Home Aktualności Liczne trzesienia ziemi wywołane wydobyciem gazu łupkowego w Ohio (USA)

Liczne trzesienia ziemi wywołane wydobyciem gazu łupkowego w Ohio (USA)

0
0
gaz

gazTuzin trzęsień Ziemi, które miały miejsce w  północno-wschodniej części Ohio (USA) spowodowane zostały najprawdopodobniej przez injekcje w głąb Ziemi zużytych cieczy szczelinujących  pochodzących z odwiertów wydobycia gazu łupkowego. Wynika to  z relacji rządu tego Stanu. Z związku tym, rząd ogłosił nowe przepisy bardziej rygorystyczne w zakresie szczelinowania hydraulicznego.

Przed złożeniem projektu prac geologicznych  (w zakresie eksportacji i produkcji gazu łupkowego) koncerny wydobywcze będą teraz zobowiązane do udostępnienia całej dokumentacji geologicznej w celu weryfikacji.

Koncerny wydobywcze gazowe mają poza tym obowiązek wykonania monitoringu elektronicznego składu chemicznego płynu wtłoczonego pod ciśnieniem w głąb Ziemi, aby szczelinować skały i wydobywać z niej gaz łupkowy.

Wyciągając wnioski oparte na znaczącym zbiegu okoliczności (potwierdzającym hipotezę indukowanego trzęsienia Ziemi) podkreślonym w raporcie  dot. odwiertu w Yougston, Ministerstwo Zasób Naturalnych z Ohio przyjęło nowy regulamin.

W raporcie ankiety prowadzonej na miejscu odwiertu podkreślony jest fakt, że  firma wydobywcza rozpoczęła swą działalność w tym miejscu trzy miesięcy przed pierwszym wstrząsem sejsmicznym.

Czytając ten raport można również zauważyć, że sejsmiczna aktywność skupiona była w bezpośredniej okolicy otworu. Poza tym, anomalia strukturalne w obrębie Kambru zanotowane zostały w miejscu gdzie płyny były wtłoczone.

 

„Geolodzy stwierdzili, że indukowana przez człowieka aktywność sejsmiczna jest zjawiskiem sporadycznym, wynikającym z nietypowej koniunktury. Poza tymi nietypowymi zdarzeniami, wszystko wskazuje na to, że injekcje nie spowodują wstrząsów  tam, gdzie odwierty sejsmiczne zostały prawidłowo zlokalizowane”

 

Na temat szczelinowania hydraulicznego…

Północno wschodnia część Ohio (USA) oraz pograniczne obszary tego państwa ujęte są w utworze geologicznym Shale Marcellus,  gdzie geolodzy wykryli wielkie niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego. Dlatego koncerny gazowe mocno  inwestują w tym regionie wykonując liczne otwory, z których gaz wydobywany jest metodą szczelinowania hydraulicznego.

W procesie szczelinowania hydraulicznego, gaz uwolniony jest ze skały poprzez wtłoczenia płynu do wnętrza Ziemi. Po jej użyciu płyn, który może być kilka razy recyklingowany, musi być usunięty przez firmy, które ją wykorzystały. Oczyszczalnie miejskie nie są odpowiednio wyposażone by zagospodarować te ścieki przemysłowe ponieważ ścieki tego rodzaju zawierają groźne dla zdrowia substancje chemiczne, a szczególnie pierwiastki promieniotwórcze, których nie można  izolować w zwykłych  oczyszczalniach. W tych warunkach rozwiązanie polega na injekcji tych groźnych odpadów w głąb Ziemi. Rozwiązanie to, które jest rutynowo zastosowane w branży jest jednak zabronione w pewnych stanach w USA.

Według ekspertów, wśród trzęsień Ziemi, które niedawno miały miejsce w USA są  trzęsienia antropogeniczne związane z pewnymi praktykami, które stosuje się w eksploracji i produkcji energii.  Praktyki te polegają na zatłaczaniu ogromnych ilości ścieków przemysłowych w głębokich odwiertach wiertniczych. Wytypowane przez naukowców  wstrząsy  sejsmiczne indukowane  przez iniekcję  cechują się niską magnitudą (od 3 do 4). Nie są więc w stanie wywołać szkody.  Wstrząsy  sejsmiczne tego rodzaju stwierdzone  zostały ostatnio również w  stanach Arkanzas, Teksas, w Kalifornia oraz w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Szwajcarii.

W roku 1960 dwa trzęsienia Ziemi o magnitudzie 5,0, które związane były z wtłoczeniem ścieków,  dotknęły Denver. 

Według raportu służb państwowych nieprawidłowa lokalizacja odwiertu w Youngstown wynika z poważnych luk w dokumentacji geologicznej udostępnionej przez upoważnione służby regionalne.

Nowe przepisy przewidują nadzór władz państwowych w zakresie kontroli analizy dokumentacji geofizycznej z prac profilowania odwiertów (ang. Diagraphy) w celu poznania właściwości skał otaczających otwór. Zabieg ten był pominięty po zakończeniu odwiertu w  Youngstown.

Państwo Ohio chce również wprowadzić całkowity zakaz szczelinowania skał utworów prekambru i wstrzymać szczelinowanie  tego utworu geologicznego tam, gdzie zabiegi tego rodzaju są obecnie wykonywane. Od tej chwili obowiązują nowe procedury i system kontrolny  szczelinowania. Procedury dotyczą m in. skutecznej kontroli ciśnienia i kubatur wtłoczonej cieczy szczelinującej, a nawet zaworów bezpieczeństwa, które automatycznie zamykają się w sytuacji nagłej konieczności.

 

W roku 1983 Amerykańska Agencja Środowiska (EPA) przekazała nadzór wykonany dotychczas w zakresie injekcji podziemnych do Stanu Ohio, pod warunkiem że to Stan nie będzie mniej wymagający niż federalna władza w Washingtonie jeśli chodzi o przestrzeganie  przepisów ochrony środowiska.

Komunikat No Fracking France

Piątek 9 maca 2012 

Associated Press

(Notaka tłumacza /note de traduction: są to płytkie wstrząsy za wzór tych, które  stwierdzone zostały w Polsce  6 stycznia 2012 r. o godzinie 16:37 w Żerkowie,  na północny zachód od Kalisza.)

                      Tłumaczył: Gérard  Lemoine,   Kartuzy, PL, 10 maca 2011

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Samorządowa debata wyborcza o przyszłości Dolnego Śląska

Zapraszamy do udziału w otwartej debacie wyborczej, w której kandydaci i kandydatki w wybo…