Home Aktualności Monitoring wydobycia gazu łupkowego w Polsce – ważne pytania do Ministra Środowiska

Monitoring wydobycia gazu łupkowego w Polsce – ważne pytania do Ministra Środowiska

0
0

Publikujemy list do Ministra Środowiska, Pana Andrzeja Kraszewskiego, wysłany 19 września, zawierający szereg istotnych pytań dotyczących monitorowania wierceń i procesu wydobycia gazu łupkowego w Polsce. List do tej pory pozostał bez odpowiedzi.

Wrocław 19.09.2011r

Pan Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa

L.dz. 450 /EU/2011

Szanowny Panie Ministrze

Z licznych wystąpień przedstawicieli resortu w mediach można się dowiedzieć, iż Główny Geolog Kraju wydał 87 koncesji na poszukiwanie złóż gazu łupkowego, m.in. amerykańskim Exxon Mobil, Chevron, Maraton, Conocno Phillips i kanadyjskiej Lane Energy. Szacowane przez amerykańską agencję energetyczną EIA wielkości gazu w Polsce przekraczają nasze wyobrażenia ( 5,3 bln. m3), stanowiąc największe zasoby w Europie. Pojawiają się oceny, że z importera możemy być eksporterem gazu, możemy uniezależnić się od gazu rosyjskiego oraz stać „Kuwejtem Europy Środkowej”.

Z niektórych artykułów można się dowiedzieć, że istnieją również problemy ekologiczne ze stosowaniem chemikaliów w zatłaczanych wodach, które mają umożliwić wydostanie się gazu z łupków w stosowanej technologii szczelinowania hydraulicznego.

Wiemy też o moratorium na stosowanie tej technologii rządu i parlamentu Francji, Nadrenii Północnej Westfalii, stanu Nowy York.

Mamy wiele niepokojących informacji o realnych skutkach wydobycia gazu łupkowego w USA. Dotyczą one słabości technologii szczelinowania hydraulicznego prowadzących do:

  1. wielkiego zużycia wody ( wykonane otworu wiertniczego może zabrać 10 tys. ton wody, a eksploatacja pochłania kilkukrotnie więcej) .
  2. zastosowania agresywnych, toksycznych substancji chemicznych w zatłaczanych wodach oraz niekontrolowanych wypływów toksycznej wody na powierzchnię i do wód innych poziomów wodonośnych,
  3. niekontrolowanych emisji gazu ( metanu) w kranach wody pitnej oraz w środowisku przyrodniczym
  4. negatywnego bilansu wpływu na klimat tej technologii ze względu na emisje gazów cieplarnianych( metanu)

Zaniepokojeni tymi informacjami, jednocześnie rozumiejący wielkie nadzieje , jakie wiążą się z potencjalnymi złożami gazu, chcielibyśmy prosić Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1) Czy przydzielając koncesje, analizowano możliwe zagrożenie dla zbiorników naziemnych i podziemnych wody pitnej?

2)Czy sporządzono OOŚ dla poszczególnych wierceń i czy te raporty SA publicznie dostępne?

3) Czy wyłączono jakieś obszary ze względu na strefy ochronne wód powierzchniowych lub podziemnych?

4) Jak w przydzielonych koncesjach na wydobycie gazu łupkowego zabezpieczono się na wypadek:

a) wypływu do innych warstw wodonośnych i na powierzchnię wód zanieczyszczonych chemikaliami?

b) niekontrolowanych emisji gazu poza systemem zorganizowanego odbioru?

5) Czy warunki koncesji obejmują odpowiedzialność inwestora za uczynione szkody: w środowisku, zdrowiu ludzi?

6) Jaki jest system zabezpieczeń pokrycia kosztów szkód – zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” (kaucje, ubezpieczenia)?

7) Czy służby resortu na bieżąco monitorują wiercenia koncernów, które przywiozły technologię szczelinowania hydraulicznego nas i jakie są efekty tego monitoringu?

Jestem przekonany, że tylko wyczerpująca odpowiedź na te(i inne) pytania stworzy szanse na bezpieczne środowiskowo i społecznie, korzystne dla gospodarki uruchomienie wydobycia gazu łupkowego.

 

Z wyrazami poważania

Radosław Gawlik

Prezes Stowarzyszenia Eko-Unia

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…