Home OCHRONA PRZYRODY III seminarium WOS

III seminarium WOS

0
0
wodny_okrgly_stol

III seminarium WOS odbędzie się w dniu 31.05. 2011 , godz. 9.00 w Ministerstwie

Środowiska i dotyczyć będzie tematyki retencji.

Zaproszenie >> Program >>

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do uczestnictwa w III seminarium projektu prowadzonego przez nasze  Stowarzyszenie „Wodny Okrągły Stół – dialog na rzecz społeczeństwa i przyrody”
Ogólnokrajowy cykl specjalistycznych seminariów roboczych dotyczących polityki przeciwpowodziowej i gospodarowania wodami w Polsce.
Projekt ma charakter ogólnokrajowy, w zamierzeniu wpływający na politykę ekologiczną kraju,
politykę gospodarowania wodami, tak pod kątem bezpieczeństwa powodziowego społeczeństwa, jak i pod kątem realizacji zapewnienia dobrego stanu ekologicznego wód całego kraju, pod katem
osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej.
Obejmuje cykl 5 jednodniowych seminariów roboczych – obrady Wodnego Okrągłego Stołu (WOS) z udziałem uczestników kompetentnych w zakresie gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi. Obrady prowadzone będą w formule obrad okrągłego stołu. Uczestnicy stworzą w zamierzeniu stałą grupę roboczą celem wypracowania strategii zmian w dotychczasowej polityce przeciwpowodziowej, uregulowania obecnej sytuacji prawnej i wykonawczej przepisów wodnych (od źródła po ujście i strefę brzegowa morza). Bazą pod debatę będą wystąpienia specjalistów prezentujących dobre przykłady z Polski i za granicy, propozycje kierunku zmian, analizę obecnej sytuacji itp.
I seminarium dotyczyło analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
II seminarium oceniało implementację i wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej,
najbliższe III seminarium WOS odbędzie się w dniu 31.05. 2011 , godz. 9.00 w Ministerstwie
Środowiska i dotyczyć będzie tematyki retencji.
Szczegółowy program zostanie przesłany w późniejszym terminie.
Wnioski z cyklu dyskusji i obrad WOS zostaną uwzględnione w publikacji końcowej, sformułowane
zostaną jako uwagi i zalecenia ciała jakie stanowi WOS i przekazane do stosownych organów
odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dn.26.05.2011 na adres biura: info-ekounia@eko.org.pl
Informacje: Ewa Leś, wiceprezes Stowarzyszenia- tel. 669 146 100

 

]]>

Załaduj więcej... OCHRONA PRZYRODY

Zobacz również

Usunęli ponad 165 ton śmieci! Trzecia edycja Akcji Czysta Odra zakończona rekordowym wynikiem

Ponad 21 tys. wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Czech i Niemiec na przełomie maja i…