Home Aktualności Młodzież w działaniu – Youth in action

Młodzież w działaniu – Youth in action

0
0

Zapraszamy do galerii >> Co to jest weganizm? – przeczytaj artykuł (wersja angielska) >> Prezentacja na temat programu „Młodzież w działaniu” w Finlandii >>

Priorytetowymi celami projektu była promocja aktywności europejskiej młodzieży na tle ekologii oraz współpraca w  akresie problematyki i działań młodzieżowych.
Główne tematy projektu:
· ochrona środowiska
· zrównoważony rozwój wsi i miast w Polsce i w Europie
Cele projektu:
· rozwijanie współpracy krajów nadbałtyckich (Szwecji, Finlandii i Polski)
· rozwijanie współpracy międzynarodowej przy nowych projektach stowarzyszenia
· nawiązywanie współpracy oraz wymiana doświadczeń między Lokalnymi Grupami Działania z różnych krajów Unii Europejskiej ( Program LEADER +)
· zaangażowanie wolontariuszy EVS (European Voluntary Service) w działania na rzecz integracji społeczności lokalnej Partnerstwa Doliny Dobrej Widawy
· zaangażowanie wolontariuszy EVS w działania na rzecz aktywizacji i edukacji poza formalnej młodzieży z terenów wiejskich
Przykładowe działania zrealizowane w ramach projektu:
· wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony środowiska
· rozwinięcie nowych kontaktów z ekologicznymi organizacjami z Finlandii
· nawiązanie współpracy z Lokalnymi Grupami Działania z Portugalii i Finlandii
· warsztaty w ramach programu Leader + na terenie gmin Partnerstwa Dobrej Widawy
· udział w aktywnej ochronie przyrody w ramach programu Zieloni Kosynierzy gdzie
· nauka języka polskiego
· poznanie specyfiki problemów ekologicznych innych krajów – m.in. prezentacje o gospodarce odpadami, problematyce ochrony środowiska
· organizowanie spotkań informacyjnych, warsztatów, szkoleń, seminariów
Nasz projekt pomógł zaznajomić się młodym ludziom ze specyfiką pracy w organizacji pozarządowej m.in. z możliwościami pozyskiwania funduszy z istniejących programów europejskich na działania pro-ekologiczne i inne. Poprzez fachowe doradztwo dałszansę rozwijania kreatywności i urzeczywistnienia pomysłów. Nasi pracownicy mają doświadczenie w szkoleniach wprowadzającychmłodych ludzi wdziałalność i projekty realizowane przez organizacje pozarządowe.
Gościliśmy u siebie dwójkę wolontariuszy z Finlandii i Portugalii, przez okres 6 miesięcy.

Wolontariusze zostali zaangażowani w pomoc przy prowadzeniu i organizacji niektórych z naszych programów (Leader, Zieloni Kosynierzy, Cała prawda o odpadach, kampania Wybieram Zdrowie). Ich działania skupiały się na pomocy w przygotowaniu materiałów edukacyjnych, organizacji warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, codziennych pracach organizacyjnych i biurowych Stowarzyszenia, nawiązywaniu kontaktów poprzez Internet z organizacjami pozarządowymi z krajów macierzystych, wypełnianiu wniosków i redagowaniu pism w języku angielskim, pomocy przy organizacji konferencji, seminariów i ich logistyce, dokumentacji fotograficznej uczestniczyli także w wyjazdach terenowych związanych z projektami (np. dotyczącymi czynnej ochrony łąk). Dużą pomocą dla nas była praca wolontariuszy przy codziennych czynnościach biurowych, co w naszym mniemaniu przysłużyło się również ich umiejętności obsługi sprzętu biurowego oraz poznaniu zasad dobrej organizacji pracy, co wobec natłoku wielu projektów jest czynnikiem kluczowym.

Celem projektu młodzieżowego był przede wszystkim aktywny udział wolontariuszy w działaniach naszej organizacji, ich włączenie się w aktualnie istniejące projekty oraz w przygotowanie nowych działań i projektów będących inicjatywą wolontariuszy. Aktywny udział młodych wolontariuszy w działaniach projektu widoczny był przede wszystkim w zajęciach związanych z edukacją poza formalną młodzieży z terenów wiejskich, imprezach integracyjnych, warsztatach. Wolontariuszy zaangażowaliśmy aktywnie w przygotowywanie zajęć animacyjnych, warsztatowych dla wiejskiej młodzieży polskiej.

Projekt Leader+
Wolontariusze uczestniczyli w przygotowaniu, organizowaniu oraz prowadzeniu obszernego, kompleksowego cyklu warsztatów w programie LEADER+ dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich (warsztaty dla młodzieży i dorosłych w Partnerstwie Dolina Dobrej Widawy). Udział w tym projekcie umożliwił poruszenie tematyki zrównoważonego rozwoju i zagrożeń obszarów wiejskich w krajach europejskich. Aktywny udział wolontariuszy w działaniach dotyczacych tego projektu polegał przede wszystkim na uczestnictwie w zajęciach związanych z edukacją pozaformalną młodzieży i dzieci z terenów wiejskich, warsztatów skierowanych do młodzieży i dorosłych. Podczas warsztatów wolontariusze mieli swoje wystąpienia w bloku z innymi prelegenatmi, a ich prezentacje obrały za cel rozpowszechnienie informacji na temat krajów pochodzenia wolontariuszy tj. Finlandii i Portugalii (osobne części bloku prezentacji) oraz ukazanie dobrych przykładów i porównania działań programu Leader w tych krajach, co i dla naszego Stowarzyszenia okazało się ciekawą i przydatną informacją

Projekt Zieloni Kosynierzy
rewitalizacja dolnośląskich łąk przyrodniczo cennych polegajaca na współpracy z Nadleśnictwami i prywatnymi dzierżawcami oraz prowadzeniu odpowiednich zabiegów na terenach łąkowych- np.koszenie, karczowanie, w celu utrzymania bądź odtworzenia cennych ekosystemów nieleśnych. W ramach projektu wolontariusze pomagali w tworzeniu bazy ewidencyjnej terenów cennych przyrodniczo, w pracach prowadzonych w terenie oraz sporządzaniu wymaganej dokumentacji ( kserowanie ulotek, map, sporządzanie fotografii). Projekt ten był dla naszych wolontariuszy najlepszą ilustracją działań długofalowych w ramach czynnej ochrony przyrody. Szczególnie przysłużyły się tu wyjazdy terenowe, w trakcie których prowadzone były prace związane z odnową lub zachowaniem ekosystemów łąkowych, ocena dotychczasowych efektów oraz wyszukiwanie potencjalnych terenów cennych przyrodniczo. Dodatkowo, podczas wizyt terenowych wolontariusze zapoznali się z regionalnym krajobrazem, występującymi siedliskami przyrodniczymi, formami ochrony przyrody itp.
Wolontariusze mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem i zasadami finansowania organizacji społecznych w Polsce. Przeszli krótkie przeszkolenie wstępne na temat funkcjonowania i organizacji NGO, zostały im zaprezentowane także przykładowe projekty zrealizowane już przez Stowarzyszenie. Mieli styczność zarówno ze specjalistami z dziedziny ochrony środowiska jak i z młodymi ludźmi, studentami, młodzieżą wiejską, co niewątpliwie wzbogaciło ich doświadczenie. Główna praca wolontariuszy związana była z projektami, które po części skierowane są do młodzieży. Nasi wolontariusze byli bardzo pomocni przy poszerzaniu naszej bazy potencjalnych partnerów i beneficjentów międzynarodowych w dziedzinie ekologii oraz ochrony środowiska, co stanowi dla nas obecnie wyjściową baze kontaktów do nowych projektów.
Projekt wolontariatu europejskiego obok ważnego przesłania ideowego przyniósł korzyści przede wszystkim wolontariuszom ale również i nam jako organizacji goszczącej. Pozwolił na dodatkową wymianę doświadczeń na polu europejskim, nawiązanie nowych, cennych kontaktów. Wolontariusze okazali się bardzo pomocni w naszych codziennych pracach i zżyliśmy się z nimi przez okres trwania projektu czyli przez ponad pół roku.
____________________________________________________________

Main themes of the project 'Ecology – my way of life’ were: environment protection and rural sustainable development. The title refers to the practical work for the enviroment that aims at evolving positive attitudes and changes in our own lifestyle towards more respect for the nature. The idea of the 6 mothly project was to host two international volunteers (we choosed volunteers from Finland and Portugal) and involve them in the projects run by the Ecological Assocation Eko-Unia. The volunteers project objectives were: to develop international cooperation for environmental protection, to activate and intergrate local society from the rural areas, to give space for realizing volunteers’ individual projects.

It was beneficial both to our organization and the volunteers. By this project our organization could broaden it’s international cooperation, had an unique inter-cultural experience, learned from the volunteers in a non-formal way. The volunteers could gain new skills such as: organizing educational events, leading activities for youth, preparing and realizing projects, applying for funds, learning new languages and computer programmes; and broaden their knowledge in the field of European policy, ecology, agriculture, biology and practical ways of protecting the environment. The project took place mostly in Wrocław – a big city rich in cultural and student life.

This project was donated by European Comission.

 ]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Elektrownia atomowa w Choczewie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Rząd PiS lokalizując elektrownię jądrową (EJ) w gminie Choczewo na wybrzeżu Bałtyku nie zw…