Home Aktualności Efektywność energetyczna – korzyść dla gospodarki Polski

Efektywność energetyczna – korzyść dla gospodarki Polski

0
0

Jednym z wielu efektów realizacji programu głębokiej termomodernizacji w budownictwie to zmniejszenie importu gazu nawet o 77% w perspektywie roku 2030 – wynika z raportu dla Polski dotyczącego potencjału rozwoju rynku pracy w wyniku realizacji programu głębokiej termomodernizacji, prezentowanego 23 maja w Brukseli.

Efektywność energetyczna to kluczowy obszar działań dla poprawy kondycji gospodarki, szczególnie w czasach kryzysu ekonomicznego. Próbowali o tym przekonywać przedstawiciele różnych środowisk, w tym reprezentant administracji publicznej, stowarzyszeń biznesowych, think tanków i organizacji pozarządowych 23 maja 2012 roku w Brukseli, podczas konferencji na temat korzyści ekonomicznych z efektywności energetycznej dla Polski. Wydarzenie zostało zorganizowane w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Europejskim Biurem Środowiskowym oraz Stałym Przedstawicielstwem RP.

– Poprawa efektowności energetycznej jest naszym wspólnym interesem. Wiąże się nie tylko z podwyższeniem jakości wytwarzania i użytkowania energii, lecz niesie także szereg korzyści politycznych, ekonomicznych i społecznych, m.in. zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmocnicie konkurencyjności gospodarki czy zmniejszenie ubóstwa energetycznego – mówił Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Data konferencji zbiegła się z obradami grupy COREPER w ramach Rady Unii Europejskiej, poświęconej tematowi nowej dyrektywy o efektywności energetycznej. – Efektywność energetyczna jest jednym z najważniejszych priorytetów polityki energetycznej Polski do 2030 roku i dlatego uważamy, iż powinna znaleźć właściwe odzwierciedlenie w legislacji unijnej. Podczas negocjacji nad nową dyrektywą o efektywności energetycznej opowiadamy się za przyjęciem ambitnych zapisów, szczególnie w art. 6. – powiedziała Karolina Ostrzyniewska, zastępca Stałego Przedstawiciela RP.

Podczas spotkania prezentowano najnowszy [LINK=/publikacje/ksiazki-raporty/14189-wplyw-na-rynek-pracy-programu-glebokiej-modernizacji-energetycznej-budynkow-w-polsce][B]raport dla Polski dotyczący potencjału rozwoju rynku pracy w wyniku realizacji programu głębokiej termomodernizacji[/B][/LINK]. W raporcie jest mowa o potencjale utworzenia w Polsce nawet 250 tys. nowych miejsc pracy netto. Efekty realizacji programu głębokiej termomodernizacji w budownictwie to m.in. zmniejszenie importu gazu nawet o 77% w perspektywie roku 2030.

Efektywność energetyczna jest powszechnie popierana, a jej konieczność zrozumiała, do momentu kiedy nie rozpocznie się dyskusja o jej finansowaniu. Wówczas głosy są zwykle podzielone. Potwierdza to dyskusja o wprowadzeniu 1% obowiązku oszczędności energii dla jednostek sektora publicznego, która została wykreślona z tekstu ustawy o efektywności energetycznej z 2011 roku. Podczas konferencji Instytut na rzecz Ekorozwoju 23 maja br., jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był właśnie możliwościom i mechanizmom finansowania efektywności energetycznej.

– Zgodnie z propozycją nowej wieloletniej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, ok. 17 mld euro zostanie przeznaczone w ramach polityki spójności na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Środki dostępne będą m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto wzmocnione zostaną inne instrumenty finansowe, w tym ELENA – mówił Paweł Wróbel z gabinetu komisarza ds. budżetu Janusza Lewandowskiego.

Poza środkami publicznymi istnieje możliwości finansowania inwestycji w formule partnerstwa prywatno-publicznego (PPP). Rynek firm ESCO w Polsce jest na początku rozwoju i konieczne jest jego wsparcie długoterminową polityką rządową. Niestety, przyjęta w 2010 roku regulacja ministra finansów o włączeniu inwestycji typu ESCO do długu publicznego zdecydowanie ogranicza pole działania. Miejmy nadzieję, że zapisy dotyczące inwestycji typu ESCO zawarte w drugim krajowym planie działania dotyczącym efektywności energetycznej dla Polski są dobrym sygnałem na przyszłość.

Konferencja w Brukseli spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej 45 przedstawicieli administracji (w tym Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, przedstawicielstw rządów krajów członkowskich UE w Brukseli), biznesu, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

 Więcej informacji:Aleksandra Arcipowska, Instytut na rzecz Ekorozwoju

 a.arcipowska@ine-isd.org.pl]a.arcipowska@ine-isd.org.pl

źródło: Chrońmy Klimat >>

]]>

Załaduj więcej... Aktualności

Zobacz również

Zielone Dni 2024 w Szklarskiej Porębie

Fundacja Strefa Zieleni, we współpracy z organizacjami partnerskimi (GEF, HBS, Partią Ziel…