Home Aktualności Ekolodzy protestują przeciwko Bronisławowi Wildsteinowi

Ekolodzy protestują przeciwko Bronisławowi Wildsteinowi

0
0

czytaj artykuł (portal gospodarczy – wnp.pl)>>

Maciej Nowicki, minister środowiska, oraz Koalicja Klimatyczna protestują przeciwko stylowi programu „Bronisław Wildstein przedstawia“, jaki został wyemitowany 21 stycznia br. 

– W naszym przekonaniu w audycji tej złamane zostały podstawowe kryteria Karty Etycznej Mediów, której sygnatariuszem jest Telewizja Polska. Program naruszył zasady: prawdy, obiektywizmu oraz oddzielenia informacji od komentarza, oraz wymogi Ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczące oferowania programów „cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością”. Wymogi te w sposób szczególny obowiązują media publiczne – powołane do realizacji misji, jaką społeczeństwo, finansujące działalność tych mediów z abonamentu, stawia przed nimi – napisał w imieniu Koalicji Klimatycznej dr inż. Zbigniew M. Karaczan w liście do prezesa TVP Piotra Farfała. 


Ekolodzy przekonują, że w programie Bronisław Wildstein potraktował temat wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu w sposób skrajnie nierzetelny i stronniczy. Nie podjął wysiłku, aby przedstawić zagadnienie antropogennej zmiany klimatu niezależnie od swoich poglądów, nie relacjonował też różnych punktów widzenia na ten problem w sposób rzetelny, czego wymaga zasada obiektywizmu. 


Zwracają przy tym uwagę, że w programie nie wystąpił żaden z polskich naukowców, współautorów IV raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, który w sposób obiektywny i oparty na naukowych przesłankach przedstawiłby problem. Podczas całego programu w dolnym lewym rogu widniał napis „ekoterror” sugerujący, że organizacje ekologiczne, głosząc poglądy odmienne od Pana Bronisława Wildsteina, próbują terroryzować społeczeństwo. 


Zdaniem ministra Macieja Nowickiego, stwierdzenia przytoczone w programie, dotyczące ochładzania się planety oraz przedstawiony tam wykres zmian stężenia CO2 w funkcji czasu, nie są zgodne z rzeczywistością. 


Minister zaznaczył również, że nie można się zgodzić z puentą autora programu jakoby zmiany klimatu to tylko ideologiczne przeświadczenia, którym przeczy doświadczenie i zdrowy rozsądek.


Koalicja Klimatyczna dodaje, że formułując liczne – często niezgodne z prawdą -zarzuty w odniesieniu do działaczy organizacji ekologicznych, nie dano im szansy na odniesienie się do nich. 


– Autor sprzeniewierzył się także zasadzie, która mówi, że dziennikarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z prawdą, i aby były one relacjonowane w sposób sumienny i w ich właściwym kontekście. Zaproszenie do programu – jako głównego autorytetu ds. zmian klimatu lekarza radiologa, prowadzenie dyskusji pod założoną tezę, brak dyskusji z osobami reprezentującymi inne przekonania, nie mieści się w standardach dziennikarstwa, jakie powinno być kreowane przez media publiczne – czytamy w liście do prezesa Farfała. 


Jak napisano w stanowisku, w odróżnieniu od Bronisława Wildsteina, który wielokrotnie w swojej audycji obrażał działaczy organizacji pozarządowych i domagał się niedopuszczania ich opinii do debaty publicznej, Koalicja Klimatyczna nie oczekuje odebrania Bronisławowi Wildsteinowi prawa do głoszenia jego poglądów. 


– Uznajemy jednak, że media publiczne nie powinny być platformą do prezentowania wyłącznie opinii jednej strony i blokowania dyskusji publicznej. Dlatego też uważamy, że TVP powinna zorganizować debatę na swojej antenie, zapraszając do niej naukowców, polityków, dziennikarzy i członków organizacji pozarządowych reprezentujących różne poglądy. W naszym przekonaniu tylko tak przeprowadzona dyskusja będzie realizacją misji publicznej telewizji. Mamy ponadto nadzieję, że nigdy więcej w TVP nie będzie już miejsca na tego typu stronnicze, nierzetelne i wprowadzające widzów w błąd programy – pisze Zbigniew M. Karaczan. 


Członkowie Koalicji Klimatycznej to: Center for Clean Air Policy (członek wspierający), Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Aeris Futuro, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Greenpeace, Fundacja Ekologiczna Arka, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Klub Gaja, Liga Ochrony Przyrody, Polska Zielona Sieć, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wielkopolski, Społeczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, WWF, Zielone Mazowsze.

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Akcja Czysta Odra zbliża się wielkimi krokami!

Zaczynamy 26.04, kończymy 5.05. To już trzeci raz, gdy wspólnie w przeciągu zaledwie 10 dn…