Home Aktualności Kropla wody – kroplą życia w Mojej Rodzinie.

Kropla wody – kroplą życia w Mojej Rodzinie.

0
0
nasza_ziemia

nasza_ziemiazywiec

Głównym celem naszego nowego projektu jest kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej wśród uczniów i ich rodzin objętych projektem poprzez analizę zużycia wody w ich domach.  Projekt jest realizowany w Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu.

Woda jest źródłem życia, jednak czy statystyczny Polak zużywający 190 litrów wody na dobę zdaje sobie sprawę, że dostęp do niej może być ograniczony? Pomimo, iż 71% powierzchni Ziemi jest pokryte wodą, to mniej niż 1% z tych zasobów jest wodą zdatną do picia. Już dziś w niektórych regionach w Polsce odczuwa się deficyt wody. Czy dzisiejsza młodzież interesuje się tymi zagadnieniami? Czy docenia funkcję kropli życia w swojej rodzinie?
Głównym celem naszego projektu jest kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej wśród uczniów i ich rodzin objętych projektem poprzez analizę zużycia wody w ich domach.  Obszarem projektu jest miasto Wrocław.

W ramach projektu uczeń analizuje poszczególne jego zagadnienia:

– określenie kosztów ogrzania wody dla całej rodziny,

– kontrola i zapis średniego dobowego zużycia wody w gospodarstwie domowym na podstawie odczytu wskaźnika wodomierza,

–  porównanie zużycia wody w poszczególnych dniach,

–  wskazanie domowych czynności zużywających najwięcej wody,

–  proponuje jak można zaoszczędzić zużycie wody,

–  analiza średniej normy i ceny za wodę i ścieki w mieście/dzielnicy,

–  wyszukanie sposobów, technologii na oszczędzanie wody w swoim gospodarstwie domowym,

Uczestnikami projektu będą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu (wszyscy uczniowie – około 450 uczniów)  – zostaną poinformowani o celach i zadaniach projektu poprzez akcję informacyjną: m.in. przygotowanie ulotki zawierającej podstawowe informacje o projekcie, zamieszczenie informacji w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce ściennej. Preferowani będą uczniowie z różnych środowisk np. ze obrzeży lub centrum miasta, domków jednorodzinnych lub dużych osiedli, celem zwiększenia różnorodności wyników i późniejszych analiz porównawczych.

Projekt ma mieć charakter pilotażowy, uczniowie, którzy w 1 edycji wezmą udział w projekcie, w kolejnych latach będą pełnić rolę ekspertów – efekt kaskadowy.

Projekt zostanie przeprowadzony we współpracy i pod patronatem wrocławskiej organizacji pozarządowej, która działa aktywnie m.in. na rzecz dobrostanu wód – Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia. Stowarzyszenie będzie wspierać Gimnazjum nr 29 w wybranych działaniach projektu swoim doświadczeniem i materiałami edukacyjnymi oraz odnośnie realizacji projektu – wiedzą merytoryczną.

Projekt uzyskał rekomendacje i został również objęty patronatem ze strony: Polskiego Klubu Ekologicznego, Fundacji Ekorozwoju, firmy Dreamtec, Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS w Sułowie. Po akceptacji wniosku do dofinansowania będziemy się także starać o patronat medialny – radia Wrocław oraz studenckiego radia LUZ.

Grupą docelową projektu będą uczniowie Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu zainteresowani rozwijaniem swoich zainteresowań z dziedziny ekologii i ochrony środowiska – ok 450 uczniów

Czas trwania projektu: kwiecień – listopad 2011 roku.

Opis działań

 1. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów szkoły, w celu doboru i selekcji uczestników projektu przeprowadzona przez organizatorów projektu
 2. Wycieczka uczniów i ich rodzin zakwalifikowanych do projektu do Oczyszczalni Ścieków we Wrocławiu. Uczniowie i ich rodziny poprzez taką formę spędzania czasu wzmocnią swoje więzi z rodziną oraz poznają podstawowe informacje na temat wody (np. skąd woda bierze się w domu i jaka jest jej jakość).
 3. Nawiązanie współpracy z uczelnią wyższą – warsztaty badania wody. Uczniowie wezmą udział w warsztatach dotyczących sposobów badania wody. Zajęcia będą się odbywać na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej. Uczniowie kształcą umiejętności manualne, doskonalą techniki laboratoryjne, uczą się prowadzić obserwacje, analizować wyniki i  poprawnie konstruować wnioski do doświadczeń.

 

 1. Uczniowie uczestniczą w szkole w zajęciach mających na celu projektowanie kart pracy do doświadczeń uczniowskich. Wspólnie przygotowują kartę pracy projektu. Nauczyciel chemii oraz biologii omawiają podstawowe cele projektu.
 2. Uczniowie pobierają wodę ze swoich gospodarstw domowych i badają jej właściwości fizykochemiczne na warsztatach wodnych organizowanych przez nauczycieli w szkole. Korzystają z wcześniej przygotowanych przez siebie kart pracy oraz zakupionych zestawów do badania wody – Walizka Eko-Badacza „Ecolabox” firmy Jangar oraz pasków pH, zakupionych w  ramach projektu.
 3. Równocześnie w domu przeprowadzają mikroprojekt badawczy w swojej rodzinie, mający na celu przeprowadzenie prostych pomiarów zużycia wody i wspólnie z członkami rodziny poszukiwania „wodnych oszczędności”. Rodzina wspólnie ustala zasady racjonalnego gospodarowania wodą w swoim domu. Uczniowie wybrani do projektu w swojej rodzinie pełnią rolę lidera, który mobilizuje wszystkich członków rodziny do obserwacji, zapisu i analizy wyników zużycia wody. Zadaniem lidera jest np.  dokonywanie codziennie (przez okres 4 tygodni) o określonej godzinie odczytów z wodomierza zużycia wody. Pierwsze 2 tygodnie mają formę „tygodnia wodnej rozpusty i obserwacja czynności, które najwięcej zużywają wody w gospodarstwie domowym (np. obserwacja cieknących kranów), kolejne 2 tygodnie, to „wodne zaciskanie pasa” i wprowadzanie zmian mających na celu oszczędne gospodarowanie wodą w domu. Nauczyciel chemii i biologii monitorują stan gromadzenia danych. Pomoc uczniom odbywa się w trybie konsultacji.
 4. Zorganizowanie w szkole zajęć w pracowni komputerowej w celu dokonania poprawnych obliczeń i statystycznej obróbki wyników badań. Uczniowie na zajęciach nauczą się między innymi porównywać zużycie wody w dwóch badanych okresach (4 tygodnie), obliczać koszty średniego dobowego zużycia wody w gospodarstwie domowym na podstawie odczytu wskaźnika wodomierza, określać koszty ogrzania wody dla całej rodziny, analizować średnie normy i ceny za wodę i ścieki w mieście/dzielnicy, wyszukiwać sposoby, technologie na oszczędzanie wody w swoim gospodarstwie domowym, wykorzystywać narzędzia internetowe, kalkulatory przeliczania zużycia wody, zużycia energii na ogrzewanie wody itp.
 5. Uroczyste podsumowanie projektu. Zaproszenie do szkoły rodzin biorących udział w projekcie oraz przedstawienie wyników projektu przez każdą rodzinę – w postaci prezentacji multimedialnej.

6. Wybór rodziny która zwycięży w projekcie (1 nagroda główna i 2 wyróżnienia) odbędzie się na zasadzie głosowania w systemie Tectico Edu (interaktywny i bezprzewodowy system weryfikacji wiedzy grupy, w przypadku projektu wykorzystany w podsumowaniu do głosowania na zwycięską rodzinę). Głosować będą uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 29. Zaprosimy do głosowania również delegacje uczniów ze szkół ościennych, dla zwiększenia edukacyjnego efektu projektu.

7. Uroczyste podsumowanie projektu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się w szkole,  zaproszony zostanie specjalista w dziedzinie hydrobiologii, który wygłosi wykład podsumowujący projekt oraz sponsorzy i przedstawiciele placówek wspierających projekt. Uczniowie przygotują m.in. mini przedstawienie, wywiad z Afrodytą. Przewidziane jest również wydarzenie medialne, którego obsługą, z racji doświadczenia i posiadania bazy mediów, zajmie się partner projektu – Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia.

W ramach projektu zaplanowana jest również publikacja promująca projekt i jego efekty – w czasopiśmie związanym z ochroną środowiska (ogólnopolski magazyn ekologiczny Ekonatura, magazyn ekologiczny Zielona Planeta wydawany przez Polski Klub Ekologiczny).

Przewidziane nagrody:

–          dla wszystkich uczestników projektu:

 • nagrody artystyczne – małe szklane obrazki – zawieszki na ścianę – przedstawiające kroplę wody zaprojektowane i wykonane na specjalne zamówienie artystę-plastyka (w tym: 1 duża kropla dla zwycięzcy, 2 średnie dla rodzin wyróżnionych, 9 małych kropli dla pozostałych rodzin, kilka kropli dla sponsorów, partnerów i opiekunów projektu).

Krople mogą zostać zawieszone przez uczniów w domu, gdzie stanowić będą widoczne wyróżnienie rodziny.

 • wydawnictwa edukacyjne zapewnione przez partnera projektu, kolorowe bawełniane torby, płyty CD z programami edukacyjnymi dla wszystkich uczestniczących rodzin.
–          dla zwycięzców (3 miejsca):
 • I nagroda : wysokiej jakości dzbanek z filtrami (dodatkowy zapas) do wody firmy Brita; tytułowa „kropla wody życia” (1 duża szklana kropla); wzbogacone wydawnictwa edukacyjne od partnera projektu
 • II wyróżnienia: 2 średnie krople, dzbanki filtrujące dla każdej rodziny; wzbogacone wydawnictwa edukacyjne od partnera projektu
 • Zwycięzcom zostaną wręczone certyfikaty „kropli życia”, co uprawni ich w kolejnej edycji projektu do tytułu eksperta.
]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…