Home Aktualności List otwarty Koalicji Klimatycznejna temat unii energetycznej

List otwarty Koalicji Klimatycznejna temat unii energetycznej

0
0
loga

ograniczenie uzależnienia państw Unii od importu gazu, węgla i ropy naftowej i uodpornienie gospodarki UE na znaczne wahania cen paliw kopalnych. Przyjmując 30% poprawę efektywności energetycznej w Unii Europejskiej, przyszłe zapotrzebowanie na gaz zostało w analizie odnoszacej się do Projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PWZ) przeszacowane o 70%. Poprawę efektywności należy uczynić jednym z priorytetów Unii Energetycznej. Musimy postawić przede wszystkim na modernizację energetyczną budynków i zwiększanie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji państwowych i samorządowych. Komunikat Komisji Europejskiej podkreśla potrzebę zrównania znaczenia poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia zużycia energii z rozwijaniem nowych zasobów infrastrukturalnych służących do generacji energii. Organizacje należące do Koalicji Klimatycznej i CEE Bankwatch Network stanowczo opowiadają się za takim podejściem. Kluczowe jest, aby Rada Europejska poparła ten postulat. Wierzymy, że ograniczenie zapotrzebowania na energię poprzez intensyfikację działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, jak również szersze wykorzystanie prawdziwie lokalnych odnawialnych źródeł energii, to najlepsza droga do zapewnienia krajom Unii Europejskiej bezpieczeństwa, stabilności i konkurencyjności. Apelujemy do Pani Premier o wzięcie pod uwagę wymienionych wyżej argumentów przy tworzeniu stanowiska Polski na zbliżającą się Radę Europejską, a także podczas samych obrad. Z poważaniem, W imieniu Koalicji Klimatycznej i CEE Bankwatch Network Urszula Stefanowicz, rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej Dokument >>]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…