Home Aktualności LFG 2014: Dlaczego na forum zajmiemy się OZE?

LFG 2014: Dlaczego na forum zajmiemy się OZE?

0
0
lfg

 lfg

 Lubuskie Forum Gospodarcze 2014 po raz pierwszy w takim wymiarze podejmuje temat odnawialnych źródeł energii. W Lubuskiem działa sporo firm zajmujących się OZE, ale odnosimy wrażenie, że branża nie może rozwinąć skrzydeł. Dlaczego?

Jedną z głównych przyczyn braku dostatecznego rozwoju OZE jest sytuacja prawna, czyli brak ustawy o odnawialnych źródłach energii. Brak ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących systemu wsparcia odnawialnych źródeł w wielu przypadkach powstrzymuje inwestorów. Szczególnie widoczne było to w okresie lat 2012 -2013. W tym roku widoczny jest wzrost zainteresowania i inwestycji w OZE. Mimo, iż sytuacja prawna nie uległa zmianie i abstrahując od proponowanego systemu wsparcia centralnego, pojawiło się dużo inwestycji zarówno w skali lokalnej naszego województwa, jak terenu całej Polski. Mniej więcej raz w miesiącu pojawiają się kolejne sygnały o uruchomieniu nowych instalacji farm fotowoltaicznych (przyp. w woj. lubuskim uruchamiana jest największa w Polsce farma fotowoltaiczna). Rozwijany jest rynek mikroźródeł. Więc powstaje pytanie: Skoro nic się nie zmieniło i wszyscy narzekają na sytuację prawną, to dlaczego obserwujemy wzrost mocy zainstalowanej z OZE? Paradoksalnie sytuacja prawna miała również pozytywne skutki. Mianowicie, wpłynęła na oczyszczenie rynku z firm nastawionych na bardzo duży i szybki zysk w układzie „państwo daje – my się wzbogacamy”. Obecne inwestycje kalkulowane są z różnego rodzaju dofinansowaniami z tzw. „projektów unijnych”, ale również z centralnymi programami wsparcia inwestycji realizowanymi m.in. przez NFOŚiGW co prowadzi do racjonalnego i ekonomicznego rozwoju rynku.

W Sejmie niekończąca się opowieść z cyklu: ustawa o OZE. Szanse na finał?

Sejmowa dyskusja o ustawie zapewne będzie się toczyć jeszcze jakiś czas. Skoro nie pomogły groźby kar ze strony Unii za brak ustawy, niestety nie należy się spodziewać znaczących zmian w podejściu do problemu. Obecnie proponowany system wsparcia jest spójny z planami ujednolicenia rynku europejskiego wsparcia dla OZE. To, że jest to niski poziom wsparcia może z kolei doprowadzić do jeszcze szybszego rozwoju technologicznego i nowych ciekawych poszukiwań alternatywnych źródeł energii, a także jej magazynowania.

Na poziomie naszego województwa działa szereg lokalnych firm zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Są to przeważnie małe bądź średnie firmy które „robią swoje” niezależnie od sytuacji.

W trakcie LFG będzie mowa o błędach, jakie popełniane są w trakcie realizacji eko-inwestycji.

Dużym problemem obserwowanym na rynku są złe przykłady inwestycji. Pokutuje tu brak doświadczenia, czasem elementarnej wiedzy i znajomości technologii u wykonawców instalacji, a z drugiej strony brak odpowiedniego przygotowania merytorycznego służb nadzoru nad inwestycjami. Często bywa tak, iż z błędami popełnionymi na etapie inwestycji docelowo zostaje sam inwestor/użytkownik takiej instalacji. Problem ten dotyczy szczególnie dużych i złożonych (wielosystemowych) inwestycji.  

Jest to szersze zagadnienie, bowiem  dotyczy również systemu zamówień publicznych, z którego w dalszym ciągu korzystamy w układzie „wygrywa najtańszy”, co powoduje przejmowanie inwestycji przez duże firmy, które  następnie i tak zlecają swoje zadania małym (czasem nieprzygotowanym) podwykonawcom. Najczęściej popełniane błędy to w dalszym ciągu złe (przewymiarowane) projekty niedostosowane do rzeczywistych potrzeb użytkownika. Brak odpowiedniej automatyki pracy układów w systemach wieloźródłowych. Końcowo brak kadry obsługującej instalacje na poziomie użytkownika.

Te złe praktyki niestety hamują rozwój branży. Dochodzi do tego również brak rzetelnej wiedzy i informacji o odnawialnych źródłach energii przekazywanej społeczeństwu.

Lubuskie Forum Gospodarcze 2014 ma być początkiem zmian tej sytuacji. Wspólnie z OPZL chcemy rozmawiać, chcemy informować, chcemy wspierać branżę, inwestorów i wykonawców. Przekazywanie wiedzy i pokazywanie możliwości racjonalnego i niestymulowanego centralnie rozwoju OZE, to cele jakie powinniśmy sobie postawić na najbliższy czas. Uważam, iż LFG to właściwe miejsce na taką dyskusję, a członkowie OPZL to właściwa grupa docelowa takiej dyskusji, bo to przedsiębiorcy mogą być najlepszym stymulantem rozwoju branży OZE. Dlatego też w programie m.in. możliwości wsparcia, dobre praktyki wykorzystania OZE, ale również błędy.

Nie bójmy się pokazywać szerokiego kontekstu OZE łączonego również z efektywnością energetyczną, uczmy się najlepiej na cudzych błędach, a przede wszystkim wspierajmy siebie tj. lokalny przemysł i przedsiębiorców.

Żródło http://www.bizneslubuski.pl/aktualnosci/4469,lfg-2014-dlaczego-na-forum-zajmiemy-sie-oze

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…