Home Aktualności List otwarty do Talisman Energy w sprawie gazu łupkowego.

List otwarty do Talisman Energy w sprawie gazu łupkowego.

0
0

Na wstępie chcemy serdecznie Was powitać na naszej polskiej Ziemi. Jak zdążyliście zapewne zauważyć, Polacy to bardzo gościnny naród. Przybyliście jednak do nas kierowani powodami typowo biznesowymi, budzącymi wśród nas sporo lęków o stan środowiska, w którym żyjemy.

Zamierzaliśmy zadać Wam kilka pytań na uroczystym otwarciu wiertni w Szymkowie 03.03.2012, ale niestety impreza była zamknięta, wpuszczaliście tylko VIPów i mieszkańców Szymkowa.

Dlatego, korzystając z uprzejmości demokratycznych mediów chcemy zadać Wam publicznie kilka pytań:
1.Czy w koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego, przyznanej przez Ministerstwo Środowiska, macie zgodę na przeprowadzenie szczelinowania hydraulicznego z użyciem niebezpiecznych substancji chemicznych? Pytamy, bo Wasz sąsiad koncesyjny, firma Marathon Oil (koncesja nr 131 Brodnica 8/2010/p), który naruszył granice Natury 2000, takiej zgody nie ma.

2.Czy podczas szczelinowania zamierzacie stosować ładunki wybuchowe?

3.Czy zgodnie z unijną dyrektywą wodną (jesteście na terenie UE) odpowiednie instytucje monitorują Wasze prace w zakresie jakości wód podziemnych i powierzchniowych przed szczelinowaniem, w trakcie i po? Gdzie są dostępne te dane? Czy bezpłatny pobór wody jest opomiarowany? Kto założył liczniki?

4.Czy zamierzacie wydobywać gaz łupkowy na terenach Parków, Rezerwatów, Natury 2000?

5.Czy dysponujecie ekspertyzą dot. wpływu szczelinowania na złoża geotermalne znajdujące się między innymi pod Brodnicą?

6.Czy Wasze prace zostały poprzedzone wydaniem decyzji środowiskowej?

7. Gdzie będziecie wywozić płuczkę z płynem po szczelinowaniu zawierającym rakotwórcze substancje? W jaki sposób i pod czyją kontrolą będzie utylizowana? W USA jest zatłaczana głęboko pod ziemię. W Polsce mówi się, że ma być użyta do produkcji betonu przemysłowego. Czy moglibyśmy nabyć taką płytę, by poddać ją niezależnym, bezstronnym badaniom?

8.Skład chemikaliów dodawanych do wody jest zazwyczaj tajemnicą firm gazowych. Wy podzieliliście się tą wiedzą i w oficjalnych ulotkach twierdzicie, że są to m.in. guma guar, soda, kwasek cytrynowy, mydło, itd. Czy opracowaliście nową, rewolucyjną metodę szczelinowania w oparciu o bezpieczne dla środowiska składniki chemiczne? Dlaczego nie ogłaszacie tego światu? Branża nic o tym nie wie, a my może niepotrzebnie się martwimy? Czy naprawdę nie ma tam rakotwórczego benzenu, akryloamidu, tlenku etylenu i mutagenów? Czy raport przygotowany przez Departament Tematyczny Polityki Gospodarczej i Naukowej Parlamentu Europejskiego: „Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi”, który wymienia silnie toksyczne substancje wchodzące w skład płynu szczelinującego, jest kłamliwy?

9.Twierdzicie, że wtłaczana woda z chemikaliami pod ciśnieniem 600 atmosfer nie znajdzie spękań, szczelin ‐ połączeń z warstwą wody pitnej, a szyb będzie wiecznie szczelny. Jeżeli jesteście tego pewni, to weźcie pełną odpowiedzialność za swoje słowa. Oczekujemy złożenia nieodwołalnych gwarancji bankowych na rzecz samorządów gmin (uruchamianych przez UE) dotyczących zapłacenia za ewentualne szkody w środowisku i zdrowiu mieszkańców do wysokości kapitałów firm matek San Leon Energy i Talisman Energy Kanada. Jest to powszechnie stosowany w cywilizowanym świecie instrument zabezpieczania kontraktu. Polisa ubezpieczeniowa nie jest z naszego punktu widzenia dobrym rozwiązaniem. Nie chcemy powtórki z Ekwadoru, gdzie Chevron uchyla się przed wyrokiem sądowym z zapłatą miliardów dolarów za zanieczyszczenie lasów deszczowych Amazonii.

10.Czy posiadacie fundusz, z którego wypłacicie rekompensaty z powodu utraty wartości nieruchomości położonych w sąsiedztwie Waszych wiertni? (teren górniczy). Czy mieszkańcy mogą już zlecać wyceny? Gdzie mają składać wnioski? W sądach powszechnych czy bezpośrednio w Waszej firmie? Pytanie to dotyczy wielu obywateli RP ‐ poszukiwania i eksploatacja gazu łupkowego obejmuje teren jednej trzeciej Polski.

11.Czy zgodnie z zapisami w obowiązującej od 01.01.2012 ustawie Nowe Prawo Geologiczne i Górnicze zamierzacie wywłaszczać Polaków z ich ziemi? (Art. 19. 1). Jeżeli macie kłopot z odpowiedzią na którekolwiek z powyższych pytań apelujemy ‐ zaprzestańcie wierceń i niszczenia naszego środowiska.

Zbiczno, 23.03.2012.

Z poważaniem
Tomasz Derkowski Jan Borawski
Stowarzyszenie Ostoja Brodnicka (w organizacji)
www.ostojabrodnicka.pl
Do wiadomości:
1.Media
2.Kancelaria Prezydenta
3.Kancelaria Premiera
4.Sejm RP
5.Parlament Europejski

 List (pdf) >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…