Home Aktualności Wysoka emisja metanu do atmosfery na polach gazowych

Wysoka emisja metanu do atmosfery na polach gazowych

0
0

Zaskakujące wyniki otrzymali naukowcy badający próbki powietrza w północnej części stanu Colorado w Stanach Zjednoczonych. Zamiast spodziewanego smogu miejskiego, zauważyli oni niepokojąco wysokie stężenia metanu w powietrzu, co jak się okazało, ma związek ze znajdującymi się w pobliżu polami gazowymi. Metan około 25 razy bardziej wydajnie niż dwutlenek węgla zatrzymuje ciepło w atmosferze, stąd badania te mogą przyczynić się do zmiany postrzegania gazu ziemnego jako najbardziej ekologicznego wśród paliw kopalnych.

Naukowcy z US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) w Waszyngtonie i University of Colorado w Boulder prowadzili badania nad emisją metanu i innych gazów na obszarze pól gazu ziemnego w okolicy Denver. W 2007 r. naukowcy z NOAA zauważyli zanieczyszczenia metanem, butanem i propanem w próbkach powietrza pobieranych z wieży do pomiarów atmosferycznych na wysokości 300 m. Monitoring kierunków wiatru i pomiary prób z regionu doprowadziły ich do źródła zanieczyszczeń – Denver-Julesburg Basin – zagłębia ponad 20000 szybów gazu i ropy. Większość szybów drążonych w zwięzłych piaskowcach wymaga zastosowania technologii szczelinowania hydraulicznego (fracking- wydobycie gazu łupkowego przyp. tłum). Proces ten polega na wprowadzeniu mieszaniny wody z dodatkami chemicznymi i piaskiem pod wysokim ciśnieniem w celu utworzenia szczelin w skale, które odprowadzają uwięziony gaz do szybu. Jak wynika z przeprowadzonych badań, część emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pochodzi ze zbiorników magazynujących ropę, ale znaczną część stanowią bezpośrednie wycieki podczas szczelinowania gazu łupkowego. Oszacowana emisja na poziomie ok. 4% ponad dwukrotnie przekracza oficjalne dane z ubiegłej dekady, i jest nieznacznie wyższa od danych opublikowanych w 2011 r. niezależnie przez Cornell University Ithaca, New York i US Environmental Protection Agency (EPA) dotyczących emisji metanu przy produkcji gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego, oszacowanej na poziomie 2,2 – 3,8%.

Dane te powinny służyć jako czerwona flaga dla przemysłu gazowego, polityków i społeczności akademickiej. Naukowcy muszą teraz potwierdzić wnioski oraz zbadać wielkość emisji z innych lokalizacji. Badania te powinny również uzmysłowić, że chociaż niezbędne jest zbieranie danych i prowadzenie obliczeń przez przemysł gazowy, niezależny monitoring i weryfikacja wyników są także potrzebne.

Otrzymywanie energii elektrycznej z gazu wciąż jednak wydaje się być korzystniejsze dla środowiska, nawet biorąc pod uwagę uwalnianie metanu. Nowoczesne elektrownie gazowe są znacznie bardziej wydajne od starych elektrowni węglowych. Gaz ziemny zmniejszyłby również znacząco szkodliwe zanieczyszczenia powietrza. Niepewne pozostaje jedynie czy będzie to równie korzystne dla klimatu.

Obecnie możliwe jest już wychwytywanie metanu podczas szczelinowania hydraulicznego, zamiast odprowadzania go do atmosfery, jednak przedstawiciele przemysłu gazowego uważają, że technologie te są zbyt kosztowne, aby je wdrożyć. Już w kwietniu wejdzie w życie przepis EPA regulujący emisję różnych zanieczyszczeń przy wydobyciu gazu ziemnego.

Nie wszyscy potwierdzają jednak wyniki uzyskane przez NOAA. Sergey Paltsev z Massachusetts Institute of Technology Energy Initiative w Cambridge, który prowadzi badania nad emisją zanieczyszczeń przy produkcji gazu łupkowego, uważa wysoką emisję metanu za zaskakującą i przeciwstawia ją własnym wynikom, które plasują się poniżej wartości szacowanych przez EPA. „Nigdy nie uzyskamy identycznych wyników” – mówi Gabrielle Pétron z NOAA – „ale dopiero kiedy będą one znacząco do siebie zbliżone, będziemy mogli powiedzieć, że rozumiemy proces”.

Tłum. K.K.

Źródło: „Gas and air” – THIS WEEK

Orginał artykułu >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Przez smog umiera rocznie nawet 50 tys. ludzi. Zieloni zawalczą o czyste powietrze w Europarlamencie

Poprawa jakości powietrza jako główny postulat Wrocławskich Zielonych w ramach kampanii wy…