnego stronnika lobby energetyczno – węglowego. Zwrócimy się z apelem by list otwarty do Premiera, solidarnie podpisali samorządowcy: wójtowie ,burmistrzowie, prezydenci  miast  z województwa dolnośląskiego.

3) W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi i jasnego przekazu dotyczącego wdrożenia wyników referendum w życie oraz formalnego odstąpienia od planów budowy kopalni węgla brunatnego metodą odkrywkową Komitet zamierza wejść na drogę rozstrzygnięcia sprawy poprzez niezawisłe sądy. Jednym z wielu zgodnych z prawem i możliwych przedsięwzięć w obronie osób pokrzywdzonych będzie wszczęcie na masową skalę, procedury pozwów zbiorowych.

4)  Wobec zbliżającej się 27 września br.  rocznicy bezprecedensowego, bo jedynego na taką skalę udanego referendum w historii naszego kraju, Społeczny Komitet „STOP Odkrywce” postanowił wysłać do mieszkańców regionu specjalną  ulotkę informacyjną.

Zorganizowany też zostanie cykl wystaw okolicznościowych będących hołdem dla wielotysięcznej rzeszy mieszkańców gmin: Lubin, Kunice, Ruja,  Miłkowice, Ścinawa  i Prochowice  – uczestników pikiet i demonstracji jakie odbyły się przed rokiem w ramach kampanii referendalnej oraz pod Sejmem RP,
a także podziękowaniem dla wspierających ich mieszkańców Lubina, Legnicy, Polkowic, Głogowa, Rudnej, Chojnowa i innych miast regionu.

Pierwsza z wystaw otwarta będzie dokładnie w rocznicę referendum tj. 27.09.2010r.,(poniedziałek)  o godz.12.00  w Galerii Cuprum  Arena w Lubinie.

Lubin, Kunice, Prochowice, Ścinawa, Ruja, Miłkowice   20.09.2010 r.

Przewodnicząca Społecznego Komitetu

„Stop Odkrywce”

Irena Rogowska

 

]]>

Załaduj więcej... ENERGIA i KLIMAT

Zobacz również

Kandydaci do europarlamentu dyskutowali o zielonej energii, kosztach budowy atomu i odchodzeniu od węgla

W dniu 27 maja odbyła się debata przedwyborcza o transformacji energetycznej. Udział …