Home Aktualności Od idei do konkretu. Otwarcie Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy.

Od idei do konkretu. Otwarcie Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy.

0
0
6male

6maleWieloletnia, konsekwentna praca Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – pomysłodawcy i realizatora Centrum została sfinalizowana. 18 maja 2012 r. odbyło się uroczyste przecięcie zielonej wstęgi – symbolizującej czystą, przyjazną środowisku energię. Towarzyszyły temu Cztery Żywioły (dziewczęta ucharakteryzowane i przebrane za Słońce, Ziemię, Wodę i Wiatr).

Wieloletnia, konsekwentna praca Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – pomysłodawcy i realizatora Centrum została sfinalizowana. 18 maja 2012 r. odbyło się uroczyste przecięcie zielonej wstęgi – symbolizującej czystą, przyjazną środowisku energię. Towarzyszyły temu Cztery Żywioły (dziewczęta ucharakteryzowane i przebrane za Słońce, Ziemię, Wodę i Wiatr).{gallery}Galerie/swidnica, width=170,height=123,limit=1,limit_quantity=3{/gallery} 

Budynek Centrum jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Znajdują się w nim instalacje oparte o kolektory słoneczne, powietrzne i głębinowe pompy ciepła (z pionierską metodą regeneracji dolnego źródła), specjalnie wykonany elektroniczny system zarządzania budynkiem, agregat wody lodowej, nowoczesna klimatyzacja oparta na freecoolingu, inteligentny system pozyskiwania, akumulowania, przekazywania i odzyskiwania ciepła.

Celem Centrum będzie weryfikacja oraz testowanie technologii, a następnie prezentacja uzyskanych wyników badań tak, aby umożliwić inwestorom świadomy wybór całościowego rozwiązania energetycznego. Centrum przyczyni się do rozwoju zupełnie nowych technologii w newralgicznych obszarach efektywności energetycznej, włączając w to budownictwo, przemysł i środki transportu.

Praca Centrum będzie miała bardzo konkretne znaczenie praktyczne. Pozwoli np. indywidualnym inwestorom na racjonalny wybór systemu grzewczego. Równoległe, różne instalacje grzewcze (i chłodzące) pozwolą porównać efektywność ich zastosowania dla danej temperatury zewnetrznej dla konkretnego obiektu budowlanego, sposobu jego użytkowania itp. Inwestor uzyska dzięki temu precyzyjne informacje (przy określonych parametrach technicznych i cenowych) o czasie amortyzacji i kosztach eksploatacyjnych wybranej instalacji. Ta możliwość wielorakiego analizowania i „bawienia się” modelami energetycznymi budziła wśród gości spore zaciekawienie i zainteresowanie. Widać było jak dobrą promocją energetyki odnawialnej jest możliwość jej bezpośredniego, namacalnego zastosowania. Uderzający był też kontrast nowoczesności obiektów i urządzeń Centrum oraz świadomości jego twórców z tym co można usłyszeć i zobaczyć wśród przedstawicieli „starego”, np. węglowego lobby energetycznego. To już nie różnica lat, ale cała epoka. Miejmy nadzieję, wyrażaną także przez twórców CTE, „że Centrum Technologii Energetycznych przyczyni się do zbudowania lokalnej samowystarczalności energetycznej zarówno na poziomie pojedynczych budynków, ich grup, osiedli a także całych gmin.

{gallery}Galerie/swidnica2, width=170,height=123,limit=1,limit_quantity=7{/gallery}

Więcej:

http://www.eko-gmina.pl/cte/

http://www.fea.pl/

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…