Home Aktualności Natura 2000

Natura 2000

0
0

Decyzjami z 10 stycznia 2011 r., Komisja Europejska zatwierdziła uaktualnione listy obszarów Natura 2000 dla poszczególnych regionów biogeograficznych, poszerzone o 739 nowych obszarów – w tym wszystkie polskie obszary zgłoszone do Komisji w październiku 2009 r. Tym samym obszary te (tak jak i obszary zgłoszone wcześniej) stały się Obszarami Mającymi Znaczenie dla Wspólnoty, a więc formalnie istniejącymi obszarami Natura 2000.

Dokument >>

Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. przyjmującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010)XXXX) (2010/XX/EU).

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…